THUESEN JENSEN fik en mini-analyse fra NORRIQ

I en hastigt udviklende isenkræmmerbranche har THUESEN JENSEN konstant fokus på at forbedre sin konkurrenceevne. Det er ligeledes vigtigt for virksomheden at være en attraktiv partner for både deres kunder og leverandører i Skandinavien. Dette kræver, at man hele tiden har øje for, hvordan man forbedrer produktiviteten og kundeservicen.

Med udgangspunkt i disse fokusområder ønskede man hos THUESEN JENSEN en bedre understøttelse af de primære processer fra it-systemerne, men var usikker på, hvornår og hvordan man skulle gå ind i et sådant projekt.

 

"NORRIQs minianalyse betød, at vi fik hul på nogle væsentlige drøftelser, og at vi fik grundlaget for at træffe de rigtige forretningsorienterede IT-beslutninger" 

Tim Hansen, IT-chef, THUESEN JENSEN A/S

 

Slank, rå og attraktiv med NORRIQ
THUESEN JENSEN valgte derfor at kontakte NORRIQ, da man ønskede at få etableret et seriøst beslutningsgrundlag. Beslutningsgrundlaget skulle indeholde en belysning af følgende punkter:

  • Hvor i THUESEN JENSEN Groups forretning var der størst potentiale for forbedringer?

  • Hvordan skulle løsningen designes, så den ville give det største udbytte?

  • Hvilket konkret udbytte skulle de enkelte løsningselementer give?

  • Hvilken investering og ressource træk ville projektet kræve?

  • Hvilke potentielle projektrisici ville projektet indebære, og hvorledes kunne de imødekommes?

  • Oplæg til projektafvikling og priori- tering af indsatsområder.

Mini-analyse
NORRIQ har gennem en årrække hjulpet mange grossistvirksomheder med at udnytte deres potentiale rigtigt. Med udgangspunkt i metoden ”Slank, Rå og Attraktiv” kan NORRIQ identificere, hvor der er mulighed for produktivitetsforbedringer, reduktion af omkostninger og optimering af kundeservice.

Processen for mini-analysen blev gennemført efter følgende model:

Resultatet af mini-analysen
Efter et kort forløb med et begrænset ressourceforbrug hos THUESEN JENSEN (samlet set 1½ mandedag), fik ledelsen resultatet præsenteret. De var derefter i stand til at træffe en kvalificeret beslutning om i hvilken rækkefølge, og hvornår projekterne skulle initieres.

"Vi havde gennem en periode brugt en del tid på at diskutere om, vi skulle gøre noget og hvilken vej vi skulle gå. NORRIQ hjalp os via mini-analysen med at indsamle og strukturere den nødvendige information. De hjalp os også med at belyse, hvilket konkret udbytte vi kunne få og dermed katalyserede, at beslutningen kunne træffes," siger Peter Skovborg, Logistik Chef, THUESEN JENSEN A/S

"Vores IT systemer havde udviklet sig via knopskydning, og vi vurderede at vi havde et behov for at gøre noget. Men vi savnede overblik over præcis, hvad der skulle gøres og hvilken rækkefølge, samt hvad det ville koste. Med NORRIQs mini-analyse fik vi hul på nogle væsentlige drøftelser, og samtidig fik vi overblikket og kunne dermed træffe de rigtige beslutninger," siger Tim Hansen, IT Chef, THUESEN JENSEN A/S

De første indsatser implementeret
De første projekter, der blev skitseret som indsatsområder i mini-analysen, er allerede ved at blive implementeret. I forhold til en samlet opgradering af de primære forretningssystemer er det aftalt, at der forinden skal afvikles en "Proof Of Concept". Dette skal være med til at validere, at løsningerne, som NORRIQ har anbefalet på de fire vigtigste indsatsområder, giver den ønskede effekt for THUESEN JENSEN.

da-DK