Tiden er ved at rinde ud for OIOXML-formatet, som offentlige institutioner anvender til elektronisk udveksling af fakturaer og kreditnotaer. Det gamle format erstattes af OIOUBL-formatet. Er du klar til at imødekomme de nye krav?

Det gamle OIOXML-format vil blive udfaset i løbet af 2011, men som leverandør til offentlige virksomheder kan man allerede nu blive mødt med ønske eller krav om at anvende det nye OIOUBL-format. Hvis du anvender Microsoft Dynamics C5 2008 kræver det en tillægsløsning for at kunne imødekomme kravene fra myndighederne.

Fordele ved OIOUBL

OIO står for ”Offentlig Information Online”, og UBL står for "Universal Business Language", som er en international standard til udveksling af oplysninger. Det nye format OIOUBL gør det muligt at sende elektroniske rykkere, indkøbsrekvisition og ordrebekræftelser, samt modtage ordre og købsfakturaer elektronisk. Dermed er det nu muligt at lave elektroniske indkøb til det offentlige, samt modtage fakturaen elektronisk. På den måde reduceres en del indtastning og risikoen for taste- og aflæsningsfejl mindskes.

Microsoft Dynamics C5 2010

Microsoft Dynamics C5 2010 indeholder allerede funktionaliteten, der gør det muligt at anvende OIOUBL-formatet. Det er dog stadigt muligt også at lave OIOXML-filer.
Kontakt NORRIQ hvis du er i tvivl om, hvordan du anvender OIOUBL-funktionaliteten i din C5 2010.

Microsoft Dynamics C5 2008

Microsoft Dynamics C5 2008 kan kun lave OIOXML-filer. NORRIQ har udviklet et tillægsmodul, som automatisk laver dine OIOXML-filer om til OIOUBL-filer.
Kontakt NORRIQ og hør mere om tillægsmodulet til Microsoft Dynamics C5 2008.

Bemærk

OIOUBL-filer skal ligesom OIOXML-filer afsendes via Nemhandel, Truelink eller Nets (PBS) m.fl.

Microsoft Dynamics C5 elektronisk fakturering OIOUBL OIOXML Like

NORRIQ

Your Business - Simplified

NORRIQ leverer løsninger inden for hele Microsofts produkt-palette med fokus på kundens behov for 360° it-løsninger. Vores 300 dedikerede og engagerede konsulenter har leveret ydelser og forretningsløsninger til mere end 10.000 kunder. NORRIQ er globalt set en af Microsofts vigtigste Business Partnere.

da-DK