Cloud transformation – et paradigme, det betaler sig at vide alt om

Hvis du Googler cloud transformation, står det hurtigt klart, at det er en genvej til vækst og konkurrencefordele. Men hvad mener vi egentlig, når vi taler om cloud transformation? Og hvorfor er det så vigtigt? Få svaret her.

Cloud transformation – et nyt paradigme, det betaler sig at vide alt om

De fleste virksomheder har – ligesom vores samfund generelt – allerede gennemgået en stor digital udvikling. Papirarbejde, brevforsendelser og faxmaskiner er blevet udskiftet med pc’ere, e-mails og smartphones, mens ERP og Business Intelligence-software har erstattet regnemaskiner og regneark.  

I de senere år er der dog sket skift i paradigmet inden for digital transformation. Nu handler digital transformation nemlig om ”cloud transformation” – om at omstille sig til skyen. Flere og flere virksomheder flytter nemlig deres applikationer, data og infrastruktur væk fra traditionelle onsite-løsninger til cloud-baserede løsninger i skyen. 

Hvis du Googler cloud transformation, står det hurtigt klart, at det er en genvej til vækst, øget sikkerhed, smidighed og andre konkurrencefordele. Men hvad mener vi egentlig, når vi taler om cloud transformation? Og hvorfor er det så vigtigt? Vi giver et bud på svaret her.   

Hvad betyder cloud transformation? 

Cloud transformation handler om at flytte jeres processer op i skyen og på den måde effektivisere virksomhedens drift, lønsomhed og robusthed. Det kan være at flytte organisationens applikationer, data og software. Det kan også være at flytte, skabe eller genskabe en hel it-infrastruktur. Kompleksiteten afhænger af jeres forretning, om I vil have en hybrid mellem cloud og onsite-løsninger og hvor I er henne i dag.  

Cloud transformation kan altså se ud på mange måder, men fælles for dem alle er et gennemgående fokus på hele tiden at udnytte den nyeste digitale teknologi til skalerbar vækst og effektivisering.  

Og hvorfor er det vigtigt? 

Kort fortalt er Cloud transformation vigtigt, fordi det kendetegner moderne og succesfulde virksomheder i dag.  

Enhver virksomhed bør selv sagt holde trit med sit marked. Matche ændringer, og hele tiden holde sig ajour med, hvad andre væsentlige spillere gør. Siden 2020 har Forbes anslået, at 83 % af virksomhedernes arbejdsprocesser befinder sig i skyen, og forskning fra Cybersecurity Ventures peger på, at der i 2025 vil være over 100 zettabyte data lageret i skyen. 

Med andre ord vil de virksomheder, der ikke tænker cloud være et skridt bagud.  

Her er de 5 vigtigste grunde til hvorfor.    

#1 Et fremtidssikret set-up 

En af de største fordele ved cloud-teknologi er, at du hele tiden har adgang til de nyeste muligheder som f.eks. AI og Data Analytics. Cloud-teknologi vil nemlig i høj grad sikre, at du altid er på de nyeste versioner både i forhold til software og eventuelle opgraderinger af servere.  

Med andre ord sikrer cloud-teknologien, at du bevarer dine konkurrencefordele – og hver dag er klar til fremtiden. 

#2 Øget effektivitet 

Det er vores erfaring, at de virksomheder der går cloud-vejen meget hurtigt opnår markante fordele via øget hastighed og langt mere smidighed i driften. Flere processer kan automatiseres og effektiviseres. Et godt eksempel er indhentningen af data, der i et cloud-baseret setup går meget hurtigere end i et traditionelt lokalt netværk, hvor data ofte er placeret flere forskellige steder.  

Et andet godt eksempel er selve analyse-delen, hvor AI og digitale analyse-værktøjer giver helt andre muligheder for overblik og indsigter i realtid, og dermed mulighed for at træffe hurtigere og bedre beslutninger.  

#3 Lavere omkostninger 

Cloud transformation tilbyder også mange muligheder for at reducere de faste omkostninger. Ifølge Nucleus Research kan en organisation forvente en op til tre gange bedre ROI, hvis de vælger cloud-vejen.  

Skyen giver nemlig mulighed for at administrere alle jeres data og processer online, strømline arbejdsgange og generelt effektivisere de fleste processer. Hvis du bruger en offentlig cloud-platform (som f.eks. Azure Cloud), behøver du heller ikke ansætte yderligere ressourcer til at faciliterer en traditionel on-premises it-løsning. 

#4 Fleksibilitet og skalerbarhed  

Uden fysiske, lokale servere er du ikke begrænset af den traditionelle infrastruktur. En cloud-arkitektur giver din virksomhed fleksibilitet til at skalere op og ned i takt med ændringer i markedet.  

