Effektiv dataorganisation

Advanced Intercompany kombinerer fordelene ved et typisk EDI-system med specifikke funktionalitetskrav relateret til intercompany-handel, dvs. sporing af mængder og værdier af varer under transport.

Afstemning

Strømlin oprettelsen af ​​konsoliderede regnskaber ved at forenkle processen med at afstemme værdierne af varer under transport.

Bekræftelse

Bekræft ordredokumentet, efter det er endeligt godkendt i den indgående ordrebuffer

Tid

Fremskynd behandlingen af ​​salgs- og købstransaktioner i Business Central, både for forretningspartnere og slutkunder

Fejlminimering

Reducer antallet af fejl på grund af data indtastet manuelt fra flere dokumenter

Avanceret intercompany

Idet en ny salgs- eller indkøbsordre frigives, så udløses processen for dokumentsynkronisering. Derefter sendes salgs-/indkøbsordren automatisk til en partnervirksomhed, hvor den holdes i bero, indtil den er verificeret.

Verifikationsprocessen kan omfatte data som fx, aftalte leveringsdatoer, mængder og priser. Når ordren er godkendt opretter systemet et måldokument og sender en bekræftelse på ordremodtagelsen til kunden. På denne måde bliver begge virksomheder enige om væsentlige elementer i dokumentet, før det behandles.

Systemet sender også en meddelelse, efter at ordren er sendt. På denne måde holder det brugeren opdateret om status for hver intercompany-transaktion, der behandles. Efter at varerne er modtaget på lageret, bogføres fakturaen automatisk, hvilket lukker afregningen af ​​transaktionen.

Derudover er det også muligt at sende enkeltdokumenter f.eks. servicefakturaer, der ikke administreres inden for den logistiske proces.

 

Avanceret intercompany

Fordelene

Ud over fordelene forbundet med den reducerede risiko for at lave en fejl ved indtastning af en ordre i et ERP-system, gør Advanced Intercompany-modulet det muligt for virksomheder at overvåge værdistrømme for den varebeholdning, der flyttes mellem datterselskaber inden for deres kapitalgruppe.

Hvis processen håndteres manuelt, er det vanskeligt at beregne værdien af ​​varer, der er blevet sendt, men som ikke er modtaget på et målsted.

Med det avancerede intercompany-modul, når varer sendes fra en kildeforretningsenhed/datterselskab, bogfører systemet i måldatterselskabet automatisk dokumentet som en kvittering på en "in-transit" lokation og opretter en overførselsordre mellem denne lokation og den faktiske lagersted.

Avanceret intercompany

Supplerende til MDMS-modulet:

Advanced Intercompany-modulet implementeres normalt med MDMS-modulet (Master Data Management System), der muliggør standardisering af stamdata (f.eks. varenumre) i alle datterselskaber, hvilket letter opsætningen og funktionen af ​​Advanced Intercompany-modulet.

Advanced Intercompany-modulet kan dog også implementeres som en selvstændig løsning, forudsat at virksomheder vedligeholder data udvekslet i standardiserede formater.

Avanceret intercompany

Advanced Intercompany

Interesseret i Advanced Intercompany?

Book en uforpligtende snak