Nu kan du øge effektiviteten på dit lager med NORRIQs logistikløsning til Microsoft Dynamics C5. De daglige opgaver løses hurtigere ved hjælp af trådløse batch-scannere. Det vil hjælpe salgsteamet med at opnå en højere kundetilfredshed, hjælpe indkøb med at holde styr på lageret samt give ledelsen et nemt overblik over den aktuelle lagerværdi.

Sparer meget tid på lageret 

Ved brug af trådløse batch-scannere sparer medarbejderne meget tid i deres opgaver med at plukke og modtage varer. Med en trådløs batch-scanner vil det automatisk blive registreret, hvis antallet ændres enten på indkøbs- eller salgsordren. Hermed sparer man dobbeltarbejde og får en smidigere proces omkring reguleringerne. Der er også mulighed for at opsætte automatiske adviseringer til indkøber, sælger, lageransvarlig, kunde eller leverandør direkte på en mail, når der er ændringer såsom varemodtagelse- og afsendelse.

Scanneren validerer automatisk plukkede varer. Det betyder, at man altid får pakket den rigtige vare, og medarbejderen ikke spilder tid med retur-nering og efterforsendelser. Dermed opnår man en højere leveringssik-kerhed.

Udskriv egne labels 

NORRIQs logistikløsninger giver også mulighed for, at man kan udskrive egne varelabels. Dermed sikrer man, at varelageret ikke indeholder ukendte varer. Det giver endvidere mulighed for at anvende flere streg-koder på samme vare.

Vareflytning og ruteplanlægning 

I NORRIQ logistikløsning foretages vareflytning direkte på scanneren og der kan anvendes lokation til varens placering. Ruteplanlægning af pluk-rækkefølgen sikrer også, at medarbejderne bruger deres tid effektivt. Løsningen fra NORRIQ giver også mulighed for at plukke flere ordrer til samme kunde og samle dem i en forsendelse. Derved sparer man tid, emballage og fragt, hvis kunden er godkendt til det.

Nem at anvende 

NORRIQs logistikløsning er nem at anvende og hurtig at blive lært op i. Det giver mulighed for at bruge andre medarbejdere end lagermedarbej-dere til at plukke varer. Det vil sikre en stor fleksibilitet i forbindelse med 
højsæson eller sygdom.

Styr på lageret

Med NORRIQs logistikløsning sikrer man, at medarbejderne har de rette værktøjer. På den måde kommer der styr på varelageret, og man opnår en øget leveringssikkerhed. Løsningen sikrer også, at varelageret løben-de bliver optalt. På den måde kan man fokusere på at nedbringe den aktuelle lagerværdi. 
Ligeledes kan evt. lagersvind minimeres, når der løbende udføres status af hele eller udvalgte varegrupper eller lagerlokationer.

Højere kundetilfredshed 

Med NORRIQs logistikløsning kan kunder, som stiller krav om en høj leveringsgrad grupperes således, at deres ordrer plukkes før de kunder, der ikke umiddelbart stiller krav om en høj leveringsgrad. Det betyder, at risikoen for eventuelle bøder falder væsentligt, når man har mulighed for at fokusere på leveringstiden hos de kunder, som stiller krav om det.

Virksomhedens kunder vil opleve en øget datasikkerhed, samt at der bliver leveret netop de varer som er bestilt. Det vil også minimere antallet af returvarer, og kunderne vil opleve, at leverancerne sjældent er fejlbe-hæftet. Hvis virksomhedens kunder indvilliger i ”sampluk” af flere ordrer, vil der være mulighed for at spare meget på både jeres og kundens fragtregning.

Spontane ordrer kan endvidere optages og plukkes samtidig med, at medarbejderen har en kunde eller en sælger i telefonen. Det betyder stor fleksibilitet i forhold til de normale rutiner. NORRIQs logistikløsning til Microsoft Dynamics C5 giver også mulighed for at advisere kunden om, at ordren er blevet pakket og på vej (med fragt). Dette vil også være med til at sikre en høj kundetilfredshed blandt virksomhedens kunder.

Microsoft Dynamics C5 Logistikløsning lager trådløse batch-scannere lagerværdi Like

NORRIQ

Your Business - Simplified

NORRIQ leverer løsninger inden for hele Microsofts produkt-palette med fokus på kundens behov for 360° it-løsninger. Vores 300 dedikerede og engagerede konsulenter har leveret ydelser og forretningsløsninger til mere end 10.000 kunder. NORRIQ er globalt set en af Microsofts vigtigste Business Partnere.

da-DK