Bruger du Microsoft Dynamics NAV til f.eks. lønkørsel, bankbetalinger og EDI? Her kan du læse meget mere om hvilke tillægsløsninger, der er klar til den nyeste version af Microsoft Dynamics NAV 2009 RTC.

Continia Payment Management

Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt. Det tager tid og betyder stor risiko for fejl. Med Continia Payment Management kan du samle virksomhe-dens betalingsformidling og skal kun overføre betalingsfiler og kontopostfiler til og fra dit bankbeta-lingsprogram.

Continia Payment Management er også udviklet til Microsoft Dynamics NAV 2009 RTC, der giver bedre oversigt, bedre funktionalitet og dermed nemmere arbejdsgange.
Læs mere her.

Continia Collection Management

Med Continia Collection Management bliver det meget mere enkelt og effektivt at opkræve dine debitorer.  Continia Collection Management understøtter moderne og automatiserede opkrævningsmetoder – også udover landets grænser. Det er ikke kun dig, som sparer masser af tid på indbetalings- og rykkerhåndtering; de fleste kunder bliver faktisk også begejstrede for en automatiseret opkrævning.
Continia Collection Management har også lavet en speciel udgave til Microsoft Dynamics NAV 2009 RTC, der giver bedre oversigt, bedre funktionalitet og dermed nemmere arbejdsgange.
Læs mere her.

Project Management fra TopSolutions

Med Project Management fra TopSolutions får du et fuldt integreret projektstyringsmodul med alle funktionaliteter samlet i et system. Project Management fra TopSolutions er certificeret af Microsoft til Microsoft Dynamics NAV 2009 på alle niveauer. Det sikrer høj kvalitet og er udviklet med henblik på, at så meget af ressourcernes tid som muligt skal bruges på projekterne og så lidt tid som muligt på manuel styring.

Project Management fås både til Classic versionen af Microsoft Dynamics NAV 2009 og til den nye rollebaserede version, hvor man arbejder ud fra roller med tilhørende funktionalitet.
Læs mere her.

LESSOR Payroll

LESSOR Payroll arbejder for nærværende på højtryk med at blive klar med en version til Microsoft Dynamics NAV 2009 RTC. Den forventes klar inden for den nærmeste fremtid.

NAV Continia Payment Management Project Management LESSOR Payroll Tillægsløsninger Like

NORRIQ

Your Business - Simplified

NORRIQ leverer løsninger inden for hele Microsofts produkt-palette med fokus på kundens behov for 360° it-løsninger. Vores 300 dedikerede og engagerede konsulenter har leveret ydelser og forretningsløsninger til mere end 10.000 kunder. NORRIQ er globalt set en af Microsofts vigtigste Business Partnere.

da-DK