Continia Collection Management er et opkrævningsmodul, som forbinder Microsoft Dynamics NAV med banksystemet, og det gør det let at håndtere alle slags opkrævninger gennem NAV. En ny version af modulet er netop frigivet.

Med Continia Collection Management sender man fakturaerne elektronisk til banken eller PBS, hvorefter de håndterer fakturering og opkrævning. Du får derefter en samlet oversigt over sendte opkrævninger, gennemførte og afviste opkrævninger, samt indbetalinger med difference.

Fordele ved Continia Collection Management

Nogle af fordelene ved Continia Collection Management er:

  • Færre manuelle indbetalinger, hurtigere rykkerprocedurer og forbedret likviditetsstyring.
  • Automatisk opkrævning af beløb på forfaldsdagen, medmindre debitor afviser
  • Styring, kontrol, overblik
  • Mindre risiko for fejl

Læs mere om Continia Collection Management her.

Ny version af Continia Collection Management

Continia er nu klar med version 1.10 af Continia Collection Management til Microsoft Dynamics NAV. Nyhederne er blandt andet: 

  • Man har nu mulighed for at vedhæfte bilag automatisk til opkrævninger ved ”Lav Forslag”. Bilag placeres i en angivet mappe, med ”debitorpostens bilagsnummer xxx” som navn. PBST er den eneste opkrævningsmetode der pt. understøtter dette.
  • Ved betaling af Girokort kan det forekomme, at Debitor betaler et andet beløb end det der er opkrævet. Differencen registreres nu i opkrævningskladde samt på debitor.
  • Der er nu mulighed for at bogføre indkomne betalinger følgende datoer: Bogføringsdato – dato, hvor beløbet er bogført på virksomhedens konto. Valørdato – dato, hvorfra der påregnes renter på det modtagne beløb. Indbetalingsdato – dato for faktisk betaling.

Kontakt NORRIQ på 7020 1212, vi hjælpe gerne med flere oplysninger om Continia Collection Management.

Microsoft Dynamics NAV Continia Collection Management opkrævningsmodul banksystem Like

NORRIQ

Your Business - Simplified

NORRIQ leverer løsninger inden for hele Microsofts produkt-palette med fokus på kundens behov for 360° it-løsninger. Vores 300 dedikerede og engagerede konsulenter har leveret ydelser og forretningsløsninger til mere end 10.000 kunder. NORRIQ er globalt set en af Microsofts vigtigste Business Partnere.

da-DK