Efter at vi har fået Microsoft Dynamics er vi ikke længere afhængig af eksterne it-systemer. Vi skal kun tænke på vores egne systemer. Det giver en større tryghed.

Jeanette Wolstrup
Bogholder, Gouda Rejseforsikring
image

Lønkørsel kan vente til dagen før

Tidligere skulle vi aflevere regnskabet mindst en uge før, da vi havde Dataløn. Nu kan vi faktisk lave løn-kørslen dagen før – og det skaber jo mere fleksiblitet at du selv kan bestemme tidspunktet for kørslen. Dermed havner du heller ikke i en situation, hvor du allerede har udbetalt løn til medarbejder, som pludselig holder op.

Nemt at korrigere lønsedler

Opstår der behov for at korrigere en løn, har Microsoft Dynamics en meget overskuelig opsætning, som sikrer, at du ikke er i tvivl om hvilken lønkørsel, du er i gang med.

Hvis du f.eks. opretter en ny medarbejder eller ændrer en løn, kan du altid simulere lønsedlen og se lønsedlen før den udbetales. Den mulighed havde vi ikke med Dataløn, hvor du først kan se lønsedlen, når ”løbet er kørt”. Microsoft Dynamics regner desuden skat, arbejdsmarkedsbidrag etc. ud på den nye lønseddel i forbindelse med korrektioner.

”Dét, at du nemt kan korrigere en lønseddel sikrer, at medarbejdernes lønsedler ser ens ud fra gang til gang, når du laver løn i Microsoft Dynamics. Det synes jeg er meget vigtigt. Det skaber tryghed hos medarbejderne, og minimerer den tid, du skal bruge på at forklare lønsedler,” pointerer Jeanette Wolstrup.

image

Stor fleksibilitet

Microsoft Dynamics er meget fleksibelt. Systemet giver mulighed for at sætte nogle ting op, som gælder specielt for din virksomhed. Det betyder at lønsedler kan få et mere firmarelateret præg. Det er nemt at styre timelønnede og funktionærer. Hvis du har flere afdelinger, tilknytter du afdelingen for medarbejderen, så lønnen opdeles og bogføres nøjagtigt på afdelingen. Det gør det nemt at køre lønanalyser pr. afdeling. Desuden gør Microsoft Dynamics det lettere at registrere sygefravær og ferie.

Sparer administrationsomkostninger

”Vi sparer administrationomkostninger med Microsoft Dynamics. Tidligere betalte vi en afgift for hver transaktion hos Dataløn, f.eks. for at ændre stamoplysninger på en medarbejder, som f.eks. bank-kontonummer eller adresse. De penge sparer vi nu”.

image

Fuld integration er en stor fordel

”Vi overvejede ikke andre lønsystemer, for vi ønskede et system, som var fuldt integreret med Microsoft. Dynamics, som vi har brugt i flere år. Integrationen mellem Microsoft Dynamics og systemets bogføringsdelen er en stor fordel – for ligeså snart vi har kørt lønnen, er den også bogført. Derfor var vi ikke i tvivl om at Microsoft Dynamics var noget for os. Det positive indtryk blev faktisk kun forstærket, da vi fik en demo af Microsoft Dynamics,” slutter Jeanette Wolstrup.

image

"Med Microsoft Dynamics har vi fået et meget mere fleksibelt system på alle måder. Vi har f.eks. fået en langt mere fleksibel deadline for lønkørslerne og, når vi lige har vænnet os til at bruge det, er Microsoft Dynamics langt mere effektivt end vores gamle lønsystem"

Jeanette Wolstrup 
Bogholder, Gouda Rejseforsikring

Vil du vide mere om, hvordan I kan generere vækst med ERP?

Læg afstand til konkurrenterne med automatiserede, sammenhængende og intelligente processer. ERP samler alle forretningsprocesser, og tager din forretning til et nyt niveau, men det er ikke helt lige meget, hvilken partner, du vælger. NORRIQ er et af de tungeste konsulenthuse inden for hele Dynamics 365-spekteret, og vi er klar til at hjælpe med jeres næste skridt.

Læs mere om ERP