Er din virksomhed klar til den nye Momspakke som gælder fra 1. januar 2010?

Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som vil ændre din virksomheds håndtering og rapportering af moms fra 1. januar 2010, hvis I handler på tværs af landegrænser. Den væsentligste ad-ministrative ændring er, at Listesystemet bliver udvidet fra kun at omfatte varer til også at omfatte ydelser.

  • Salg af ydelser skal som noget nyt rapporteres til Listesystemet
  • Momsangivelsen udvides - køb og salg af ydelser skal rapporteres særskilt
  • Rapportering og angivelse kræver ændring i systemer og processer

Fakta om momspakken:

Udvidelsen af Listesystemet sker fra kun at omfatte varer til også at omfatte ydelser og er et led i den øgede overvågning af den internationale samhandel. Dertil kommer en grundlæggende ændring af reg-lerne for, i hvilket land momsen af en given ydelse skal betales, hvilket har betydning for et en lang række virksomheder. Formålet er, at momsen fremover skal betales i det land, hvor forbruget finder sted, i stedet for i det land, hvor sælger er etableret.

Listesystemet udvides og omfatter pr. 1. januar 2010 rapportering af:

  • Grænseoverskridende salg af varer
  • Grænseoverskridende salg af ydelser (f.eks. rettigheder, tele og transport)
  • Koncerninterne transaktioner over landegrænser (f.eks. management fees, cost sharing og serviceydel-ser).

SKAT har stor fokus på de ændrede krav. Dette gør, at en virksomhed som ikke er klar pr. 1. januar 2010 kan opleve øget kontrol og manuelle opgørelser. Dine samarbejdspartnere kan også opleve uhensigts-mæssige fejl i deres rapporteringer og dialog med lokale myndigheder, hvis de ikke indberetter korrekte oplysninger.

Microsoft har lavet en opdatering til Microsoft Dynamics NAV version 4.0 SP3 og nyere, til kunder med et aktivt opdateringsabonnement.

NORRIQ har kompetencerne til at assistere din virksomhed i ovenstående proces, så I kan sikre, at I er klar, når de nye momsregler træder i kraft pr. 1. januar 2010.

Har din virksomhed ikke et opdateringsabonnement på jeres Microsoft Dynamics NAV-løsning, har vi også en løsning til dette.

Kontakt os eller ring på 70 20 12 12 for at høre nærmere om, hvordan NORRIQ kan løse denne udfordring.

NAV Momspakke Momsregler Like

NORRIQ

Your Business - Simplified

NORRIQ leverer løsninger inden for hele Microsofts produkt-palette med fokus på kundens behov for 360° it-løsninger. Vores 300 dedikerede og engagerede konsulenter har leveret ydelser og forretningsløsninger til mere end 10.000 kunder. NORRIQ er globalt set en af Microsofts vigtigste Business Partnere.

da-DK