Two-Tier ERP
– hvornår, hvordan og hvorfor?

Én samlet ERP-løsning er ofte bedst, men der er tilfælde, hvor en såkaldt Two-Tier ERP-strategi - altså en strategisk beslutning om at have to forskellige ERP-systemer - er det rigtige valg.

Two-Tier ERP – hvornår, hvordan og hvorfor? - NORRIQ

”One size does not always fit all”

Hvor en samlet ERP-løsning typisk synes at være det mest hensigtsmæssige for store virksomheder, så er der tilfælde, hvor en såkaldt Two-Tier ERP-strategi, altså en strategisk beslutning om at have to forskellige ERP-systemer, er det rigtige valg.  

Men hvornår er Two-Tier-strategien relevant, og hvad man særligt skal være opmærksom på, når man går den vej.  

Såkaldte Hub-and-Spoke-arkitekturer er blevet brugt i mange år til at forenkle systemkonsolideringer. Typisk kører en af ​​virksomhederne, måske hovedkontoret (Hub), på en stor og tung ERP-løsning, fx SAP, designet til større virksomheder. En anden, mindre virksomhed (Spoke) bruger et andet ERP-system. For at undgå funktions- og datasiloer vil man integrere de to systemer; TwoTier ERPHub-and-Spoke-arkitektur ved en Two Tier ERP strategi - NORRIQ

Two-Tier ERP skal overvejes, når forretningsprocesserne i virksomheden er så forskellige, at de faktisk understøttes bedst af to forskellige systemer, fx hos store koncerner med adskillige lokationer eller datterselskaber. I den konstruktion vil et hovedkontor typisk have behov for en ERP-løsning (Tier 1), der kan understøtte behovet set i ”koncernens” optik. De enkelte datterselskaber eller mindre forretningsenheder har til gengæld brug for en mindre ressourcekrævende ERP-løsning (Tier 2), der passer bedre til deres behov. Tier 1-softwaren håndterer derfor typisk centrale forretningsfunktioner som økonomi, HR og indkøb, mens Tier 2-systemet styrer aktiviteter som f.eks. salgs-, marketing- eller fremstillingsprocesser, der er mere specifikke for hver forretningsenhed eller lokation. 

Særlige situationer, hvor en TwoTier ERP-strategi kan have relevans   

  • Opkøb. Ved opkøb har den opkøbte virksomhed typisk en anden ERP-løsning. I stedet for at fusionere alle forretningsprocesserne med Tier 1-løsningen hos den opkøbende virksomhed, kan det være bedre at beholde Tier 2-løsningen i den opkøbte og i stedet integrere de to forskellige systemer.  
  • Besparelser.  Hovedkontoret gennemgår sine generelle og administrative omkostninger og beslutter sig for at pålægge de enkelte forretningsenheder en omkostning for den centrale ERP-løsning – det bliver imidlertid alt for dyrt for de enkelte enheder, og de vælger i stedet at implementere en Tier 2-løsning, der matcher deres behov.  
  • Udvidelser. En virksomhed udvider til en ny branche eller indtager flere dele af værdikæden for deres produkter. De samlede omkostninger for at opgradere og implementere ændringerne i den eksisterende Tier 1-løsning kan være højere end ved en supplerende cloud-baseret Tier 2-løsning.   
  • Best-of-breed. En virksomhed ønsker at udnytte best-of-breed systemkapaciteter til at understøtte deres organisation. Virksomheden er ikke tilfreds med mulighederne hos deres Tier 1-udbyder og ønsker at udnytte mulighederne hos en af ​​de mindre og mere agile ERP-udbydere på markedet. 

Og hvad med implementeringsmulighederne? 

Der er mange forskellige måder, en organisation kan vælge at implementere en todelt ERP-strategi på. Den mest almindelige er, at Tier 1-løsningerne findes i virksomhedens hovedkvarter og fungerer som ”hub-ERP-systemet”, som de øvrige ERP-systemer er forbundet til. En typisk to- eller tretrins tilgang er at få virksomhedens salgs- og økonomiprocesser administreret i hub-systemet, mens satellitkontorernes salgs- eller fremstillingsprocesser håndteres i de øvrige systemer.

Kundecase: Læs om vores Two-Tier ERP-løsning til Carlsberg

Two-Tier ERP kan være løsningen for dig 

Der er altså klare fordele ved at vælge en Two-Tier ERP-strategi. Især i forbindelse med udvidelser – og særligt, når man bevæger sig ud over landegrænserne. Strategien tilbyder mere smidighed og fuld adgang til de relevante funktioner.  

Men der kan selv sagt også være en række udfordringer ved strategien. En virksomhed, der ønsker at gå over til en Two-Tier ERP-strategi, skal ikke kun være i stand til at håndtere stor datakompleksitet, men skal også have etableret stærke politikker og procedurer for alt fra master data-management til finansiel konsolidering, HR-politikker og kontroller.  
Derudover er der et par elementer, man særligt skal have øje på:  

  • ERP-software licensgebyrer 
  • Vedligeholdelsesomkostninger for ERP-platform og infrastruktur 
  • Personaleomkostninger til vedligeholdelse af flere ERP-løsninger 
  • Omkostninger til integration mellem de forskellige systemer 
  • Nuværende og fremtidige forretningsplaner, f.eks. opkøb, globalisering og vækst 

Udbuddet af ​​stærke ERP-løsninger på to eller tre niveauer, der er på markedet, og som er specialbyggede til specifikke brancher, produktionsformer, behov osv. er ganske omfattende, fx Business Central fra Microsoft 

Ved at implementere en Two-Tier ERP-arkitektur kan en virksomhed realisere både fordelene ved en central hub-løsning og fordelene ved en mindre og mere agil spoke-løsning. 
 

Læs mere om international økonomistyring med Business Central

 

FAQ om Two-Tier ERP:

Hvad er Two-Tier ERP?
Et Two-Tier ERP-setup er en løsning, hvor en virksomheds hovedkontoret bruger et ERP-system til at styre sin egen drift, mens dens datterselskaber eller øvrige lokationer bruger et separat, uafhængigt ERP-system. Dette giver hovedkontoret mulighed for centralt at administrere og konsolidere data, samtidig med at datterselskaberne stadig kan have autonomi til at styre deres egen drift.

Hvad er Multisite ERP?
Her har man et netværk af ligestillede virksomheder, som ”deler” markedet imellem sig. Professionelle virksomheder f.eks. konsulentvirksomheder organiseres ofte på denne måde. I en multisite-arkitektur bruger alle lokationer i en virksomhed det samme ERP-system (One-Tier ERP), hvilket giver mulighed for løbende konsolidering og centralisering af data på tværs af alle lokationer. Dette kan hjælpe med at forbedre effektiviteten og konsistensen i jeres forretningsprocesser.  

Hvad er Hub & Spoke-arkitektur?
Hub-and-spoke-arkitektur kombinerer stabiliteten ved ​​en monolitisk platform med smidigheden ved ​​mikrotjenester. Her vil der være tale om virksomheder, hvor der er en ”mor-datter” relation, således at én virksomhed f.eks. står for SCM og de øvrige er salgsenheder. I hub-and-spoke-softwarearkitektur er "hubben" det grundlæggende datalag - et enkelt dataadgangspunkt, der kan levere omkring ca. 80 % af den funktionalitet, I har brug for.

 

Her er andre artikler, vi tror du kan bruge:

Rutevejledning: Fra NAV til Business Central

10 pointer at have in mente, hvis du er på Dynamics NAV i dag

Foren kræfterne i Business Central og SAP med et Two-Tier ERP-setup