Opnå konkurrencefordele i en branche under pres

Få brancher oplever så stort et pres som danske produktionsvirksomheder. De skal producere de rigtige produkter, i de rigtige mængder, på det rigtige tidspunkt, i god kvalitet og til en pris, kunderne vil betale. Derudover er der en stigende efterspørgsel på grøn fremstilling, kontraktfremstilling og global arbejdsstyrkestyring.

Udfordringerne står i kø, og det kræver hurtig reaktionsevne, konstant innovation og udvikling af forretningen - og et blik der aldrig viger fra produktionen, forsyningskæden, lageret eller ressourcer. Alt dette vel at mærke på et marked, præget af intens konkurrence og løbende lovændringer. 

En af de vigtigste nøgler til succes er moderne teknologi til lagerstyring, ressourceallokering, produktionsdesign og -planlægning samt procesoptimering. Produktionsvirksomheder har brug for realtidsadgang til rollespecifik information. På den måde sikrer de, at medarbejderne kan udføre deres opgaver, uanset om de er i produktionen, på lageret eller på kontoret.

NORRIQs know-how inden for fremstillingsindustrien kombineret med de digitale kræfter i ERP, PIM og BI kan styrke jeres virksomhed med strømlinede og automatiserede forretningsprocesser, bedre planlægning, optimeret supply chain og minimal lagerbinding.

Sådan håndterer NORRIQs løsning de mest almindelige udfordringer i branchen:

Mangel på brugbare data pie_chart

Business Central ERP samler data på tværs af virksomheden i digitale formater - på den måde har alle enheder hele tiden adgang til opdaterede data. 

Datasiloer og flere lokationer store_mall_directory

Løsningen integrerer alle processerne i en organisation, så data fra alle afdelinger, lokationer og vertikaler er samlet i ét system. 

Optimeret lagerbeholdning shopping_cart

Få opdateret indsigt i realtid om beholdningen på tværs af organisationen og definer leveringstid, genbestillingspunkter mv. 

Kompleks ressourcestyring build

Samlingen af data sikrer, at anlæg, maskiner og udstyr hele tiden kan producere maksimalt og leverer indsigt til løbende korrektion. 

Øg produktiviteten supervised_user_circle

Reducer manuelt arbejde ved at digitalisere rutineopgaver, styrk kommunikation og koordinering via notifikationer og elektroniske godkendelser.

Styring af omkostninger credit_card

Løsningen holder øje med alle omkostninger til råvarer, indkøb, lagervedligeholdelse osv. og identificerer tendenser og problemområder.

Levering til rette tid og sted directions_car

Løsningen styrker hele forsyningskæden og skaber en sund praksis for materialekrav, leveringskontrakter, priser, lagerbeholdning mm.

Branchespecifik rapportering dashboard

Definer KPI'er for alle funktion og følg driften helt tæt og se, hvilke operationer der fungerer godt, og hvilke der har forbedringspotentiale.

Digitalisering i fremstillingsindustrien - i praksis

NORRIQs løsning er baseret på 365 Business Central samt på brancherettede tillægsløsninger og apps

Produktionsoptimering

Med NORRIQs løsning skaber I sammenhæng mellem jeres planlægning, kvalitetssikring og produktion.

I vil kunne:

 • Effektivisere ruter og operationer
 • Udnytte ressourcer optimalt - og omkostningsoptimere
 • Bestille rette råvarer og halvfabrikata i rette tid og mængde
 • Få sikkerhed for, at I overholder leveringstider.

Sporing af varer lettes også, da alle processer er automatiserede. Det øger gennemsigtigheden og forbedrer sporbarhed på:

 • Serienummer
 • LOT-nummer 
 • Batchniveau.
Produktionsoptimering med Business Central - NORRIQ

Planlægning

Se frem til dynamisk planlægning, der i praksis betyder, at jeres planer stemmer overens med virkeligheden.

