Fra en gammel NAV i kælderen til Business Central i skyen

Digital udvikling er en vigtig nøgle til vækst og konkurrencefordele for Geia Food, og derfor har de et ufravigeligt blik for, hvordan virksomheden kan effektivisere processer og sikre fremtidens arbejdsgange.

Geia Food havde tidligere en 20 år gammel Navision-løsning, de ikke længere kunne udvikle og udvide i den ønskede retning. Ambitionerne for digitaliseringen af forretningen var simpelthen vokset fra systemets muligheder. Derfor ønskede Geia Food i stedet en løsning, der ikke satte begrænsninger for udviklings- og vækstpotentialet. En løsning, der kunne følge med i og understøtte digitaliseringen af virksomheden.

Det var tid til en opgradering, og Geia Food valgte at tage skridtet fra deres gamle NAV i kælderen til Business Central i skyen.

Se video om Geia Foods løsning

En god oplevelse for kunderne

Et af de vigtigste succeskriterier for Geia Foods nye løsning var, at kunderne skulle have en god oplevelse, når de handlede hos fødevarevirksomheden. Geia Food ville have et system, der var agilt og gearet til hurtigt at kunne sende, dele og videregive data og informationer til kunder, leverandører og tredjeparter.

På den måde ville de rigtige produkter nemlig komme frem til rette tid, og kunderne få den bedst mulige oplevelse. Med andre ord skulle det nye system generere maksimal værdi for kunderne.

Kundecase: Geia Food

En ægte sparringspartner

Geia Food ønskede en Business Central-partner, der kunne lede implementeringen af deres nye Business Central-løsning effektivt. De havde brug for en partner, der kunne give dem tryghed i hele processen og i det nye system. Men også en partner, der turde tage styringen og udfordre dem på eksisterende forretningsprocesser. En ægte sparringspartner. Valget faldt på NORRIQ.

Kundecase: Geia Food

Løsningen styrker konkurrenceparametre

Implementeringen gik godt, og i dag er det nye system med til at understøtte Geia Foods vigtigste konkurrencefordel: At kunne levere produkter til tiden. Transaktionerne mellem Geia Food og kunderne sker nu gnidningsfrit, hurtigt og med så lav involvering fra begge parter som muligt. Med den nye løsning sikrer Geia Food, at de giver kunderne den bedst mulige oplevelse og fastholder en stærk position i markedet.

Integrationer mellem Business Central og deres EDI-løsning er med til at sikre pålidelig og hurtig udveksling af data mellem Geia Food og deres leverandører. Det strømliner både data og processer.

Kundecase: Geia Food

Stærke digitale værktøjer, der understøtter hele forretningen

Business Central er kernen i Geia Foods løsning. Rundt om denne kerne er der bygget et PIM-system fra Perfion, en Business Intelligence-løsning fra Microsoft Power BI og Invoice Workflow fra SignUp Software på. Alt sammen integreret med hinanden.

Med PIM (Product Information Management) kan Geia Food nu effektivt håndtere alle deres produktdata. Løsningen samler alle data, som f.eks. materialer, størrelser, ingredienser og produkttyper. Fødevarer har mange produktdata og informationer, der kan vedligeholdes og beriges i PIM-systemet. Med den direkte integration til Perfion PIM kan Geia Food dele deres produktdata på tværs af andre systemer, afdelinger, kunder og leverandører. De har med andre ord fået en smart “Central Hub” til alle produktinformationer.

På Power BI-siden har Geia Food fået et værktøj til at visualisere alt deres tilgængelige data. Det er blevet lettere at producere dynamiske rapporter i Power BI, der kan deles med resten af organisationen. Det gør Geia Food i stand til at analysere på forretningsdata og reagere på potentielle muligheder i deres forretning.

Invoice Workflow effektiviserer og automatiserer Geia Foods fakturahåndtering. Løsningen er integreret direkte med Business Central.

Kundecase: Geia Food

Skalerbar løsning gearet til fremtiden

Geia Food har nu en platform, der er skalerbar og klar til fremtiden. Det betyder, at de kan reagere på ændringer og muligheder i markedet ved hurtigt at justere platformen. De kan hele tiden tilkoble nye systemer, når det er en konkurrencemæssig fordel – og det modsatte, hvis behovet ændrer sig igen. Med andre ord er fødevarevirksomheden blevet mere agil og forandringsparat. Geia Food har en platform, der er bygget til at følge ændringer i markedet og IT-landskabet, og som gør det muligt kontinuerligt at udvikle og effektivisere deres processer.

