Vi havde brug for en Business Intelligence-partner, der var teknisk stærk, og som samtidig havde den forretningsmæssige indsigt og forståelse, der skal til – NORRIQ demonstrerede netop dét.

Mads Stenstrop
Administrerende Direktør, Keflico
image

Se hvordan Keflico navigerer med Business Intelligence

Fra regneark til overblik

De seneste år er det gået stærkt i Keflico, der siden 1953 har serviceret tømmerhandlere og byggemarkeder over hele landet med træbaserede produkter. Både økonomisk og organisatorisk er Keflico vokset markant, og virksomhedens hovedsæde på 14.000 kvm rummer i dag godt 50 medarbejdere.

Med vækstrejsen fulgte også en større kompleksitet i forretningen, og det stillede nye krav til ledelsesværktøjerne. ”Vi arbejdede med udtræk i Excel og rapporter fra Microsoft Dynamics NAV, men vi havde brug for en løsning, der kunne samle alle virksomhedens mange dele, og give os et egentlig overblik at navigere efter”, fortæller Mads Stenstrop, der er administrerende direktør i Keflico. ”Hvis vi ville fortsætte med at styre væksten, måtte vi tage vores forretning til et nyt niveau, og derfor havde vi brug for en effektiv Business Intelligence-løsning”.

image

Forstod både forretning og systemer

Det var vigtigt for Keflico at finde et konsulenthus, der kunne navigere sikkert rundt i krydsfeltet mellem forretningen og it. ”Det var lidt af en jungle at finde en leverandør, der var teknisk stærk, og som samtidig havde den forretningsmæssige indsigt og forståelse, der skal til for at bygge en løsning, der rent faktisk giver noget”, forklarer Mads Stenstrop. ”NORRIQ demonstrerede netop dét, de forstod både forretningen og systemerne, og derfor kunne de rådgive os på et helt andet niveau og se nogle ting, vi ikke selv havde fanget. Det stod ret hurtigt klart for os, at de er en unik spiller på det her marked”.

image

Sparede mange udviklingstimer

Det bekymrede Keflico, at nogle Business Intelligence-projekter bliver unødigt komplekse, og derfor så de en stor fordel i den måde, NORRIQ arbejder på. Hos NORRIQ handler Business Intelligence nemlig om at bygge videre på andres erfaringer – om altid at gå den lige vej, solidt belagt med standardiserede værktøjer og best practise. Og fordi Keflico i forvejen anvendte Microsoft Dynamics NAV, havde de med NORRIQ´s BI Accelerator mulighed for at starte med et forspring.

Køreklart fundament

BI Acceleratoren er nemlig en køreklar datamodel, der fungerer som fundament for den tilpassede løsning. 

”BI Acceleratoren betød, at vi kunne være lynhurtigt i luften og komme i gang med at høste værdien med det samme”, fortæller Mads Stenstrop.

image

"Vores Business Intelligence-løsning er et fantastisk redskab at navigere efter. Vi kan hele tiden følge, hvordan vores produktgrupper udvikler sig, og kan derfor også skrue på håndtagene med det samme, hvis der er noget, der skal justeres"

Mads Stenstrop 
Administrerende Direktør, Keflico

Business Intelligence ændrede alt

Allerede efter to måneder var løsningen live, og den gav faktisk flere fordele, end Keflico havde regnet med. Camilla Hyldgaard Thomsen, der er Kommerciel Direktør i Keflico, fortæller: ”Hvor vi før i tiden brugte mange kræfter på at udarbejde månedlige rapporter, bruger vi i dag slet ikke tid på nogen former for manuelle indtastninger, hele vores ledelsesrapportering er automatiseret”.

Men der er flere gevinster end automatiserede processer og styrkede analyser. Løsningen har ændret radikalt på den måde, Keflico driver forretning på, f.eks. behøver de ikke længere vente på månedsafslutningen for at se udviklingen: ”Med løsningen kan vi hele tiden følge alle dele af forretningen i realtid, så vi fra dag til dag kan se, hvor langt vi er i forhold til budget, salg osv. Et konkret eksempel er sælgerne. Hvor de tidligere skulle kigge mange forskellige steder, har de i dag ét samlet overblik, og det gør dem langt bedre til at prioritere deres indsatser,” fortsætter hun.

image

Nu styrer Keflico efter indsigt

Med Business Intelligence-løsningen har Keflico fået brugbar indsigt - i en kompleks virkelighed. I dag kan de årsagsforklare og styre deres virksomhed på baggrund af realiteter, og de kan agere på ændringer i markedet i et helt andet tempo. De er gået fra kun at kunne se fortiden til også at kunne nutiden og fremtiden. ”Vores Busieness Intelligence-løsning er et fantastisk redskab at navigere efter. Vi kan hele tiden følge, hvordan vores produktgrupper udvikler sig, og kan derfor også skrue på håndtagene med det samme, hvis der er noget, der skal justeres”.

”Med løsningen har vi virkelig skiftet gear. Vi kan træffe langt bedre beslutninger og tilpasse os markedet i et helt andet tempo end før – vi har konstant et opdateret indblik i hele vores værdikæde og kan styre benhårdt efter vores mål”, slutter Mads Stenstrop.

image

Interesseret i, hvad Business Intelligence kan gøre for jer?

Bedre beslutninger kan ses på bundlinjen, og de virksomheder der sætter deres data i spil, vil stå stærkest. Men hvordan omsætter du data til brugbar indsigt? NORRIQ har designet og bygget Business Intelligens-løsninger for hundredevis af Danmarks mest succesfulde virksomheder, og vi lader al vores erfaring komme dig til gode.

Læs mere om Business Intelligence