Gouda Rejseforsikring et effektivt og fleksibelt alternativ til Dataløn

Gouda Rejseforsikring indførte Microsoft Dynamics C5 Løn januar 2003. Virksomheden kører løn for ca. 30 medarbejdere på tværs af Danmark og Norge. Gouda Rejseforsikring ønskede et mere fleksibelt og integreret lønsystem som alternativ til Dataløn.

”Vi har været glade for Dataløn, og det var et skridt i den rigtige retning. Men med Microsoft Dynamics C5 Løn har vi fået et meget mere fleksibelt system på alle måder. Vi har f.eks. fået en langt mere fleksibel deadline for lønkørslerne og, når vi lige har vænnet os til at bruge det, er Microsoft Dynamics C5 Løn langt mere effektivt end vores gamle lønsystem,” siger ansvarlig bogholder Jeanette Wolstrup, Gouda Rejseforsikring.

 

Efter at vi har fået Microsoft Dynamics C5 Løn er vi ikke længere afhængig af eksterne it-systemer. Vi skal kun tænke på vores egne systemer. Det giver en større tryghed.

Jeanette Wolstrup, bogholder, Gouda Rejseforsikring

 

Lønkørsel kan vente til dagen før
Tidligere skulle vi aflevere regnskabet mindst en uge før, da vi havde Dataløn. Nu kan vi faktisk lave løn-kørslen dagen før – og det skaber jo mere fleksiblitet at du selv kan bestemme tidspunktet for kørslen. Dermed havner du heller ikke i en situation, hvor du allerede har udbetalt løn til medarbejder, som pludselig holder op.

Nemt at korrigere lønsedler
Opstår der behov for at korrigere en løn, har Microsoft Dynamics C5 Løn en meget overskuelig opsætning, som sikrer, at du ikke er i tvivl om hvilken lønkørsel, du er i gang med.

Hvis du f.eks. opretter en ny medarbejder eller ændrer en løn, kan du altid simulere lønsedlen og se lønsedlen før den udbetales. Den mulighed havde vi ikke med Dataløn, hvor du først kan se lønsedlen, når ”løbet er kørt”. Microsoft Dynamics C5 Løn regner desuden skat, arbejdsmarkedsbidrag etc. ud på den nye lønseddel i forbindelse med korrektioner.

”Dét, at du nemt kan korrigere en lønseddel sikrer, at medarbejdernes lønsedler ser ens ud fra gang til gang, når du laver løn i Microsoft Dynamics C5 Løn. Det synes jeg er meget vigtigt. Det skaber tryghed hos medarbejderne, og minimerer den tid, du skal bruge på at forklare lønsedler,” pointerer Jeanette Wolstrup.

Stor fleksibilitet
Microsoft Dynamics C5 Løn er meget fleksibelt. Systemet giver mulighed for at sætte nogle ting op, som gælder specielt for din virksomhed. Det betyder at lønsedler kan få et mere firmarelateret præg. Det er nemt at styre timelønnede og funktionærer. Hvis du har flere afdelinger, tilknytter du afdelingen for medarbejderen, så lønnen opdeles og bogføres nøjagtigt på afdelingen. Det gør det nemt at køre lønanalyser pr. afdeling. Desuden gør Microsoft Dynamics C5 Løn det lettere at registrere sygefravær og ferie.

Sparer administrationsomkostninger
”Vi sparer administrationomkostninger med Microsoft Dynamics C5 Løn. Tidligere betalte vi en afgift for hver transaktion hos Dataløn, f.eks. for at ændre stamoplysninger på en medarbejder, som f.eks. bank-kontonummer eller adresse. De penge sparer vi nu”.

Fuld integration til Microsoft Dynamics C5 en stor fordel
”Vi overvejede ikke andre lønsystemer, for vi ønskede et system, som var fuldt integreret med Microsoft. Dynamics C5, som vi har brugt i flere år. Integrationen mellem Microsoft Dynamics C5 Løn og systemets bogføringsdelen er en stor fordel – for ligeså snart vi har kørt lønnen, er den også bogført. Derfor var vi ikke i tvivl om at Microsoft Dynamics C5 Løn var noget for os. Det positive indtryk blev faktisk kun for-stærket, da vi fik en demo af Microsoft Dynamics C5 Løn,” slutter Jeanette Wolstrup.

da-DK