Foren kræfterne i Business Central og SAP med et Two-Tier ERP-setup

Større virksomheder med en kompleks struktur kan få meget ud af en såkaldt Two-Tier ERP-strategi, hvor de kombinerer to ERP-løsninger.

Foren kræfterne i Business Central og SAP med et Two-Tier ERP-setup - NORRIQ

Med en Two-Tier ERP-strategi kan de nemlig både opfylde de behov, de har på koncernniveau og de – ofte meget anderledes – behov, lokale underenheder og datterselskaber har. En Two-Tier ERP-strategi udnytter nemlig styrkerne i at have to forskellige ERP-systemer, så virksomhederne hverken behøver at komplicere deres teknologimiljøer eller opgive standardisering. På den måde får de samlet set en langt mere effektiv løsning og et bedre afkast af deres ERP-investeringer. 

Hvorfor Two-Tier ERP? 

Det er rigtig mange gode argumenter for, hvorfor én samlet ERP-løsning fra én leverandør som udgangspunkt altid er den bedste løsning. Og det giver rigtig god mening for virksomheder at holde den tekniske kompleksitet på et minimum og kun håndtere én teknologileverandør. Men ét system fra én leverandør er ikke nødvendigvis den rigtige vej at gå for alle.   

Mange større virksomheder opererer nemlig på meget komplekse vilkår i praksis. F.eks. kan vækst og opkøb resultere i brugergrupper eller forretningsenheder med særlige behov, eller specialiserede systemer med væsentlig funktionalitet, som ikke er en del af ERP, selvom de kan være integrerede med det. I de situationer kan en Two-Tier ERP-strategi være at foretrække.   

Der er nemlig ikke ét ERP-system, der kan det hele. Tidens førende ERP-systemer dækker mere funktionalitet end nogensinde, og moderne cloud-baserede løsninger er langt mere effektive og hurtige at implementere end de ofte udfordrende og langvarige implementeringer, der var almindelige tidligere.  

Alligevel giver det ikke økonomisk mening for softwareudbydere at forsøge at imødekomme ethvert tænkeligt behov, da det ville resultere i alt for komplicerede produkter. Det betyder, at selv de bedste ERP-løsninger i princippet har huller i deres funktionalitet, hvor virksomheder må integrere dem med mere specialiserede softwareprodukter eller udvikle tilpasninger.  

Derfor er en todelt ERP-arkitektur – hvor det primære ERP-system udgør selve rygraden i organisationen, mens det sekundære understøtter mere specifikke behov i enkelte dele af organisationen – en god ide, når forretningsprocesserne i en virksomhed er så forskellige, at de faktisk understøttes bedst af to forskellige systemer - som f.eks. hos store koncerner med flere lokationer eller datterselskaber. 

Kundecase: Læs om vores Two-Tier ERP-løsning til Carlsberg

Det handler primært om processer 

I dag er Two-Tier ERP-strategien en velafprøvet tilgang. En kompleks, global virksomhed kan bruge SAP til at styre koncernens tværgående aktiviteter på en meget standardiseret, strømlinet måde.  

Men hvis virksomheden opkøber et datterselskab eller går ind på et nyt marked, står den ofte overfor nye krav eller nye forretningsbehov. I en sådan situation er det ofte forretningsprocesser, der kun betyder noget for den nye division eller det nye marked. Derfor giver det ikke nødvendigvis mening at facilitere dem på tværs af hele virksomheden. I de tilfælde kan virksomheden med fordel implementere en anden mindre og mere fleksibel ERP-løsning, som f.eks. Business Central, for at understøtte driften af ​​den specifikke forretningsgruppe. 

Det sker også, at forretningsområder eller nyligt erhvervede datterselskaber bruger flere højt specialiserede eller tilpassede applikationer, og det er nemmere at konsolidere og strømline dem inden for rammerne af en Business Central ERP-løsning end i SAP. Et andet relativt hyppigt scenarie finder sted, når en virksomhed etablerer et datterselskab eller opkøber en virksomhed i et andet sprogmiljø og beslutter sig for at bruge Business Central, fordi det simpelthen bedre matcher deres behov.  

