Transformér produktionen

Sådan opgraderer og effektiviserer I jeres produktions-processer med IT-løsninger

NORRIQ Production:
Effektivisér værdikæden business

En komplet produktionsløsning sørger for optimale flows på tværs af jeres værdikæde og sikrer høj effektivitet, minimerer spild og skaber de bedste betingelser for vækst.

Læs mere chevron_right

NORRIQ Online Warehouse Management:
Få styr på jeres produkter archive

En lagerstyringsløsning giver jer en lang række funktioner, der effektiviserer og forenkler arbejdsgangene på lageret. Øg præcisionen i registreringerne, gør plukning nem og hurtig med håndterminaler og meget, meget mere.

Læs mere chevron_right

Business Intelligence og Analytics:
Få indsigt og udnyt alle fordele pie_chart

Produktionsvirksomheder udfordres af tidskrævende manuel rapportering - og høster ikke konkurrencefordele ved at konvertere data til indsigt.

Prøv en DEMO af et Business Intelligence cockpit

Læs mere chevron_right

Dynamics 365 Field Service:
Vedligehold produktionsapparatet build

Aktiv styring af vedligehold - fx af maskiner, bygninger, kørende materiel, håndværktøj m.m. - holder din virksomhed produktiv og sikker.

Med Field Service kan du nemt sætte det hele i system.

Læs mere chevron_right

Produktion gjort mere effektiv

Kravene til moderne produktionsstyring er større end nogensinde. Styringen omfatter de processer, der omdanner råvarer og komponenter til færdige produkter.

Når virksomheden standardiserer og automatiserer produktionsstyringen, kan I minimere omkostninger, levere til tiden og i rigtig kvalitet - og samtidig have styr på sporbarheden.

Interesseret?

Få en uforpligtende snak om jeres muligheder