Fra 1. oktober 2011 træder den nye fedtafgift i kraft. Det betyder, at alle fødevarevirksomheder skal registrere, indberette og betale afgift af mængden af mættet fedt. Med NORRIQs nye modul til Microsoft Dynamics NAV, kan du undgå at bruge uhensigtsmæssigt mange administrative ressourcer på at imødekomme kravene i den nye lov. 

Folketinget vedtog i foråret en ny fedtafgift, der træder i kraft den 1. oktober 2011. Afgiften vedrører fødevarer med et indhold af mættet fedt på over 2,3 procent. Derfor skal virksomheder, der fremstiller, importerer og sælger råvarer, hvori der indgår mættet fedt, registrere mængden af mættet fedt, samt indberette og betale afgift heraf. 

Hvilke varer gælder den nye lov

De varer, der er omfattet af afgiften er bl.a. kød, mejeriprodukter, animalsk fedt, spiseolier, margarine og andre smørbare blandingsprodukter. For kød er der oplyst en række standardsatser afhængig af hvilken type kød, der er tale om.  Læs mere om afgiften på SKATs hjemmeside her.

Nyt modul til håndtering af fedtafgift

Gennem den seneste tid har den nye fedtafgift været genstand for debat i medierne. Her fremgår det, at den nye fedtafgift vil pålægge virksomhederne en stor administrativ belastning. Hvis du vil undgå at bruge uforholdsmæssigt mange ressourcer på at administrere kravene i den nye lov, anbefaler NORRIQ, at du og din virksomhed håndterer fedtafgiften via Microsoft Dynamics NAV. NORRIQ har på baggrund af sine mange erfaringer med virksomheder i fødevareindustrien udviklet et modul til håndtering af afgifter. Det betyder, at de beløb, der skal indrapporteres, nemt og hurtigt kan trækkes via Microsoft Dynamics NAV (Navision).

Handler ikke kun om fedt

NORRIQs nye modul kan også lette de administrative opgaver i forbindelse med håndteringen af andre typer afgifter såsom chokolade, sukker eller noget helt andet.

Få mere info

Ønsker du at vide mere om, hvorledes NORRIQ kan hjælpe din virksomhed med håndtering af forskellige typer afgifter, og vores løsninger til fødevareindustrien generelt, stiller vi meget gerne op til et uforpligtende møde. Det kan du booke her.

Fedtafgift Microsoft Dynamics NAV Håndtering af fedtafgift Like

NORRIQ

Your Business - Simplified

NORRIQ leverer løsninger inden for hele Microsofts produkt-palette med fokus på kundens behov for 360° it-løsninger. Vores 300 dedikerede og engagerede konsulenter har leveret ydelser og forretningsløsninger til mere end 10.000 kunder. NORRIQ er globalt set en af Microsofts vigtigste Business Partnere.

da-DK