NORRIQ er som en af de få danske Microsoft partnere udvalgt til at deltage i det beta-program, der går forud for lanceringen af den nyeste version af NAV. Deltagelsen i beta-programmet giver NORRIQ et stort forhåndskendskab til den nye version, hvilket sætter os i stand til bedre at rådgive jer om den generelle udvikling inden for Microsoft Dynamics NAV og de mange forskellige tillægsprodukter.

Nogle af de ting I kan glæde jer til i Microsoft Dynamics NAV 2013 er:

Brug NAV fra en webbrowser eller i en SharePoint-klient 

Der er mulighed for at tilgå og betjene NAV 2013 fra en vilkårlig browser eller i sammenhæng med jeres SharePoint. 
Det betyder lettere mulighed for fjernadgang, idet du fra enhver computer eller telefon med en browser, kan logge ind og betjene NAV.  

Optimering i forbindelse med låsningsproblematikker 

Låsningstiden ved bogføring af købs- og salgsbilag er reduceret, og det er herudover blevet muligt at stille bogføring af bilag i kø, så brugeren kan fortsætte sit arbejde. 
En service der udfører bogføringen af køen bilag for bilag.
Med understøttelse af 64-bit SQL Server er der også blevet skruet op for hastigheden.

Let produktion 

I NAV 2013 kommer der også funktionalitet, der kan håndtere simpel produktion. Dermed vil det være et alternativ til de virksomheder, der ikke kræver fuld produktionsstyring.

Cashflow-forecasting 

I den nye version af Microsoft Dynamics NAV, kommer der en ny funktionalitet, der understøtter likviditetsanalyse (Cashflow-forecasting).
I likviditetsanalysen samles informationer fra finans, salg, køb, service og anlæg for at give et billede af den forventede likviditet. Det understøttes samtidig med en grafisk visning af din likviditet.

Visuel understøttelse af diverse flows

Der kommer forbedrede muligheder for overblik med visuelle understøttelser af informationer som vist ved likviditetsanalysen.

Herunder ses et andet eksempel på varedisponeringens behov og tilgang.


 

Det forventes, at NAV 2013 er på gaden til efteråret. NORRIQ er allerede på nuværende tidspunkt i gang med at planlægge en række seminarer, hvor du vil kunne se den nye løsning live. Mere info følger.

Ring eller skriv til Anders Rølling på tlf.: 5159 6688 eller mail: Anders.Rolling@norriq.com hvis I vil vide mere eller allerede nu ønsker at booke plads på et seminar.

Microsoft Dynamics NAV 2013 Like

NORRIQ

Your Business - Simplified

NORRIQ leverer løsninger inden for hele Microsofts produkt-palette med fokus på kundens behov for 360° it-løsninger. Vores 300 dedikerede og engagerede konsulenter har leveret ydelser og forretningsløsninger til mere end 10.000 kunder. NORRIQ er globalt set en af Microsofts vigtigste Business Partnere.

da-DK