CRM-løsningen giver både nye muligheder for vores sælgere og salgsledelsen, som langt bedre fra centralt hold kan styre og målrette salgsarbejdet, se kundeaktiviteterne og nemt segmentere på købshistorikken. Det klæder sælgerne optimalt på til krydssalg, gensalg og nysalg.

Kim Bak Nielsen
Lead generator, Neopost
image

Fra Excel til Microsoft CRM

I lighed med mange danske virksomheder havde Neopost i mange år anvendt forskellige ad hoc systemer til at holde styr på kunder og emner. Det betød, at kunderettede data i høj grad skulle vedligeholdes manuelt. For at spare ressourcer på vedligeholdelse af data samt for at øge kundefokuseringen og styrke samarbejdet omkring kunden valgte salgsledelsen at få implementeret en Microsoft CRM-løsning med et add-on modul fra NN Markedsdata.

”Vi havde i mange år klaret os med at have kundeinformationer liggende på diverse Excel-lister, der lå lokalt på sælgernes pc’er og i økonomisystemet. Men efterhånden kunne vi godt se, at tiden var ved at løbe fra den måde at styre kunderettede forretningsprocesser. Vi valgte derfor at gå fra Excel til Microsoft CRM med det primære formål, at vi kunne øge aktiviteterne kvalitativt hos sælgerne og ligeledes spare tid i back-office” fortæller Kim Bak Nielsen, Lead generator hos Neopost.

image

Fordele for både salg og ledelse

”Vores nye CRM-løsning har ikke kun givet nye muligheder for vores sælgere. I salgsledelsen har vi også fået et redskab, der gør, at vi nu fra centralt hold langt bedre kan styre og målrette salgsarbejdet. Vi kan se aktiviteterne hos de forskellige kunder og nemt segmentere på købshistorikken. Det gør, at vi nu kan klæde vores salgsstab optimalt på til at foretage både krydssalg, gensalg og nysalg,” understreger Kim Bak Nielsen.  

Centralt styret markedstryk

Efter at Neopost har fået indført Microsoft CRM er billedet klart. Virksomheden har med egne ord ”fået det forkromede overblik, der sikrer, at intet salg falder ned mellem stolene”. Det betyder, at Neopost har fået mulighed for at øge salget til den eksisterende kundebase. Det er også oplevelsen, at man nu kan komme langt bedre rundt om kunden og dermed yde en bedre service. Det skyldes delvist, at Neopost med den nye CRM-løsning nu kan operere med ”Named Accounts”, hvor sælgerne har tilknyttet deres egne kunder i modsætning til før, hvor kundebasen var distriktsinddelt.

image

Bedre styr på kunderne

I forbindelse med valget af Microsoft CRM havde Neopost et ønske om en lettere tilgang til nye emner samt at kunne spare manuelle ressourcer på at vedligeholde nøgleinformationer på kunder i CRM-systemet. Efter råd fra NORRIQ valgte Neopost at få et add-on fra NN Markedsdata.
Ved at integrere Microsoft CRM og modulet fra NN Markedsdata har Neopost fået en løsning, der automatisk vedligeholder al staminformation på kunder og emner samt giver mulighed for at indhente en hurtig kreditvurdering før et eventuelt salg.

Det har helt klart været en arbejdsbesparende proces at gå fra Excel til CRM. Men det er ikke kun tid, vi sparer. Fra marketings side oplever vi også, at relevansen i vores aktiviteter er blevet meget højere. Fordi det nu er så ment at segmentere, kan vi målrette budskaberne næsten 1-1 – og det giver bonus”.

image