Falck Teknik samler økonomistyring og service

I erkendelse af at et "gammelt", oprindeligt skræddersyet it-system ikke længere var tidssvarende valgte Falck Teknik at samle al økonomistyring og service manegement i ét og samme system; Microsoft Dynamics NAV.

Servicekontrakter er kernen i Falck Tekniks forretning, hvor mere end 80 personcertificerede montører hvert år servicerer og kontrollerer kundernes brandmateriel, i alt op til 475.000 enheder, på mere end 60.000 adresser. Et arbejde, som stiller høje krav til integrationen mellem virksomhedens servicemodul, hvor montørernes arbejde planlægges og registreres og økonomisystemet, hvor al fakturering foregår.

Birger Hede, It konsulent hos Falck Teknik, forklarer: "Det stod klart for os at vi havde brug for en ny it-platform, hvis vi ville følge med tiden og ruste os på et marked, som efterhånden er præget af konkurrence på både pris og servicekvalitet.

I starten var vi dog ikke helt sikre på, om det var bedst at bygge videre på vores gamle, velprøvede platform eller om vi skulle tage springet og migrere til noget nyt. Da der umiddelbart så ud til at være både fordele og ulemper ved begge løsninger, bad vi flere leverandører om tilbud og forslag".

 

"Det var i høj grad på grund af NORRIQs rådgivning og 360 graders kompetencer, at vi traf beslutningen om at migrere til Microsoft Dynamics NAV"

Birger Hede, It konsulent hos Falck Teknik

 

Fokus på service
NORRIQ var en af de 5-6 leverandører, som Falck kontaktede. "NORRIQ anbefalede os at vælge en ny platform frem for at bygge videre på den gamle. Rationalet og begrundelserne, som NORRIQ fremlagde for os, gav mening og tog i høj grad udgangspunkt i vores forretning og vores behov - frem for i systemets medfødte egenskaber," siger Birger Hede, og uddyber:

"Vi vil jo gerne skabe et godt og effektivt arbejdsmiljø for alle medarbejdere og ikke mindst servicemontørerne. Derfor havde vi fra starten fokus på servicemodulet. Det var her, der virkelig kunne ske forbedringer i forhold til vores tidligere, lidt fastlåste system".

Fik et fremadrettet fundament
Microsoft Dynamics NAV's Service Managementmodul viste sig hurtigt at være et rigtigt godt fundament at bygge videre på. Det dækker umiddelbart helt op til 90% af de behov vi har. Samtidig kan vi bruge den eksisterende datastruktur med kun ganske få tilretninger. Det betyder, at fremtidige opgraderinger bliver enkle at udføre".

Falck Tekniks krav til økonomidelen, viste sig ikke at være væsentligt anderledes end de fleste andre moderne virksomheders krav: Adgang til minutopdateret information om virksomhedens økonomiske situation.Et på en gang detaljeret og samlet overblik over omkostninger, indtægter og andre transaktioner på tværs af virksomheden. Alt sammen egenskaber, som er indbygget i Microsoft Dynamics NAV standard finansmodul.

Fordele på mange niveauer
Efter at have brugt det nye system i godt et halvt år, viser fordelene ved den nye platform sig tydeligt. Prisstrukturen er nøje tilpasset både kundernes og Falck Tekniks behov. Dermed er det f.eks. blevet muligt at arbejde med én samlet serviceaftale, som til gengæld kan dække over flere forskellige servicekontrakter på forskellige adresser. En god ting, hvis en kunde har flere forskellige adresser med forskelligt udstyr, som skal serviceres på forskellige tidspunkter.

Nemt udtræk til Excel
NORRIQ har udviklet et værktøj, som gør det muligt at overføre et standard dataudtræk fra Microsoft Dynamics NAV til Excel. På den måde kan Falck Teknik trække statistikker og rapporter på kryds og tværs af data og ikke være fastlåst af de predefinerede rapporter, som ligger i Microsoft Dynamics NAV.

Værktøjet bliver blandt andet brugt til at følge op på de servicemål, som er sat i forhold til kunderne. Sidst, men ikke mindst, er det blevet lettere at oprette, følge og fakturere de mange servicekontrakter. Simpelthen fordi de nu er en integreret del af løsningen.

Samtidig er løsningen så fleksibel, at man hurtigt kan hente væsentlige oplysninger fra en specifik servicekontrakt. F.eks. hvor en bestemt enhed - måske en pulverslukker rent fysisk befinder sig. Falck Teknik vil på sigt optimere kommunikationen med de 80 servicemontører - noget som også er understøttet i den nye platform.

Målet er elektroniske servicebiler 
"Vi har en drøm om den elektroniske servicebil", siger Birger Hede. "Det er godt nok en fremtidsvision at alt, hvad montøren foretager sig, kan registreres direkte i vores system - fra bilen. Men det vil give os mulighed for at arbejde meget præcist med den enkelte montørs leveranceopfyldelse og serviceniveau. Samtidig vil bilerne kunne fungere som kørende lagre, som vi kan trække på, som på ethvert andet lager".

"Der er ingen tvivl om at vi med Microsoft Dynamics NAV har fået et bedre overblik over nøgletal samt let adgang til flere detaljerede oplysninger. Nu er det så op til os at bruge de mange informationer til at gøre virksomheden endnu mere lønsom og effektiv," lyder konklusionen fra Birger Hede.

 

da-DK