Automatiser jeres rejseafregning

De fleste medarbejdere kæmper med at få styr på kvitteringerne, efter at de har været på forretningsrejse for deres virksomhed. Det koster tid og frustrationer.

Med NORRIQs online rejseafregningsløsning kan du nemt, hurtigt og effektivt strømline registreringen og godkendelsen af alle virksomhedens rejseomkostninger. Medarbejdere får rejseafregningen fra hånden i en fart, bogholderiet minimerer administrationstiden, og virksomheden sparer mange resourcer.

Få en demo

Effektiv og fejlfri håndtering af jeres rejseomkostninger

Store fordele for økonomiafdelingen

Ved at automatisere jeres rejseafregning sparer I ikke blot et betydeligt antal mandetimer i bogholderiet, men I opnår også langt større nøjagtighed i rejseafregningerne. Og alt foregår i et system: Microsoft Dynamics NAV. Sig farvel til usikkerhed og fejlregistreringer.

Hurtigere rejseafregning for medarbejderne

Rejseafregning har aldrig været nemmere og hurtigere. Med sin smartphone tager medarbejderen et billede af kvitteringen, og udfylder en hurtig formular. Elektroniske kvitteringer og kørselsafregning klares også i en håndevending. 

Fuldt overblik over rejseudgifterne

Bogholderiet opnår maksimal kontrol og fuldt overblik over alle rejserelaterede udgifter. Når medarbejderne registrerer en kvittering eller betaler med kreditkort, ved bogholderiet det. Bogholderiet får desuden fuldt overblik over manglende bilag - alt sammen direkte i Microsoft Dynamics NAV.

Sådan registrerer medarbejderen

Rejseafregningen foregår via brugerens smartphone eller en webportal. Fysiske kvitteringer og kørselsafregning håndteres med en brugervenlig app, der sikrer, at alle informationer er registreret korrekt. Elektroniske kvitteringer håndteres gennem portalen. Alle informationer lægges direkte ind i Microsoft Dynamics NAV, så bogholderiet kun skal arbejde i et system.   

Match af kreditkort

Med online rejseafregning kan du importere rejserelateret kreditkortforbrug direkte ind i Microsoft Dynamics NAV, og automatisk koble den enkelte forbrugslinje sammen med en registreret kvittering. Løsningen håndterer data fra alle banker gennem enten manuel eller automatisk import.

Du skal heller ikke længere bekymre dig om manglende rejsebilag. Systemet har intelligente match-rutiner, der sørger for, at de rette kvitteringer bliver tilknyttet den rette kreditkorttransaktion - uden at bogholderiet skal foretage sig noget. Systemet rykker automatisk medarbejdere der mangler at indsende en kvittering. Bogholderiet modtager automatisk en restoversigt over de transaktioner der ikke er modtaget bilag på.

Sådan godkender du

Med løsningen sikrer du, at rejsebilags-godkenderne i virksomheden nemt og hurtigt kan godkende medarbejdernes rejseudgifter. Dette kan ske via en Microsoft Dynamics NAV klient, eller en webportal, som giver godkenderne mulighed for at se bilaget, samt foretage yderligere kontering.

Rejseafregning direkte i NAV

Du får styr på al rejseafregning med et system - Microsoft Dynamics NAV. Du kan importere og bogføre posteringer fra jeres firmakreditkort og se bilag overalt. Hvis du ønsker at se bilag, som er relateret til en specifik kontopost, et bestemt projekt eller en afdeling, åbner du dem blot direkte fra en bilagsoversigt i Microsoft Dynamics NAV.

Få en demo

da-DK