Den nye C5 version 2012 byder på en lang række nyheder, der er med til at gøre arbejdsdagen nemmere og mere effektiv. I nedenstående har vi samlet en række af disse nyheder.

Gratis integration til PROFF

Slå direkte op i PROFF og få nøgleinformationer på dine debitorer og kreditorer. F.eks. hvem er i ledelse og overordnet økonomiske nøgletal.

Import/eksport til og fra kladder via Excel skabeloner

Det er nu muligt at danne Microsoft Excel skabeloner fra Microsoft Dynamics C5 og herefter importere regnearkene retur til C5. F.eks. medarbejdere, der ikke har adgang til C5, indtaster time- og materialeforbrug i Excel, hvor disse efterfølgende importeres til C5. Det samme er gældende f.eks. i relationer til budgetkladde, lager osv.

Infocenter – Direkte Excel diagrammer og pivottabeller

Vil du se status på:

• Salgsstatistik top pr. debitor
• Salgsstatistik top pr. sælger
• Salgsstatistik top pr. vare
• Lagerværdi
• Debitorer med forfalden saldo
• Kreditorer med forfalden saldo

Kan du via enkelt tasttryk få rapporterne, trukket over i Excel, hvor pivottabeller og diagrammer opbygges automatisk i regnearket, således at tallene også præsenteres visuelt.

Periodisering i kassekladder

Du slipper for manuelt at periodisere f.eks. forsikring eller annoncer på de enkelte måneder. I den nye version gøres dette meget nemt. Startdato og slutdato angives blot, hvorefter beløbet fordeles periodiseret ud over perioden med hensyntagen til momsen.

Forbedret rykkerfunktionalitet

Rykkerfunktionalitet er forbedret på forskellige punkter. Rykkerkoder kan nu kun tildeles fortløbende. Det vil sige, at en forfalden debitorpostering ikke vil kunne tildeles rykkerkode 2, såfremt posten ikke i forvejen har rykkerkode 1 osv. Når rykkerlisten dannes, kan der afgrænses på felter fra både Debitorkartoteket og Debitorposteringerne, og samtidig kan det vælges, om der skal dannes nye rykkere.

Multidata import/eksport

Du kan importere og eksportere poster fra Multidata direkte i en kladde.

Sortering vha. overskriftsfelter

Debitorer-, vareoversigt, kan kolonnerne sorteres blot ved at klikke på felt overskriften. Hvis man f.eks. ønsker at få kunderne på fanen ”Oversigt” i Debitorkartoteket vist i navneorden klikkes blot på overskriften ”Navn”. Ønskes det at få kunderne vist i gruppeorden klikkes på overskriften ”Gruppe” osv.

Billeder på varernr. og prislister

Billeder kan nu indsættes på et varenr. og skalleres efter behov. Derudover er der tilføjet 2 nye standard rapporter ved navn ”Lagerliste” med billede og ”Salgsprisliste” med billede. Begge rapporter udskriver de billeder, der er tilknyttet de enkelte varer i ”Lagerkartoteket”, såfremt rapporterne udskrives til brugerprinteren MS Word eller MS Word PDF.

Fordeling af vareomkostninger f.eks. fragt/told

Det er nu muligt at fordele f.eks. fragt, told eller andre omkostninger ud på forskellige vares kostpriser. Fordelingen kan foretages samtidigt med bogføring af købsfakturaerne på varerne eller fordeles senere. Bogførte fragtregninger eller lignende kan efterfølgende ligeledes fordeles ovenpå varens kostpris.

Database beregning

Beregningen af database størrelsen foretages nu automatisk hver 30. dag ved opstart af programmet. Hvis database størrelsen overskrider den tilladte størrelse jævnfør licensen, kører C5 ikke langsomt, men du får i stedet 14 dage til at tilkøbe ekstra databasestørrelse eller reducere den eksisterende databasestørrelse.

Udelad udvalgte poster fra bogføring

Oplever du, at der er enkelte posteringer, du ikke ved, hvordan de skal bogføres og det stopper bogføringen, kan du nu markere pågældende post, hvorved den udelades i forbindelse med bogføringen. Linjer der udelades i forbindelse med bogføring, forbliver i kladden til senere bogføring.

Match ved import af kontoudtog fra banken

Ved import af kontoudtog fra banken kan det vælges, om der skal tages hensyn til præcis match under importen. Hvis der f.eks. er dankort-hævninger i forbindelse med betaling af brændstof hos Benzintanken på kontoudtoget fra banken, vil disse kunne importeres til en kassekladde, og i den forbindelse vil det være muligt at få konto- og tekst-felterne udfyldt automatisk, såfremt der er defineret matchkriterier på kontoen til brændstof i kontoplanen.

Rentefunktionalitet

Funktionen til beregning og udskrivning af rentenotaer er forbedret. Beregningen af renterne, bogføringen af renterne samt udskrivningen af rentenotaerne foretages nu samme sted i C5.

C5 version 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Like

NORRIQ

Your Business - Simplified

NORRIQ leverer løsninger inden for hele Microsofts produkt-palette med fokus på kundens behov for 360° it-løsninger. Vores 300 dedikerede og engagerede konsulenter har leveret ydelser og forretningsløsninger til mere end 10.000 kunder. NORRIQ er globalt set en af Microsofts vigtigste Business Partnere.

da-DK