En effektiv webshop er en integreret webshop

Integration af webshop er helt central, når I vil bevæge virksomheden ind i webshop-verdenen eller modernisere jeres nuværende webshop, som måske har nogle år på bagen.

Webshoppen bliver den primære salgskanal for B2B virksomheder - NORRIQ

Integration til webshop på to måder:

For det første er integration med webshop i form af strategisk forankring i jeres forretningsmodel. E-commerce kræver fokus fra topledelsen og høj prioritering igennem organisationen.

For det andet er det integration af webshop til jeres ERP-løsning og andre systemer. Integration til lagersystem, integration til POS-systemer, integration mellem webshop og kundeservice og meget mere. 

Ledelsesfokus giver nærmest sig selv. Alle store forandringer, der skal gennemføres i en organisation – med succes, kræver en stærk ledelsesmæssig involvering. Der må ikke være nogen tvivl om, at nu vælger I den digitale salgsmodel, går all in på projektet og stiller de nødvendige ressourcer til rådighed – arbejdskraft- og budgetmæssigt.

Den tekniske side af sagen kræver lidt forarbejde. I bør finde ud af, hvor klar I er til at ”gå digitalt”.  Er jeres systemer lidt ”støvede”, har I generelt ikke haft stor fokus på digital udvikling, ja, så er tidspunktet kommet til at få den digitale parathed kigget efter i sømmene. Den løsning, I skal ombord i for at understøtte og facilitere e-handel, omfatter en række systemer, som skal spille sammen med jeres ERP-løsning og også CRM-system, hvis I har sådan et.

Det stiller visse krav, for systemerne skal gerne kunne knyttes sammen i en stærk integreret enhed, der giver jer de bedste muligheder for at brande jer, markedsføre jeres produkter og opnå mersalg.

Derfor bør en effektiv webshop tage udgangspunkt i det rent systemmæssige, så I får det rette fundament at bygge det hele ovenpå.

Produktdata er hovedhjørnestenen i projektet med ny webshop - PIM system

Og så er vi kommet til noget, der er helt afgørende vigtigt for jeres succes med webshop-integrationen: Styring af produktdata – Product Information Management eller slet og ret PIM system.

For nedenunder webshoppens flotte og attraktive produktpræsentationer arbejder PIM system ”motoren”, der sørger for, at webshoppen altid har de rigtige informationer tilgængelige på alle områder.

PIM systemet er jeres produktdata ”hub” - stedet, hvor altid friske data hentes til både webshop og også eventuelle PDF- eller trykte kataloger.

Når I har styr på produktdata, vil det også have positiv indflydelse på time-to-market. Det er derfor et MUST, at den webshop, I vælger, kan integreres med førende PIM systemer.

Høj hastighed er ubeskrivelig vigtig for jeres webshop

Når I stiller krav til webshoppens ”performance”, kan du blot tænke tilbage på dine seneste oplevelser på B2C webshops – ved køb af rejser, tøj, bøger og andet.

Understøttede webshoppen dit informationsbehov, fandt du nemt og hurtigt det, du søgte, og var hastigheden høj i alle led?

Eller gik du ud af butikken uden at købe – og hvorfor?

Ingen af os har tålmodighed til at vente på en webshop, så hvis din løsning ikke ”performer”, er der stor risiko for, at kunden banker på døren hos konkurrenten.

Og her er der INGEN forskel mellem en B2C webshop og B2B webshop.

I din webshop er kundeoplevelse det allervigtigst!

Det er der heller ikke, når det gælder kundeoplevelsen - UX  og designet. Faktisk viser undersøgelser, at kundens oplevelse af din webshop er lige så vigtig som dine produkter og services!  

Din webshop skal være attraktiv og indbydende og opfylde det informationsbehov, kunderne har. Produktbeskrivelser skal være udtømmende og besvare alle relevante spørgsmål.

Se de 13 trin du skal igennem, når du vælger webshop-løsning i vores eBook.

Hent vores eBook

Goddag til digital markedsføring i din forretning

Og så skal kunderne finde din webshop, så onlinesalg er uløseligt forbundet med et digitalt marketing set-up. Og hvis I kun har kigget overfladisk ind i den verden, kræver den også en hel del opmærksomhed i forbindelse med jeres nye webshop.

I kommer til at arbejde med annoncering på Google og sociale medier, målrettet mod udvalgte segmenter inden for forskellige produktområder, nurturing-programmer, brug af nye annonceformater som eksempelvis video, effektmåling ved hjælp af forskellige "analytics"-værktøjer og udregning af ROI på den enkelte kampagne.

Her bevæger vi os helt over i Marketing Automation, og det kan umiddelbart virke som endnu en ”hurdle” på vejen mod yderst effektiv webshop.

Men også her er integration til webshop et nøgleord. Og det hele bliver mere ligetil, nemmere at arbejde med i hverdagen og omkostningseffektivt, når I stiller krav til løsningen om, at marketing også skal være en integreret del af jeres samlede salgsmaskine.

”Keep it simple” kunne i det hele taget være en passende målsætning for hele jeres webshop setup, så I kan bruge kræfterne på kernen i det hele, nemlig det forretningsmæssige.

Læs mere om e-handel og integration af webshops