Færre produktionsstop hos Ib Andresen Industries

Hos Ib Andresen Industries er de maskiner, der udskriver følgesedler og bundlabels til at sætte på pallerne, vitale for at holde produktionen i gang.

Ud over de vigtige maskiner til følgesedler er det også vitalt for Ib Andresen Industries at Oracledatabasen er fit for fight. "Hvis databasen ikke virker, slås logistikken i stykker, og så kan vi ikke udlevere de færdige produkter til kunden eller flytte dem på lager. Sker det, dør produktionen hurtigt ud, og det kan påføre virksomheden store tab", forklarer Birger Errboe, driftsansvarlig for netværk på it-miljøerne hos Ib Andresen Industries A/S i Langeskov.

 

"NORRIQ-konsulenterne følger altid godt op på problemerne, også i weekends. Vi bruger aldrig tid på diskussioner om problemet - får løsninger på problemerne"

Birger Errboe, netværks-driftsansvarlig, Ib Andresen Industries

 

Færre produktionsstop
Det er baggrunden for, at den store fynske industrivirksomhed i en række år har haft en standby-aftale med NORRIQ's Oracle-konsulenter. Aftalen har sikret, at de fem servere - tre i Langeskov og to i Vejle, fungerer optimalt. Resultatet er færre og kortere produktionsstop end tidligere.

Tjener sig hurtigt hjem
Aftalen med NORRIQ er en 7x24 aftale, som dækker alle døgnets timer året rundt. Ud over den faste pris betales et gebyr, hvis driftsproblemer gør det nødvendigt for Oracle-konsulenterne at rykke ud. Når det gælder it-support, har nærhedsprincippet høj prioritet hos Ib Andresen Industri. Da virksomheden undersøgte markedet, viste det sig, at NORRIQ var den eneste it-leverandør, som var i stand til at tilbyde en 7x24 standby-aftale.

Aftalen er ikke helt billig, men målt i forhold til alternativet, at produktionen holder stille, tjener den sig hurtigt hjem. "De årlige omkostninger svarer rundt regnet til de tab, et produktionsstop på bare fire timer i Vejle-afdelingen ville påføre os", oplyser Birger Errboe.

35 minutters reaktionstid
NORRIQ garanterer en reaktionstid på maksimalt fire timer, og det har Oraclekonsulenterne mere end overholdt. Det går langt hurtigere. "Det længste, jeg har oplevet at vente, før der skete noget, er 35 minutter", oplyser Birger Errboe, der er første kontaktled mellem Ib Andresen Industri og NORRIQ. Derfor er det ham, der ringer til vagthavende hos NORRIQ, når der opstår problemer med virksomhedens Oracle-databaser. "Den vagthavende Oracle-konsulent kører herefter ind til NORRIQ's lokaler i Odense, hvorfra de fleste driftsforstyrrelser kan klares fra en pc. Men nogle gange er det nødvendigt, at vi mødes på virksomheden i Langeskov", tilføjer han.

Problemerne følges op
Ib Andresen Industries udfører selv de faste ugentlige sundhedstjek af databasen og konfererer pr. telefon med Oracle-konsulenterne fra NORRIQ. Hvis sundhedstjekkene kræver det, gennemfører virksomheden selv de nødvendige tilpasninger. "Det har konsulenterne fra NORRIQ lært os at gøre", siger Birger Errboe, der generelt er godt tilfreds med samarbejdet med NORRIQ.

Hurtig løsning
"Konsulenterne følger altid godt op på problemerne, uanset om det er midt i en weekend. Vi bruger aldrig tid på lange diskussioner om, hvorfor problemet er opstået. Vi er gode til at komme videre og finde løsninger på problemerne", slutter Birger Errboe, der overvåger produktionen på det største coilspalteanlæg i Langeskov.

da-DK