Få styr på kaos med NORRIQs køreklare SharePoint-løsninger

Microsoft SharePoint er en fleksibel platform, som udgør fundamentet for en lang række løsninger, der fokuserer på at øge din virksomheds produktivitet. SharePoint platformen tilbyder blandt andet løsninger, der giver hurtigere adgang til information, letter administrationen af dokumenter, automatiserer procedurer og processer samt effektiviserer samarbejdet på tværs af organisationen. Kom hurtigt og sikkert i mål med NORRIQs køreklare SharePoint-løsninger der dækker portal- og extranetløsninger, intranetløsninger, sagsstyring, projektstyring, journalisering og arbejdsprocesstyring.

Få en demo

 

 

Hvad er SharePoint?

SE FILM OM SHAREPOINT

NORRIQ har gjort det økonomisk, hurtigt og sikkert at skabe værdi med Microsoft SharePoint

Et SharePoint-projekt kan hurtigt blive dyrt, komplekst og langvarigt, hvis du bygger din egen løsning fra bunden. Derfor tilbyder NORRIQ en række modulopbyggede og fuldt konfigurerbare standardløsninger, der gør et SharePoint-projekt både økonomisk, hurtigt og sikkert. NORRIQ tager med andre ord risikoen ud af dit SharePoint-projekt.

Med NORRIQs WorkPoint-baserede løsninger får du en samlet pakke, der indeholder licenser, moduler, workshops, installation, opsætning og træning. Alt, hvad du behøver for komme i mål.

Portal- og extranet

Intranet

Sagsstyring

Projektstyring

Journalisering

Arbejdsprocesstyring

NORRIQs portal- og extranet-løsning

Har jeres virksomhed behov for skabe bedre rammer for vidensdeling og samarbejde med jeres kunder, medlemmer eller eksterne samarbejdspartnere? Få jeres eget lukkede online kommunikations- og samarbejdsforum, hvor I kan servicere alle interessent-grupper på en optimal måde. Skyd genvej til det ideelle fundament med NORRIQs portal- og extranet løsning. Løsningen er en komplet, modulopbygget standard-løsning, der kan tilpasses jeres ønsker.

NORRIQs intranet-løsning

Effektiv deling af information og viden er et vigtigt konkurrenceparameter, og en solid intranet-løsning er derfor kritisk for din organisations succes. Information og viden, der er bundet i mails og papir er ustruktureret, og derfor svært at finde og dele. Sammen med NORRIQ bliver det nemt, økonomisk og effektivt at stille relevant information og viden til rådighed for medarbejderne.

Med NORRIQs intranet-løsning får jeres virksomhed en køreklar løsning, som er klar til brug. Brug den til at effektivisere jeres interne nyhedsformidling, jeres debatfora, dokumenthåndtering, mødelokalebooking, arrangements-kalender – og til mange andre ting. Løsningen er modulopbygget, og kan tilpasses jeres individuelle behov nemt og hurtigt.

NORRIQs sagstyrings-løsning

Med NORRIQs sagsstyrings-løsning får du en høj og ensartet kvalitet i sagsbehandlingen, der letter udførelsen af rutineopgaver samt sikrer overholdelsen af fastdefinerede procedurer. Det giver jer et forkromet overblik over alle sager samt præcis dokumentation i forhold til eventuelle krav fra myndigheder. Samtidigt får I én fælles brugergrænseflade, der hjælper sagsbehandlerne igennem forløbet.

Med NORRIQs sagstyrings-løsning får jeres virksomhed en løsning, der er klar til brug. Løsningen er modulopbygget og kan tilpasses jeres individuelle behov nemt og hurtigt.

NORRIQs projektstyrings-løsning

Nøglen til et succesfuldt projekt ligger ofte i projektstyringen. Med NORRIQs projektstyrings-løsning får I et effektivt projektstyringsværktøj, der giver overblik over alle igangværende projekter (porteføljestyring) samt fremdriften i det enkelte projektforløb. Med systematisk gate- og fasestyring hjælper løsningen jer – sikkert og nemt – gennem hele projektforløbet. Fra automatisk opgavetildeling, over detaljeret processtyring til den afsluttende evaluering. Gatestyring sikrer, at I ikke skifter fra én fase til en ny i et projekt, før alle opgaver og krav er opfyldt i den pågældende fase.

Med NORRIQs projektstyrings-løsning får du hurtigt styr på dine processer. Den er modulopbygget, og kan nemt og hurtigt tilpasses jeres individuelle behov.

NORRIQs journaliserings-løsning

Mange virksomheder modtager kritiske beskeder og dokumenter via email. NORRIQs journaliserings-løsning sørger for, at vigtige emails og vedhæftede dokumenter ikke kun befinder sig i en enkelt medarbejders indbakke. Løsningen sikrer, at dokumenterne også er synlige for andre relevante medarbejdere og afdelinger i organisationen. Med løsningen sikrer I, at alle vigtige og forretningskritiske informationer bliver håndteret og journaliseret hver gang – også selv om en medarbejder er syg, på kursus eller bortrejst.

Med NORRIQs journaliserings-løsning får du nemt og sikkert styr på vigtige beskeder og dokumenter. Løsningen er modulopbygget, og kan tilpasses jeres individuelle behov.

NORRIQs arbejdsprocesstyrings-løsning

NORRIQs arbejdsprocesstyrings-løsning understøtter alle rutiner og arbejdsgange effektivt på tværs af organisationen. Ved at styre og strømline workflows og processer skaber I en klar rolle- og opgavefordeling. Resultatet er procesoptimering, der letter rutineopgaver og sikrer at faste procedurer bliver overholdt. Dermed opnår I et forkromet overblik over alle jeres workflows og processer – ligesom I nemt kan dokumentere, at I overholder eventuelle krav fra myndigheder. Læg dertil, at I får én fælles brugergrænseflade, der hjælper jer effektivt igennem alle faste faser i et produktionsforløb eller fast definerede arbejdsgange – fordeling af opgaver, udførelse og kontroltjek.

Få en demo

da-DK