Business Central og SAP – et godt match 

En Two-Tier model kan i princippet bygges på baggrund af mange forskellige ERP-systemer, men det er vores erfaring, at nogle af dem er lettere at forene end andre. Hos NORRIQ ved vi, at SAP og Business Central er et godt eksempel på to systemer, der komplementerer hinanden godt, og som har demonstreret at være et godt match og udgangspunkt for en vellykket Two-Tier ERP-strategi.  

Vi har især gode erfaringer med Two-Tier ERP-strategier, baseret på SAP og cloud-udgaven af Business Central - ofte store virksomheder med en kompleks struktur, der kører SAP on-premises, og så implementerer en cloud-baseret Business Central, hvor det giver mening. For nogle virksomheder kan den cloud-baserede udgave af Business Central også være deres første erfaring med et cloud-baseret ERP-system. Det tilskynder faktisk, at de også flytter deres SAP ERP-løsning op i skyen. 

For at forklare, hvorfor Business Central fungerer så godt i en Two-Tier ERP-strategi, fremhæver mange i branchen flere sider ved teknologien: For det første er Dynamics 365 Business Central førende i kategorien, når det kommer til at levere omfattende, kraftfuld funktionalitet til en bred vifte af virksomheder. Derudover gør fleksible konfigurationer det muligt at tilpasse Business Central til branchespecifikke krav - et hav af it-leverandører tilbyder gennemprøvede løsninger, der imødekommer mere specialiserede behov. Softwaren er blevet lokaliseret til mere end 40 sprog og landespecifikke forhold, og den intuitive brugergrænseflade tager kort fortalt standarderne for brugervenlighed til et højt niveau. 

Det bedste fra to verdener 

Implementeringen af en Two-Tier ERP-strategi baseret på Business Central og SAP er i dag et projekt med en høj ROI og en lav risiko. Strategiens todelte struktur, skaber en løsning i flere lag - bl.a. på database- og applikationsniveau, og det muliggør en helt anden grad af fleksibilitet. Lagene fungerer godt sammen, men fungerer også uafhængigt af hinanden. Man kombinerer fordelene ved en større, central løsning med en mindre agil løsning og får et meget smidigt set up med fuld adgang til alle relevante funktioner.  


FAQ om Two-Tier ERP:

Hvad er Two-Tier ERP?
Et Two-Tier ERP-setup er en løsning, hvor en virksomheds hovedkontoret bruger et ERP-system til at styre sin egen drift, mens dens datterselskaber eller øvrige lokationer bruger et separat, uafhængigt ERP-system. Dette giver hovedkontoret mulighed for centralt at administrere og konsolidere data, samtidig med at datterselskaberne stadig kan have autonomi til at styre deres egen drift.

Hvad er Multisite ERP?
Her har man et netværk af ligestillede virksomheder, som ”deler” markedet imellem sig. Professionelle virksomheder f.eks. konsulentvirksomheder organiseres ofte på denne måde. I en multisite-arkitektur bruger alle lokationer i en virksomhed det samme ERP-system (One-Tier ERP), hvilket giver mulighed for løbende konsolidering og centralisering af data på tværs af alle lokationer. Dette kan hjælpe med at forbedre effektiviteten og konsistensen i jeres forretningsprocesser.  

Hvad er Hub & Spoke-arkitektur?
Hub-and-spoke-arkitektur kombinerer stabiliteten ved ​​en monolitisk platform med smidigheden ved ​​mikrotjenester. Her vil der være tale om virksomheder, hvor der er en ”mor-datter” relation, således at én virksomhed f.eks. står for SCM og de øvrige er salgsenheder. I hub-and-spoke-softwarearkitektur er "hubben" det grundlæggende datalag - et enkelt dataadgangspunkt, der kan levere omkring ca. 80 % af den funktionalitet, I har brug for.

 

Læs mere om Two-Tier ERP

Two-Tier ERP – hvornår, hvordan og hvorfor?

eBook: Two-Tier ERP-strategi