Digital transformation - hvor er værdien størst?

Digital transformation står højt på agendaen i mange direktionslokaler, men det kan være en udfordring at komme i gang. Hos NORRIQ har vi samlet vores erfaringer med, hvilke områder der giver den største værdi.

Digital transformation - hvor er værdien størst? - NORRIQ


NORRIQ har hjulpet mange forskellige virksomheder med digital transformation både i Danmark og i resten af verden, og vores erfaring er, at værdien kan opsummeres i fire områder:

1) Kunderne

Digitalisering åbner flere og større muligheder for at styre og forbedre din Customer Experience. Grib de nye muligheder for at kommunikere med kunderne og skab tilpassede marketing-, salgs- og serviceoplevelser ved hjælp af e-handel, portaler og mobility tilført data og intelligens.

2) Værdikæden

Digitalisering af hele eller dele af værdikæden udgør et stort potentiale i de fleste virksomheder. Ved at tænke digitaliseringen til ende og gøre alle forretningsprocesserne effektive, komplette, smidige og skalerbare, vil virksomheden blive mere effektiv, profitabel og veldrevet. 

3) Medarbejderne

Med ny teknologi giver du medarbejderne de bedste forudsætninger for at skabe optimal værdi for virksomheden. Med de nyeste digitale værktøjer i kombination med f.eks. mobility vil du opleve mere fleksible, produktive og tilfredse medarbejdere.

4) Produkterne

Ved at tænke digitalisering ind i jeres produkter og services, kan der skabes nye markedsmuligheder, innovative produkter og ultimative kundeoplevelser. Sensorer, maskine-til-maskine-kommunikation og dataanalyse er bare nogle af mulighederne.

Er du i tvivl, om jeres næste skridt?

Succes med digital transformation kræver mod, nytænkning og en organisation, der er forandringsparat. Er du i tvivl om jeres næste skridt?

Få inspiration til hvordan du effektiviserer din forretning med digitale løsninger.