Hvad er digital transformation?

Digital transformation er ikke det samme som digitalisering. Læs mere om, hvad det betyder.

Hvad er digital transformation og hvordan giver det forretningsværdi? - NORRIQ

Er digital transformation ikke bare digitalisering?

Digital transformation er ikke det samme som digitalisering.

Hvis vi simplificerer de to begreber, så går digitalisering ud på f.eks. at udføre virksomhedens processer ved hjælp af digitale værktøjer, som f.eks. automatisering af bilagshåndtering i dit økonomisystem eller online lagerregistrering gennem et lagerstyringssystem.

Digital transformation går i stedet ud på, hvordan du bruger nye digitale teknologier til at tænke innovation og forandring ind i din forretning. Hvordan kan du bruge teknologier til at åbne op for nye forretningsmodeller?

Digital transformation går ud på at implementere og forankre de nye digitale teknologier i organisationen og faktisk også virksomhedskulturen. Du skal have medarbejderne med ombord og oplære dem i de nye digitale værktøjer og metoder.

Det indebærer, at du bruger teknologi til at transformere din virksomhed, dine processer og i sidste ende den måde, du interagerer med kunderne - både interne og eksterne - på tværs af alle kanaler: web, mobil og sociale medier.

Digital transformation er derved integrationen af digital teknologi i alle områder af en virksomhed og ændrer fundamentalt den måde, du arbejder og leverer værdi til kunderne på.

 

Her er et tænkt eksempel:

En bolig- og designvirksomhed implementerer en app-version af deres webshop, da de kan se at flere besøgende og køb kommer fra mobile enheder. Men med en app kommer får virksomheden adgang til en masse data, der åbner op for nye forretningsmuligheder, end bare at øge salget. Med data fra appen kan de se:

 • Købsmønstre på kunder, der kan hjælpe indkøbsafdelingen med at forecaste de mest optimale indkøbstidspunkter.
 • De produkter, som omsættes hurtigst, så de kan omflyttes til hurtigere plukning ude på lageret.
 • Individuelle kunders favoritprodukter, så appen kan skræddersyes og vise udvalgte produkter til dem for en mere personlig oplevelse.
 •  Demografiske og adfærdsbarede data, som kan videresælges til livsstilsmagasiner, som forbrugsundersøgelser.
 • De travleste timer på appen, så du kan planlægge kapaciteten i kundeserviceafdelingen mere intelligent.

Det var blot et par eksempler på, hvordan denne fiktive virksomhed udnytter data fra deres app til at optimere, ændre eller opbygge nye forretningsmodeller, hvorigennem de kan levere mere værdi. De transformerer med andre ord deres forretning gennem data.

Digitaliseringen lukker op for et hav af nye og smarte teknologier, men hvis din organisation og forretning ikke er i stand til at transformere sig og udnytte mulighederne, så vil digitalisering ”bare” være en introduktion til nye værktøjer. Værktøjer, som ingen forstår at bruge.

Hvad er digital transformation og hvordan giver det forretningsværdi? - NORRIQ

 

Hvilken værdi skaber en effektiv digital transformation?

Lykkes du med at forankre den digitale transformation i din virksomhed, vil du kunne opnå en række konkurrencemæssige fordele og skabe mere værdi for din målgruppe. Du vil bl.a.:

 • Få en bedre indsigt i kundernes behov og præferencer, hvilket hjælper dig med at levere mere relevante tjenester og produkter.
 • Åbne op for nye måder at tænke innovation ind i dine processer og transformere din(e) forretningsmodel(ler).
 • Hurtigere kunne dele forretningskritisk data og informationer på tværs af organisationen.
 • Kunne reducere omkostninger i form af menneskelige fejl, der opstår ved manuelle og gentagne processer.
 • øget produktivitet gennem automatiserede opgaver, som frigiver kapacitet til vigtigere eller mere værdifulde opgaver.
 • Kunne arbejde mere datadrevet, så dine medarbejdere kan transformere data til værdifulde forretningsbeslutninger.

Værdien af en effektiv digital transformation afhænger af din organisations omstillingsparathed.

 

9 gode råd til jeres digitale transformation

Man skal altså ikke digitalisere for digitaliseringens skyld, udviklingen skal være drevet af forretningens behov og det faktum, at alle virksomheder bør være så effektive som muligt. Og hvordan gør man det med succes?

Vi oplever, at mange virksomheder mangler kompetencerne – og nogle gange også modet – til at tænke digitaliseringen til ende. Succes med digital transformation kræver nytænkning, ændrede arbejdsgange og en organisation, der er forandringsparat. Vi har samlet 9 gode råd:

 1. Forstå det digitale - Sæt jer ind i de muligheder teknologi og digital transformation giver og forstå potentialet for virksomheden.
 2. Fokus på kundeværdi - Vær særlig opmærksom på de områder, der vil skabe værdi for jeres kunder.
 3. Klargør organisationen - Skab en forandringsparat kultur, der kan omfavne de nye muligheder.
 4. Data, data, data... - Data er en af jeres vigtigste ressourcer. Tænk Business Intelligence og Analytics ind fra starten.
 5. Udfordre det bestående - Udfordre jeres nuværende processer og forretning. Hvad kan gøres bedre?
 6. Buy-in hos ledelsen - Skab forståelse for projektet og forankring hos ledelsen.
 7. Rodfæst potentialet - Virksomhedens digitale potentiale skal dokumenteres og forankres i jeres forretningsstrategi.
 8. Husk en business case - Udvikling af en business case inden projektstart er afgørende.
 9. Start nu! - Kom i gang - hellere i dag end i morgen. Konkurrenterne venter ikke!

