Hosting letter hverdagen hos DUF

For et par år siden tog Dansk Ungdoms Fællesråd beslutningen om at lade sit it-miljø hoste hos NORRIQ. Det betyder, at de i dag slipper for at tænke på ting som backup og opgraderinger og i stedet kan fokusere på deres primære opgave med at sætte børn og unges vilkår på dagsordenen.

 

Det var ikke helt uden betænkeligeheder, at Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) valgte at få hele it-miljøet hostet. Bl.a. overvejede organisationen, om det i virkeligheden blev mere besværligt, end hvis de selv havde ansvaret, og om de overhovedet kunne få den service, som de havde brug for.

 

”Det er rart at have nogle professionelle til at styre projektet for os, så vi slipper for tekniske overvejelser og i stedet kan koncentrere os om vores primære opgaver”           

Jesper Kejlhof, Administrationschef, DUF

 

NORRIQ løftede opgaven
Da Dansk Ungdoms Fællesråd tog beslutningen om at indgå en hostingaftale med NORRIQ var det med det formål at frigive ressoucer ved at få professionelle til at tage sig af it-miljøet. Derudover stod organisationen over for en større opgave med at få opgraderet deres systemer fra Lotus Notes til Microsoft Office og Exchange. Beslutningen om Hosting var derfor en del af en større pakke, som NORRIQ varetog, forklarer Jesper Kejlhof. Og selvom projektet med at få flyttet hele it-miljøet til NORRIQ var en større mundfuld, fik NORRIQ løftet udfordringen. Opgaven blev løst til stor tilfredsstillelse for DUF, der i dag har fået helt styr på it– og datasikkerhed og fået mere gennemskuelige omkostninger.

Gnidningsfri drift
”I dag forløber driften gnidsningsfri, og vi behøver ikke længere koncentrere os om opdateringer, licenser eller om vi har plads nok. Det gør hverdagen langt lettere, og vi er rigtig godt tilfredse med hosting-løsningen hos NORRIQ,” slutter Jesper Kejlhof.

Det har DUF fået ud af en hosting-aftale med NORRIQ:

  • Frigivet ressourcer til at fokusere på kerneopgaverne
  • Styr på it– og datasikkerhed
  • Gennemskuelige it-omkostninger
  • Mulighed for hurtigt og effektivt at skalere til flere brugere
da-DK