Med NORRIQs løsning kan I:

 • Spare tid og levere hurtigere 
  Systemet foreslår de mest optimale indkøb og rækkefølger af produktionsordrer i forhold til ressourcebelægning, flaskehalse og muligheder for kapacitetsudjævning.
   
 • Se ud i fremtiden
  Løsningen leverer forecast, så I kan være proaktive i forhold til indkøb og planlægning af kapacitet.
   
 • Optimere indtjeningen
  I kan sikre, at I tjener penge på en produktion med effektiv styring af leverandørers priser og leveringsevne. Alt sammen ét sted.
Planlægning i produktionen med Business Central - NORRIQ

Optimér salg og marketing

Skab varige kunderelationer. Luk aftaler. Vækst forretningen.

Med NORRIQs løsning er I:

 • På forkant med marketing
  Optimér jeres salgs- og marketingprocesser – fra provisionsstyring til modtagelse af EDI-ordrer via jeres website, hvilket mange af kunder og leverandører stiller krav om.
   
 • Altid opdateret hos salg
  Giv sælgerne mobile, opdaterede prislister og produktkataloger med i marken på tablets eller bærbare pc'er. Herfra har de også adgang til den aktuelle lagerbeholdning, omsætningen på kunden m.v.

NORRIQs løsning kan integreres med andre systemer som fx:

 • en B2B e-handelsplatform
 • Kundeportal
 • PIM-system

NORRIQ hjælper også med tillægsløsninger til fx fakturahåndtering og lagerstyring.

Optimér salg og marketing med Business Central til industrivirksomheder - NORRIQ

Ledelsesinformation og finansiel styring

NORRIQs løsning øger jeres forretningsover­blik gennem analyser, forecast og prognoser. 

Med løsningen får I:

 • Hjælp til bogholderi
  Ud over klassisk økonomistyring med bogføring og styring af finans, kreditorer, debitorer og anlægsaktiver, opsamler NORRIQs løsning tid og materialer. Det skaber et tidsbesparende og 100 % præcist grundlag for løn og efterkalkulation.
   
 • Hjælp til Indkøb og Produktion
  Når sælgerne registrerer deres estimater, nedbryder løsningen automatisk estimaterne til råvarebehov. Det gør det nemt for Indkøb og Produktion at bestille hos leverandørerne.
   
 • Hjælp til ledelsen
  Integrerer I med Business Intelligence, kan I analysere data fra mange kilder, og i realtid se alt fra leverandørers performance til optimeringspotentialet i jeres processer, lønsomhed – og m.m.
Ledelsesinformation og finansiel styring med Business Central - NORRIQ

Udvalgte fordele i NORRIQs løsning

 • Produktionsstyring – opret og administrer produktionsordrer.
 • Underleverandører – få fuldt overblik over aktiviteter hos jeres underleverandører.
 • Styklister – udarbejd styklister og beregn standardomkostninger
 • Forsyningsplanlægning – automatiserede produktionsordrer og indkøbsordrer via MPS/MRP-planlægning.
 • Grafisk planlægning – finplanlæg jeres produktion og visualiser resultatet.
 • Undtagelseshåndtering – overblik over undtagelser og ændringer i sidste øjeblik.
 • Planlægning af kapacitetsbehov – imødekom ændringer i arbejdsbelastningen på fabrikken ved at omfordele ressourcer og maskiner.
 • Lager- og lagerstyring – forøg synligheden af ​​nøjagtige lagerdata på tværs af virksomheden.
 • Automatiseret dataindsamlingssystem – forbedr jeres lagereffektivitet ved at indsamle og bruge nøjagtige lagerdata i realtid.
 • Sporing – sikre smidig og effektiv indsamling af data til sporing af produkter med Online Warehouse Management (OWM).
 • Kvalitetssikring - håndter uforudsete udgifter, komplekse krav og øget fokus på kvalitet. 
 • Order Promise – bekræft ordrer mere præcist med ATP (Available-to-promise) og CTP (Capable-to-promise) indsigt direkte fra salgsordren.
 • Maskincenterallokering – anvend varebaseret efterspørgselsprognoser for produkter og komponenter dagligt, ugentlig, månedligt eller kvartalsvis.
 • Omkostningsbudgettering – hold løbende dit omkostningsbudget op mod det realiserede i realtid med Power BI.
 • Gearet til Industri 4.0 (IoT, Big Data, RPA mv.)

