Sporing af fødevarer: 5 fordele ved at skifte fra manuel til digital registrering

Fødevareproducenter skal i dag håndtere alt fra svingende forbrugerpræferencer, hurtigere skift i produktionen samt just-in-time lageropfyldning fra leverandører.

Sporing af fødevarer: 5 fordele ved at skifte fra manuel til digital registrering - NORRIQ

Samtidig er kravet om nul fejl blevet større og det i sig selv er udfordrende – og særligt, hvis virksomheden stadig registrerer oplysninger om sporbarhed manuelt. 


Manuelle registreringer bor ofte i ringbindene på hylden, i papirstakken på bordet eller i chartekket i vindueskarmen. Og for selv den bedste hænder det, at et dokument kommer i den forkerte mappe eller at en håndskreven note er umulig at tyde. Og så er det kun at vente på, at fejlen sker. Som fx hvis en forkert ingrediens er brugt i en batch og du ikke kan afkode, hvad der gik galt på grund af dokumentforskelle mellem ringbindet, papirstakken og den gule post-it. Resultatet er forhøjet spildprocent og spild af tid og penge.


Læg dertil, at forbrugerne konstant efterspørger nye produkter og flere smagsvarianter. Det betyder flere SKU-koder. Flere koder medfører flere skift i produktionen. Og flere produktionsskift åbner døren for menneskelige fejl. Netop derfor er det vigtigt at automatisere sporbarheden.

 

5 fordele ved at automatisere sporbarhed

Ved et skifte fra manuel til automatiseret registrering, opnår I disse 5 fordele:

1. Mindre spild og mindre ekstra arbejde

Med en NORRIQ løsning kan systemet med det samme registrere, når en forkert ingrediens tilføjes batchen. Det forebygger fejlbehæftede batcher, som ellers skulle kasseres, og sparer arbejdstid og råmaterialer.

2. Større gennemsigtighed

Når produktionens ingredienser er indscannede, kan de spores digitalt gennem hele værdikæden. Det betyder, at du i realtid kan se mængder og lokationer af ingredienser brugt i en bestemt batch. Hvis der er behov for det, kan fabrikschefer også få tilsendt en detaljeret rapport efter hver batch eller hvert produktionsskift

3. Bedre produktkvalitet

Det siger sig selv, at større gennemsigtighed og mindre fejlmargin forbedrer kvaliteten af jeres produkt. Men i alle produktioner kan produktkvaliteten pludselig svinge og hvad er så årsagen til det? Med automatiseret sporbarhed har du hurtigt overblik over type og mængde af ingredienser. Du kan spore, nøjagtigt hvor den pågældende ingrediens, der forårsager udsvinget, er brugt. Og få lokaliseret i hvilke produktionslinjer samt på hvilke paller, de fejlbehæftede produkter befinder sig nu. Dvs. du minimerer sandsynligheden for, at et parti skal tilbagekaldes – før det overhovedet har forladt produktionen. For når der sættes strøm til manuelle papirrregistreringer, tager fejlfindingen kun få minutter – og ikke flere dage.

4. Smidigere genopfyldning af lagre

Når I automatiserer jeres sporbarhedsprogram, sikrer I også, at alle ingredienser er på rette lagerhylde til rette tid. I skal ikke længere manuelt tjekke niveauet i tanke og beholdere og ringe til underleverandører for at genbestille råvarer. Og aldrig mere i sidste øjeblik. En NORRIQ løsning overvåger lagerbeholdningerne og planlægger automatisk nye ordrer, når det er tid til genbestilling. Det letter lagerstyringen og letter også virksomhedens økonomi, for når genbestillingerne kører automatisk, er der ingen fordyrende leveringsomkostninger ved hastebestillinger.

5. Bedre fejlfinding

Når virksomheden opsamler og tracker information i en database, har du kunstig intelligens (AI) ved hånden til at monitorere alle led i din produktion. Fx til at analysere hvad det helt nøjagtigt var, der gav en forandring i teksturen eller i smagen i sidste batch? Du behøver ikke selv lede efter nålen i høstakken, men kan lade systemet analysere på tværs af data og foreslå, hvad den udslagsgivende faktor kan være. Måske var det melet fra den nye leverandør? Uanset årsag får du hurtigere svar med automatisk fremfor manuel fejlfinding.

Et skift til automatiseret sporbarhed nedbringer fejlmargen hos både producent og leverandører. En lavere fejlmargen giver bedre produktkvalitet, lavere spildprocent – og sikrer, at virksomheden til fulde leve op til myndighedernes krav om sporbarhed.  

Få gratis eBook

Læs mere i NORRIQs eBook for fødevareindustrien om bl.a.:
  • Sporbarhed
  • Lagerstyring
  • Håndtering af kvalitetsstandarder
 
Download gratis eBook: Få effektiviseret din fødevare- og procesvirksomhed med branchetilpasset standardsoftware