Ønsker Geia Food at etablere eksempelvis en webshop i fremtiden, vil de kunne tilføje den som et “add-in” i deres løsning. De behøver ikke bygge noget fra bunden igen og kan genbruge den data og logik, der allerede findes i løsningens IT-arkitektur.

Geia Foods nye platform giver dem muligheden for at tænke stort og udvikle nye forretningsområder.

Kundecase: Geia Food

Perfion PIM håndterer de mange produktdata

I Geia Foods løsning er Perfion PIM blevet grundstenen for deres produktdata. Der findes mange produktdimensioner i fødevarebranchen, der kan være uoverskuelige at vedligeholde – men ikke i et PIM-system.

Al produktdata samles et centralt sted, og Geia Food har nu en “Single Source of Truth” for deres mange produktdata. Det gør, at alle data-registreringer kun skal foretages i et system. Produkter fødes et sted, og herfra kan Geia Food effektivt berige deres data på produkter – også på felter der anvendes i Business Central (hentes ind fra Perfion).

Udvekslingen af data mellem andre systemer, afdelinger og tredjeparter er blevet gjort så gnidningsfri som muligt, og alle produktinformationer er ajourførte. Vedligeholdelsen af produktdata kan uddelegeres til mange personer, der kan arbejde parallelt, lige fra varenummeret er oprettet. På den måde undgår Geia Food flaskehalse i processen.

Produktdata i Perfion bliver nu hurtigt og nemt sendt mellem virksomhedens afdelinger i Norden – uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Med PIM-systemet har Geia Food fået fjernet deres mange tunge, manuelle arbejdsgange med produktdata i Excel-ark. Der er blevet sparet tid, datakvaliteten er hævet, og Geia Food kan levere endnu bedre produktdata til kunder og samarbejdspartnere.

Kundecase: Geia Food

Power BI giver den nødvendige indsigt

Geia Food arbejder med små marginer på deres produkter og har derfor brug for det fulde overblik over hele værdikæden for at kunne maksimere deres indtjening – det er her Power BI kommer ind i billedet.

Geia Food har nu adgang til retvisende data på produkter, kunder og leverandører. Data som kan visualiseres på alle tænkelige måder inde i deres dynamiske rapporter i Power BI.

Med denne indsigt kan Geia Food se, hvor i forretningen der måtte forekomme for høje produktomkostninger, eller hvilke kunder de sælger mest af et givent produkt til. Med andre ord kan Geia Food identificere steder i forretningen, hvor de kan optimere for at maksimere indtjeningen eller udnytte nye muligheder.

Business Intelligence er forankret i hele Geia Foods organisation – hele vejen fra elev til direktør.

Geia Food bruger deres Power BI dagligt og opdaterer data hver 3. time for at få det bedst mulige indblik i forretningen. Den nye Power BI-løsning bliver blandt andet brugt til:

  • Månedsopfølgning
  • At tracke lagerværdier
  • At tracke finansposter
  • Controlling på tværs af hele koncernen

Power BI hjælper Geia Food med at sikre, at forretningen hele tiden er på rette spor.

Kundecase: Geia Food

Grunden til, at vi valgte NORRIQ som partner var, at vi har haft et mangeårigt godt samarbejde. NORRIQ kunne levere den rette projektledelse. De kunne levere de rigtige produkter. Og de kunne få os til at føle os trygge i et nyt system fra start til slut.

Bo Bjørn Jensen
Group CFO hos Geia Food A/S
 Bo Bjørn Jensen, Group CFO hos Geia Food A/S

Om Geia Food

Geia Food er en robust forretningspartner med omfattende ekspertise inden for et bredt spektrum af produktkategorier – lige fra frosne og kølevarer til dagligvarer og drikkevarer. Geia Food har et bredt produktudvalg gennem deres partnerskaber med mere end 370 loyale leverandører.

Geia Food blev etableret den 1. januar 2014 som en fusion mellem A-Frost A/S og Mortensen Food A/S.

Vil du høre mere om Geia Foods løsning?

Få en uforpligtende snak med en af vores konsulenter