Business Central løser typiske udfordringer i fremstillingsindustrien

 1. Mangel på brugbare data og informationer
 2. Integration af drift og lokationer
 3. Løbende optimering af lagerbeholdning
 4. Optimal planlægning af ressourcer
 5. Forøgelse af medarbejdernes produktivitet
 6. Styring af omkostninger
 7. Levering til tiden
 8. Branchespecifik rapportering

Læs hvordan i denne gratis eBook

Business Central til produktionsvirksomheder - hent vores eBook - NORRIQ

NORRIQ smører alle led i værdikæden

I fremstillingsindustrien skal virksomhederne strømline driften, reducere omkostninger, opdatere produktformler, effektivisere forsyningskæden, øge medarbejdernes produktivitet, tilpasser sig ny lovgivning – og meget, meget mere. Med andre ord, er der ikke meget tid til overs til udfordringer med driften. NORRIQs løsning håndterer jeres udfordringer.

Kompleks lovgivningNORRIQ smører alle led i værdikæden for produktionsvirksomheder med Business Central ERP

Virksomheder der arbejder med procesfremstilling, befinder sig på et marked præget af meget kompleks lovgivning. Derfor er regelmæssige kvalitetstjek helt essentielle i arbejdet med procesfremstilling, så virksomheden til hver en tid kan stå inde for, at alle materialer, udstyr, processer og produkter er, som de skal være.

NORRIQs løsning kan sikre kvalitetskontrol i produktions- og distributionsprocessen, hvilket gør det meget nemmere at identificere og løse eventuelle problemer. Ved at automatisere kvalitetskontrollen sikrer fremstillingsvirksomheder ikke kun, at deres varer og materialer er i overensstemmelse med lovgivningen, de sparer også tid og kræfter ved at strømline en vigtig forretningsproces.

Konsistent produktion

Forbrugere forventer, at varer fra en specifik producent - det være sig kemikalier, fødevarer, lægemidler eller andet - er konsistent og af samme kvalitet, hver gang de køber det. NORRIQs løsning kan identificere potentielle uoverensstemmelser, før en vare nogensinde forlader produktionslinjen, og dermed sikre, at forbrugerne modtager de produkter, de forventer.

Spild

Spild - ofte som følge af dårlig planlægning eller ændringer - er en uheldig, men uundgåelig del af enhver fremstillingsvirksomheds produktionscyklus. Med NORRIQs løsning kan fremstillingsvirksomheder bruge udstyrsdata til at overvåge produktionen tæt og identificere muligheder for både at eliminere spild og reducere nedetiden.

Grøn fremstilling

Forbrugere er i dag mere miljøbevidste end nogensinde, og de forventer en miljømæssig forpligtelse fra de virksomheder, de støtter. NORRIQs løsning hjælper fremstillingsvirksomheder med at trække data fra produktions- og forsyningskæderne og spore deres CO2-fodaftryk, energiforbrug, emissioner og andre miljømæssige målepunkter. 

Manglende transparens i forsyningskæden

Forsyningskæden er vital for fremstillingsvirksomheder, der omdanner råvarer fra leverandører til varer, som derefter leveres til forbrugerne af distributører. NORRIQs løsning tilbyder fuldstændig transparens på tværs af hele forsyningskæden, muligheden for at spore leverandør- og distributørpræstationer og indsigt i realtid, der udgør mere informeret beslutningsgrundlag.

