Vores helt klare mål var at skabe overblik for at kunne træffe de rigtige beslutninger. Nu kan vi hele tiden følge med. Det er en rar fornemmelse konstant at have fingeren på pulsen.

Carsten Schmidt
Økonomichef, SBS
image

Løsningen

NORRIQ har implementeret løsningen for SBS. TARGIT er integreret med virksomhedens Microsoft Axapta økonomisystem. Herudover fødes TARGIT med data fra regneark fra det tidligere økonomisystem, så virksomheden kan analysere på historikken. Virksomheden har planer om udrulning af TARGIT hele organisationen, så alle medarbejdere får berøring med softwaren i relation til deres arbejdsområde. I opstartsfasen anvendes TARGIT dog primært i salgsafdelingerne, økonomiafdelingen og i den øverste topledelse.

Tidsbesparende

Virksomheden sparer meget tid på udarbejdelse af analyser og rapporter med TARGIT.Carsten Schmidt forklarer: "Tidligere blev der lavet ugerapporter. De var kun et øjebliksbillede, og svære at dykke ned i efterfølgende. Nu har vi mulighed for hele tiden at følge med. Det er en rar fornemmelse konstant at have fingeren på pulsen. Med TARGIT kan vi nemt gå i dybden og analysere."

image

Rigtige kostpriser

SBS er en produktions og distributionsvirksomhed, der er karakteriseret ved at have mange produktområder og varianter i sortimentet.

Produkterne afsættes i vidt omfang til kunder, der aftager meget store mængder. "Vi har lavet en kube, som fortæller, hvad vi har af afvigelser i forhold til den standardomkostning, som vi har angivet på varen. Opdelingen er lavet, så vi kan se, om afvigelserne vedrører indkøb eller produktionen. Vi kan også dykke ned og se afvigelserne på varegrupper, varenumre, ja endda helt ned på bilag," uddyber en tilfreds Carsten Schmidt.

Tidligere var arbejdet med at lave efterkalkulationer af indkøbs og produktionsafvigelser et stort manuelt arbejde for virksomheden. Processen var tidskrævende og uoverskuelig. Derfor var det kun meget store afvigelser, som blev nærmere analyseret. Nu er det nemt for virksomheden med få klik at analysere på de mange produktvarianter. Det betyder, at indtjeningsevnen er øget betydeligt, idet virksomheden nu også lærer af mindre afvigelser.

image

Kundemøder med aktuelle tal

Salgsafdelingen i SBS anvender TARGIT til analyse af ordreindgang, kunder og markedsmuligheder. Det giver en høj grad af styrke og effektivitet i salgsarbejdet. "Vore sælgere har altid mulighed for at være fuldt opdaterede inden et kundemøde."

"Den intuitive og brugervenlige grænseflade i TARGIT gør det i dag muligt at anvende TARGIT som præsentations-værktøj af salgsresultater ude hos kunden og i nær fremtid også leveringsgrader, reklamationer og meget mere," forklarer Carsten Schmidt.

image

Vi løfter virksomheder med indsigt

Bedre beslutninger kan ses på bundlinjen, og de virksomheder der sætter deres data i spil, vil stå stærkest. Men hvordan omsætter du data til brugbar indsigt? NORRIQ har designet og bygget BI-løsninger for hundredevis af Danmarks mest succesfulde virksomheder, og vi lader al vores erfaring komme dig til gode.

Læs mere on Business Intelligence