Sådan kan du digitalisere projektstyringen

Er digitalisering overhovedet noget, man skal bruge tid på, når man sidder i en projekt- eller en servicevirksomhed, hvor projektstyring er krumtappen i forretningen?

Forretningsdrevet teknologiudvikling kontra teknologidrevet forretningsudvikling

”Den rivende teknologiske udvikling vil betyde et paradigmeskifte”, siger Peter Ulka, som er en af Danmarks førende, uvildige eksperter inden for forretningssystemer.

”Vi har talt om forretningsdrevet teknologiudvikling, som betyder, at den måde, vi ønsker at drive og udvikle vores virksomhed på, skal være styrende for udviklingen af vores IT-systemer. I morgen taler vi om teknologidrevet forretningsudvikling, hvor teknologien giver nye muligheder for at udvikle forretningen.”

Peter Ulka fortsætter:

”Vi skal gribe de nye teknologiske muligheder, når de opstår og udvikle vores forretning på baggrund heraf.”

Men hvad er det så for muligheder, der kan være med til at udvikle projekt- og servicevirksomhederne, og hvad kan deres udbytte være af digital omstilling?

Kæmpe digitalt potentiale inden for projektstyring

Der er mange eksempler på, at virksomheder inden for projekt og service arbejder i IT systemer uden forbindelse eller med en forholdsvis vanskelig og dyr integration. Det betyder, at data skal vedligeholdes flere steder, og at arbejdsgange kan være tunge, tidkrævende og måske også dyre i drift.

En hel del virksomheder i branchen kender derfor til lav faktureringsgrad for deres ydelser på grund af tidsspilde, for meget administration, mangelfuld dokumentation af leverede ydelser og utilfredsstillede projektoverblik.

En løsning, som favner hele virksomheden og alle dens arbejdsgange, er derfor led i det, der kan kaldes digital transformation i projekt- og servicevirksomheder. For med et slag bliver arbejdsgangene nemmere, data genbruges, medarbejderne bruger mindre tid på at registrere, og både konsulenter og økonomiafdelingen får en langt nemmere hverdag. Det vil i mange tilfælde betyde, at virksomheden bliver mere agil og udvikler en højere grad af effektivitet.

Mere dynamik og mindre omkostninger

En moderne løsning til projektstyring, som er skabt til at arbejde sammen med virksomhedens ERP-system, vil også tilføre værdi over hele logistikkæden i form af nemmere og hurtigere oprettelse af projekter, strammere styring af det enkelte projekt, bedre overblik, analyser og mere præcise forecasts. Det giver næsten sig selv, at hvis man tilfører ”maskinrummet” nye, friske kræfter, kommer der også mere gang i fremdriften. Og hvis det hele kører hurtigere og bedre i alle led, styrkes virksomheden - ikke alene internt men også i forhold til konkurrenterne.

Konkurrencekraften øges, når projekterne afvikles mere smidigt. Og omkostningen ved den enkelte projekt minimeres.

Microsoft Dynamics 365 en game changer  

”Cloud first – mobile first”, sagde Microsoft, da Dynamics 365 blev lanceret. Som afløser for Dynamics NAV bliver Dynamics 365 Business Central kernen i digital transformation for mange projekt- og servicevirksomheder, der overvejer opgradering - og som har fokus på fordele og værdi i en samlet løsning med et stærkt projektstyringsværktøj.

Netop det, at medarbejderne kan tilgå al data, de har behov for, dér hvor de befinder sig, er en game changer i hverdagen. Med cloud og adgang til løsningen på alle enheder får den enkelte medarbejder optimale muligheder for at udføre sit arbejde og levere den bedste kvalitet. Og har man først gjort sin forretning mobil, står man til at få fuldt udbytte af en teknologi, der udvikler sig dag for dag.

”Cloud” er om noget indbegrebet af digital transformation, som også er med til at drive forretningen, fordi virksomheden altid er på nyeste version af løsningen og dermed altid får udbytte af den nyeste teknologi. Samtidig siger man farvel til dyre og tidkrævende opgraderinger og hardware.

Brug for et højere gear?

Erfaringsmæssigt har mange IT-konsulentvirksomheder, rådgivende ingeniører, skadeservice- eller forskningsvirksomheder stor gavn af at rykke et niveau op med hensyn til digitalisering af deres virksomheder og måske endda transformere forretningen og sikre, at man har de ”muskler”, der medvirker til at nå de forretningsmæssige mål og udvikle sig.

Læs mere om, hvordan I kan effektivisere jeres forretning med digitale løsninger her