Stykproduktion er en særlig kunstNORRIQ smører alle led i værdikæden for produktionsvirksomheder med Business Central ERP

Stykproduktion, hvor styklisten består af komponenter i stedet for bulkvarer, f.eks. varer der kan måles eller vejes, oplever ofte udfordringer med effektiv plukning af undersamlinger til den vare, der skal produceres. Her kan NORRIQs løsning hjælpe med bedre lagerstyring, men løsningen kan faktisk meget mere end det. Ved at automatisere arbejdsgange og levere data og indsigt i realtid får brugerne fuld kontrol over deres processer – og det skaber afgørende konkurrencefordele.

I den følgende gennemgår vi nogle af de specifikke produktionsudfordringer, NORRIQs løsning kan hjælpe stykproduktions-virksomhed med at overvinde.

Styklister

Uden en nøjagtig stykliste (BOM) kan virksomheden stå med en ineffektiv forsyningskæde, de forkerte materialer eller kedelige fejl i regnskabet. Manuelle processer hvor nogen kan indtaste forkerte mængder eller styklistefejl, kan bringe en hel produktion i fare. NORRIQs løsning automatiserer datastyringen, sporer fremstillingsprocesserne og giver visuelle værktøjer, der effektiviserer styklistestyringen markant.

Der er ingen tvivl om, at digitalisering er en gamechanger for virksomheder med stykproduktion, men det er langt fra alle ERP-leverandører, der understøtter de specifikke produktionskrav, der gælder for stykproduktion. Business Central tilbyder brugerne nuanceret kontrol, og en stærk administration af styklister. Brugere kan f.eks. nemt se og redigere et produkts komponenter og underkomponenter og inkludere links til produktdokumentation.

Stigende priser

De stigende omkostninger på materialer gør det svært for producenter at forbedre deres fortjeneste uden selv også at hæve priserne. En stærk ERP-system kan ikke sænke omkostningerne til materialer, men NORRIQs løsning giver det overblik, der er nødvendigt for at udvikle omkostningseffektive strategier.

Med nøjagtige efterspørgselsprognoser kan du finde de bedste tidspunkter til at bestille materialer. NORRIQs løsning kan opdele omkostningerne for hvert produkts komponenter og synliggøre tendenser, så virksomheden hele tiden kan træffe velinformerede købsbeslutninger. Alle data fremgår selvfølgelig i realtid, så man hele tiden kan justere indkøbs-, pris- og lagerprocesser i overensstemmelse med udviklingen.

Skiftende driftskrav stiller særlige kravNORRIQ smører alle led i værdikæden for produktionsvirksomheder med Business Central ERP

Projektorienterede produktionsvirksomheder opererer på et meget udfordrende og konkurrencepræget marked, ofte præget af hurtigt skiftende driftskrav, der gør det særligt vigtigt nøjagtigt at kunne spore og gennemgå alle elementer i projekter for at sikre, at de forbliver rentable.

NORRIQs løsning tilbyder projektstyringsfunktionalitet, der gør det muligt at styre hvert projekt som en enhed med strukturer, aktiviteter og arbejdsbelastning. På den måde løfter virksomheden sin projektstyring og kan planlægge projekter med specifikke tidslinjer, milepæle, opgaver, deadlines, allokering af ressourcer mm. Derudover hjælper den projektbaserede funktionalitet med at bygge bro imellem nøgleafdelinger som udvikling, konsulenter og involverede produktionsområder.

Andre fordele ved at bruge ERP i projektbaseret fremstilling omfatter:

 • Hurtig adgang til historiske data vedr. omkostninger, tilbud og tidligere projekter
 • Spor og overvåg projektstatus i realtid
 • Følg omkostningerne i realtid sammenholdt med estimaterne
 • Stærk lagerstyrring
 • Bedre likviditetsstyring
 • Personlige dashboards til projektmedlemmer med opgaver og KPI'er
 • Efterfølgende projektsupport og service hvis det er relevant.

Kort fortalt vil projektorienterede produktionsvirksomheder, der digitaliserer deres processer opnå klare fordele. Det handler først og fremmest om forbedringer i projektplanlægningen og eksekveringen, men også evnen til at løse de udfordringer, der dukker op undervejs, bliver løftet markant.