Samtidig tilbyder cloud-teknologien næsten uendelig fleksibilitet i forhold til, hvornår og hvordan både kunder og medarbejdere kan interagere med virksomheden.  

#5 Forbedret sikkerhed 

Den generelle digitalisering medfører desværre også en række nye trusler. Det betyder, at cybersikkerhed bliver stadig mere og mere relevant. Med en cloud-strategi kan du outsource sikkerheden til aktører, der har langt større muskler end jer selv, selv når det kommer til at beskytte jeres virksomhed mod databrud og andre trusler. 

De typiske stadier af cloud transformation 

Cloud transformation har typisk tre dimensioner, nemlig applikationer, netværk og sikkerhed.  

Applikationer 

Transformation af applikationer handler om, at en organisations eksisterende applikationer flyttes ind i et cloudmiljø. Det kan gøres på mange forskellige måder, og strategien afhænger bl.a. af hvor meget arbejde, der skal til for at gøre den migrerede applikation kompatibel med dens nye miljø. Nogle gange kræver det stort set intet at migrere en applikation, mens det andre gange kræver noget mere.  

Netværk 

Traditionelt blev netværk hostet i lokale datacentre, godt beskyttet af en firewall, og brugerne kunne typisk oprette forbindelse via en VPN.  

Med en moderne cloud-baseret tilgang får brugerne i stedet adgang til netværket og organisationens ressourcer via en internetforbindelse, også kendt som Software-Defined Networking (SDN). Ved hjælp af SDN-teknologi kan organisationer implementere infrastrukturkomponenter ved hjælp af en internetforbindelse. 

Derudover kan softwaredefinerede netværk fungere med komplekse, hybride og multi-cloud-netværk, som kan arbejde med og håndtere både lokale og cloud-ressourcer. 

Sikkerhed 

Sikkerhedspolitikker for lokale it-miljøer kan i sagens natur ikke uden videre overføres til cloud-miljøer, og sikkerhed bør også tænkes ind under selve migreringen.    

Du bør også regelmæssigt sikkerhedskopiere dine data og opsætte datagendannelsesstrategier, hvis virksomheden bliver ramt af forhold, der kan beskadige eller slette dem.  

Cloud transformation og Cloud migrering 

Cloud transformation kan være en længerevarende proces. Det involverer ikke kun at flytte alle dine data og applikationer, men også at flytte, om-konfigurere og optimere hele din organisation fra en on-site infrastruktur til cloud-baserede løsninger. 

Det er en proces, der involverer en masse overvejelser bl.a.: 

  • Hvordan vil du oprette forbindelse til dine netværk? 
  • Hvordan vil du sikre dine data? 
  • Hvilke processer skal du implementere? 
  • Hvor meget af din virksomhed er allerede cloud-kompatibel? 
  • Hvilken ny teknologi har du brug for at implementere? 

Cloud migrering flytter i stedet en række data til skyen, mens selve infrastrukturen bevares.  

Det er en nødvendig komponent i cloud transformation. For at kunne transformere din organisation til en cloud-virksomhed, skal du migrere dine data og applikationer til cloud-servere – men omfanget af en cloud transformation er typisk større end blot migreringen. 

Hvis en virksomhed imidlertid er meget cloud-kompatibel som udgangspunkt, vil en cloud transformation i stedet primært handle om at flytte data til skyen. 

Og hvad med digital transformation? 

Digital transformation er et udtryk, vi bruger, når vi taler om generel effektivisering med digitale løsninger i en virksomhed. Digital transformation handler om fundamentale ændringer af, hvordan en virksomhed fungerer fra ende til anden. En grundlæggende måde at effektivisere sin virksomhed på ved hele tiden at sætte spørgsmålstegn ved, om værdikæden kan blive mere effektiv.  

Det kan nogle gange betyde, at man går væk fra veletablerede arbejdsgange for at implementere et sæt relativt nye processer, som måske stadig er ved at blive defineret – men det vil i sidste ende gøre virksomheden mere konkurrencedygtig.  

Cloud transformation vil sandsynligvis udgøre en kritisk del af den mere omfattende digitale transformationsstrategi. 

Cloud er nu 

Cloud transformation er kommet for at blive, fordelene er ubestridelige. 

Cloud transformation kan være forvirrende, og mange begreber bruges i flæng – og forkert. Men ved at fastlægge forskellen mellem migrering til skyen, transformation og dennes rolle i en bredere digital transformation, bliver det nemmere at indfri jeres ambitioner på området.  

Cloud er ikke fremtiden – det er nu.  
 

Se mere om Cloud ERP med Business Central

 

Andre spændende artikler:

6 vigtige spørgsmål når I skal vælge ERP

5 faser i succesfuld implementering af ERP-system

Er Business Central i skyen også til store virksomheder?