Har du styr på virksomhedens IT-prioriteter?

Eller har du også et behov for et bedre overblik, inden du træffer vigtige beslutninger om implementering af ny teknologi eller foretager større it-investeringer?

NORRIQ tilbyder dig en unik mulighed for at få en IT-Masterplan, der vil være med til at sikre, at du fremadrettet anvender it på den mest værdiskabende måde og får prioriteret it-investeringer optimalt.

Kom godt i gang      Download produktblad

Din IT-Masterplan hjælper dig med at:

 • Skabe en langsigtet og fornuftig sammenkoblet it- og applikationsarkitektur, som kan understøtte virksomhedens behov og krav til vækst.
 • Optimere dine teknologiinvesteringer.
 • Analysere måder, hvorpå du kan reducere omkostninger, øge produktiviteten og forbedre servicen gennem brug af ny teknologi og forandrede processer.
 • Sikre, at dine fremtidige investeringer er prioriteret på den rette måde og understøtter virksomhedens strategi.

Se filmen og lær mere om
IT-Masterplan fra NORRIQ

 

Se film

IT-Masterplan processen

Kun seks dage i alt

1

Kick-off (Dag 1)


Vi besøger din virksomhed og afdækker indledningsvis den strategiske intention med topledelsen samt planlægger det resterende forløb.


Her gennemgås:

 • Virksomheden og de stategiske fokusområder
 • Optimerings- og effektiverings-potentiale
 • Scope/indhold
 • Udvælgelse af interview-deltagere
2

Dataindsamling (Dag 2 og 3)


Vi samler input og data fra nøglepersoner i virksomheden.


Her gennemføres:

 • Interview med nøglepersonern
 • Øvrig dataindsamling
3

Analyse og rapport (Dag 4 og 5)


Dette resulterer i en rapport, der belyser virksomhedens identificerede udfordringer, indsatser og udbytte. Rapporten indeholder også et it-roadmap, der angiver en prioritering af virksomhedens fremtidige it-indsater samt en action-plan.


Her udarbejdes:

 • Løsningsforslag
 • Prioriteringsindsats
 • Selve rapporten
4

Præsentation (Dag 6)


Vi præsenterer vores resultater til virksomheden.


Her præsenteres:

 • Indentificerede udfordinger, indsatser og udbytte
 • Prioritering af indsatser (It-roadmap)
 • Action-plan

Kom godt i gang. Få en demo.

da-DK