NORRIQs løsning tilbyder også overblik over alle omkostninger forbundet med projektet, så det er nemt at se, hvor processer skal forbedres, ligesom man med løsningen også kan styre ressourceallokeringen og spore alle materialer gennem hele projektet, hvis det bliver nødvendigt.  

Få overblik over produktionen med BI

Kom ind i en LIVE demo af et Business Intelligence-cockpit til produktionsvirksomheder - baseret på Power BI direkte i din browser.

Prøv at styre forretningen efter indsigt og i realtid. 

Ja tak, lad mig prøve

Business Intelligence - oplev det selv

Hvorfor vælge NORRIQ?

NORRIQs løsning bygger på mange års erfaring med IT-løsninger i fremstillingsindustrien.

Mange af landets stærke virksomheder har valgt NORRIQ, blandt andre:

Stærke apps til fremstillingsindustrien

Warehouse Management business

Effektivisér lagerstyringen via jeres ERP og få enklere arbejdsgange på lageret. 

Læs mere chevron_right

Enterprise Asset Management pie_chart

Reducer nedetiden og få mere ud af alle aktiver med et stærkt EAM-system fra Dynaway.

Læs mere chevron_right

TrueCommerce EDI screen_share

EDI automatiserer strømmen af data mellem jer og jeres samhandelspartnere.

Læs mere chevron_right

nShift (tidl Consignor) local_shipping

nShift håndterer Delivery Management og integrerer til jeres webshop og Business Central.

Læs mere chevron_right

Advanced Intercompany business

Gør det muligt at sende salgs- og købsdokumenter fra flere virksomheder i realtid. 

Læs mere chevron_right

Master Data Management cloud_done

Master Data Management System standardiserer datastyring og effektiviserer kommunikationen.

Læs mere chevron_right

Netronic Gantt event

Agil projektstyring med visuel skedulering til fremstillingsvirksomheder.

Læs mere chevron_right

JobManager schedule

Modul til brugervenlig optimering af hele værdikæden; fra dataopsamling til lønudbetaling.

Læs mere chevron_right

Vil I høre mere?

Book en uforpligtende snak med en IT-forretningskonsulent

FAQ om Industri 4.0

Hvad er Industri 4.0?

Industri 4.0, også kendt som den fjerde industrielle revolution (eller bare fjerde generation), handler om integrationen af avancerede teknologier i fremstillingsindustrien, herunder Internet of Things (IoT), kunstig intelligens (AI), Big Data og Cloud ERP. Industri 4.0 skal hjælpe med at skabe et mere forbundet, effektivt og fleksibelt produktionsmiljø, der kan reagere hurtigt på de mange skiftende krav fra kunder og myndigheder.

Hvad kan ERP i Industri 4.0?

Et ERP-system kan spille en nøglerolle i at understøtte Industri 4.0-initiativer ved at levere en central platform til styring og analyse af data fra tilsluttede enheder og systemer. For eksempel kan et ERP-system bruges til at indsamle og integrere data fra IoT-sensorer, produktionsudstyr og andre kilder på tværs af organisationen. Disse data kan derefter bruges til at optimere forskellige aspekter af produktionsprocessen, såsom at identificere flaskehalse, forbedre effektiviteten og forbedre produktkvaliteten.

Hvad betyder cloud for ERP i Industri 4.0?

”Cloud computing” er blevet en uundværlig del af de moderne ERP-systemer midt i de stigende bekymringer om datasikkerhed. Brugen af cloud gør det muligt for organisationer effektivt at administrere deres kritiske forretningsdata med øget sikkerhed, skalerbarhed og bedre fleksibilitet. ”Cloud storage” giver også virksomhedens medarbejdere nem adgang til data overalt i verden. Andre fordele omfatter reducerede it-omkostninger, hurtig migrering og nem integration med andre forretningsværktøjer.