SHAREPOINT LØSNING FRA NORRIQ SPARER TID HOS DANÆG

DANÆG koncernen fik en SharePoint-løsning der sikrer effektiv vidensdeling på tværs af afdelinger og lande, samt letter og effektiviserer de administrative arbejdsprocesser.

DANÆG, der blev grundlagt i 1895, pakker dagligt over 1,6 mio. æg på lle danske æg på pakkeriet i Christiansfeld. DANÆG-koncernen driver desuden produktvirksomhederne DANÆG Products og Källbergs, der udvikler, fremstiller og sælger pasteuriserede, flydende, kogte og tørrede æggeprodukter, samt pakkeriet Kronägg AB. Koncernen har i alt 300 medarbejdere.

Voksede fra videndeling via email
Fra at være en virksomhed, der kun var repræsenteret i Danmark, har DANÆG koncernen i dag også to filialer i Sverige. Virksomheden var dermed vokset fra at bruge opslagstavler, mails og print til at dele viden og information. "Vi havde brug for en løsning, hvor informationer kunne flyde mere frit. Vi forhørte os lidt rundt omkring, og valgte t NORRIQs intranet-pakkeløsning bygget på Microsoft SharePoint,” fortæller Morten Green, it-chef hos DANÆG.

 

Vores Intranet/SharePoint løsning har lettet vores administrative arbejdsgange markant, og skabt klare tidsbesparelser"

Morten Green, IT-chef, DANÆG

 

Alle ønsker blev opfyldt
Ifølge DANÆGs it-chef har man med løsningen fra NORRIQ fået en Intranet-løsning, der fuldt ud lever op til alle krav og ønsker. Nu har man en informationsplatform, der binder virksomhedens afdelinger tættere sammen, og lokale redaktører sørger dagligt for, at nyheder og andre informationer er tilgængelige. De lokale nyhedsredaktører var inden lanceringen af Intranettet på et to-timers kursus. Derefter var de selv i stand til at uploade nyheder, billeder, videoer og anden relevant information. 

Outlook som nyheds-pusher
En af de funktioner DANÆG er særligt begejstret for ved den nye Intranet-løsning, er den særlige integration til Outlook, der sikrer, at de vigtigste koncernnyheder bliver præsenteret - ikke kun på Intranettet, men også i et panel i Outlook. 

”Efter vi har fået vores Intranet installeret, er det helt tydeligt, at vores informationsniveau er højnet betydeligt. Det skyldes dels, at vi nu har fået samling på vores viden og fået den gjort tilgængelig. Men det skyldes også, at vi med NORRIQs Intranet-løsning er i stand til at skubbe særligt vigtige nyheder ud. Det er jo det program, de fleste af vores medarbejdere anvender hele tiden – og ved hjælp af et særligt felt i bunden af Outlook kan vi vælge at vise bl.a. nyheder fra koncernledelsen. På den måde er vi sikre på, at nyheden bliver kendt hurtigt i virksomheden”, forklarer Morten Green.

Lettere administrative arbejdsgange sparer tid
Udover at være en portal til vidensdeling tjener DANÆGs SharePoint-løsning også en anden og vigtigt funktion. ”Vi har med stort udbytte også anvendt SharePoint i forbindelse med projektstyring. Vi bruger det f.eks. som helpdesk til it-projekter, og vores eksterne service-folk/leverandører kan selv følge flowet i forbindelse med en fejlmelding. Det har også lettet vores arbejde en del, at vi nu har et sted, hvor vi kan styre den produktudvikling, der foregår på tværs af afdelingerne. Nu har vi et fælles sted, hvor vi kan gemme aftaler, dokumenter og mødeindkaldelser. Man kan rettighedsstyre adgangen i SharePoint og derved kan vi nemt styre, hvem der skal have adgang til de forskellige oplysninger og dokumenter.

Kun begyndelsen 
”Det her er jo kun begyndelsen. Planen er, at vi skal videre ud af banen med vores dokumentstyring, hvor der også vil være meget tid at spare ved at få det hele samlet i ét system. Vi har også planer om at bruge SharePoint i forbindelse med kvalitetsstyring. Her kan man nemt oprette forskellige workflows, som kan hjælpe os med at arbejde lettere og hurtigere. Vi har med andre ord store forventninger til vores videre arbejde med SharePoint og NORRIQ. Men jeg kan allerede nu sige, at det er et godt produkt, som mange andre virksomheder kan få glæde af." 

 

Optimer din fødevarevirksomheds processer og indtjening

Gør sporbarhedskravene til en god forretning og øg konkurrenceevnen med digital helhedstænkning.

I denne folder får du tips til integreret varesporing samt hvordan du styrker din konkurrenceevne med digitale værktøjer.

HENT MINI-AVIS OM IT-LØSNINGER TIL FØDEVAREBRANCHEN

da-DK