 

Fokuser på effektivitet

Derfor opfordrer vi til varsomhed, når det kommer til nye teknologier og floskler. Lad jer ikke forblænde eller bremse, og tab ikke fokus fra det, det hele handler om, nemlig effektivitet.

Sandheden er, at langt de fleste danske virksomheder ikke skal revolutionere deres branche – de skal udvikle deres forretning. De skal gribe de nye muligheder for at skabe en mere effektiv, konkurrencedygtig og profitabel drift. De skal starte deres digitalisering dér, hvor det skaber mest værdi for virksomheden og dens kunder, og så fortsætte rejsen på tværs af hele værdikæden. Gerne med udgangspunkt i en sund business case og med en horisont, der kan ses med det blotte øje.

 

Digital transformation er et organisations- og udviklingsprojekt

For at kunne gennemføre digital transformation med succes har du brug for samarbejdsvillige teams, der kan støtte hinanden, mens de arbejder hen imod fælles mål.

Typisk betragter organisationer digital transformation som "bare" teknologidrevne ændringer - men de går glip af nogle vigtige fordele, hvis de ikke tænker mere bredt på dette. En omfattende tilgang til transformation vil omfatte alle aspekter af din forretningsmodel, herunder færdigheder inden for personaleledelse som ledelse og teamfacilitering; organisatoriske strukturer; politikker og procedurer; processer (f.eks. produktudvikling); organisationskultur/værdier; metoder til strategiplanlægning osv.).

Den digitale transformation af en organisation er en kompleks og langsigtet proces. Den indebærer ændringer af dens struktur, processer og systemer. Den digitale transformation af en organisation afhænger af to faktorer: ændring af forretningsmodellen og digitalisering af produkter eller tjenester. Digital transformation handler derfor ikke bare om at bruge teknologi; det handler om at bruge teknologi på innovative måder, der forbedrer eller skaber ny forretningsværdi for din organisation eller dine kunder.

Det digitale transformationsprojekt skal ses som et organisatorisk projekt, der har til formål at forbedre konkurrenceevnen ved at udvikle nye kompetencer, tilpasse forretningsmodeller og opbygge effektive processer med henblik på at bruge teknologi som en ”enabler” (dvs. bruge teknologi til at opnå konkurrencefordele).

Digital transformation kræver en indsats i hele organisationen, så det kræver ledelse på alle niveauer: Der er ikke én person, der kan få det til at ske, uden at alle andre køber ind og arbejder sammen mod fælles mål.

Læs også: Cloud transformation – et paradigme, det betaler sig at vide alt om

Hvad er digital transformation og hvordan giver det forretningsværdi? - NORRIQ

 

Hvordan kommer man (rigtigt) i gang med digital transformation?

Digital transformation er ikke en standardløsning, der passer til alle. Før du går i gang, skal du stille dig selv nogle vigtige spørgsmål:

 • Hvorhenne i organisationen ser I, at digital transformation kan gavne jeres forretning?
 • Hvilke forretningskritiske udfordringer står I overfor nu?
 • Er I klar til at revurdere jeres forretningsmodel?
 • Er ledelsen og medarbejderne klar til bakke om de nye forretningsmuligheder ved digital transformation?
 • Er I klar til at investere i nye kompetencer og færdigheder for at lykkes med digital transformation?

I forlængelse af de ovenstående spørgsmål, så har vi et par gode råd til dig, før I kaster jer ud i en digital transformation af jeres virksomhed:

 • Etabler teams på tværs af organisationen, som kan arbejde med tværfagligt med digital transformation.
 • Gør medarbejdere i stand til løbende at analysere på data med henblik på udvikling af nye forretningsområder.
 • Start med en MVP (Minimal Viable Product) tilgang og byg løbende til, når organisationen er klar til det.
 • Skab en videnskultur i og udenfor jeres virksomhed, så I kan skabe den nødvendige innovation for at kunne lykkes med digital transformation.

For at lykkes med digital transformation er det vigtigt at gøres sig tanker om, hvorfor man ønsker at transformere sin virksomhed. En digital transformation kan være temmelig dyr i både tid og penge. Digital transformation berører alle forretningens funktioner, som f.eks. indkøb, økonomi, produktion, lager & logistik, HR, salg og marketing.

Jo flere tanker I gør jer omkring jeres digitale transformation, jo bedre stillet er I til at få et succesfuld forløb med at transformere virksomheden.

 

Normann Copenhagen har gennemgået en digital transformation af forretningsområderne

Den danske designvirksomhed har fået sat strøm til deres processer og arbejdsopgaver. Normann Copenhagen har formået at omfavne digitalisering og transformere deres vitale forretningsprocesser. Det har betydet, at alt lige fra effektiv lagerstyring og smart varekonfigurator til B2B webshop og Business Intelligence er blevet implementeret i virksomheden – og med stor succes.

Det har transformeret forretningen til at skabe værdi og muligheder fra den data de indsamler og analyserer igennem de nye systemer.

”Med det set-up vi har nu, kan vi uden videre løfte vores omsætning med flere hundrede millioner kroner.” - Jan Normann Andersen, CEO i Normann Copenhagen.

Læs hele casen her

 

Andre relaterede artikler, som vi tror du kan bruge

Digitalisering af bilag i Business Central

Hvad er digitalisering?

Kom nemt fra NAV til Business Central