Fra NAV til Business Central: De to veje

Hvis I er en af de virksomheder, der lige nu kører på en NAV-løsning, ved I sikkert, at det er tid til at overveje en opgradering. NAV bliver ikke længere supporteret, og eventuelle sikkerhedsopdateringer fortsætter kun til 2028.

Fra NAV til Business Central: De to veje

Den bedste timing for at skifte varierer fra virksomhed til virksomhed, men underordnet hvordan tidshorisonten ser ud, er det en god ide at forholde sig til mulighederne så tidligt som muligt. Hvis man venter til, man reelt er tvunget til at skifte, kan det nemlig få uhensigtsmæssige konsekvenser, der kan forstyrre virksomhedens drift.   

Der findes mange veje fra NAV til Business Central, og det er selvfølgelig vigtigt at finde den rigtige. Processen indebærer bl.a. valg af arkitektur og sikring af kompatibilitet med andre systemer, og mange er også bekymrede over de risici, der kan være forbundet med større softwareopgraderinger, som f.eks. forsinkelser, overskredne budgetter og udfordringer med dataintegritet.  

I denne artikel ser vi nærmere på to af de mest oplagte veje fra NAV til Business Central.  

 
Vej #1 – En teknisk opgradering 

 
En af de veje mange vælger, er en såkaldt teknisk opgradering fra NAV til Business Central. Her migrerer man alle tidligere data-transaktioner – men i første omgang ikke tilpasninger fra det oprindelige NAV-system. 

Afhængigt af scenarierne nedenfor udvikles relevante, udvalgte tilpasninger igen – denne gang til Business Central.  

Denne tilgang er oftest det rigtige valg for virksomheder i følgende scenarier: 

Mange tilpasninger 

Hvis jeres nuværende løsning inkluderer mange tilpasninger, der opfylder meget branchespecifikke behov, giver det måske ikke mening at gen-udvikle tilpasningerne i Business Central. I stedet kommer de mange muligheder for tillægsløsninger i form af apps til Business Central ind i billedet.  

En opgradering giver mulighed for at bevare eksisterende tilpasninger, mens de historiske transaktioner og stamoplysninger (som f.eks. kunder, varer, leverandører og kontoplan) migreres til den opdaterede version. I den opgraderede version overføres dataene uden problemer og integreres i rammen af Business Central, mens alle tilpasningerne bringes frem. Det er vores erfaring, at langt de fleste tilpasninger vil kunne imødekommes via eksisterende apps og tillægsløsninger – og i de meget sjældne tilfælde hvor dette ikke er tilfældet, udvikles direkte i Business Central løsningen.   

Samme krav og processer 

I tilfælde hvor en virksomheds behov og processer ikke er ændret væsentligt siden implementeringen af NAV, tilbyder en opgradering ofte en langt mere strømlinet vej. Ved at opgradere sikrer I, at jeres processer glider problemfrit sammen med et mere moderne teknologisk landskab. Denne tilgang sparer virksomheder for unødvendige ændringer, samtidig med at den optimerer forretningsgange, forbedrer den operationelle effektivitet og opretholder kontinuitet i forretningen.  

Vigtige historiske data 

At bevare historiske data er vigtigt for virksomheder f.eks. inden for meget regulerede brancher eller de brancher, der har brug for detaljerede revisionsspor. Hvis en virksomhed falder ind under disse kategorier, er en opgradering fra NAV til Business Central ofte en logisk beslutning. En opgradering garanterer en ubrudt fortsættelse af de historiske data, transaktioner og vigtige oplysninger, hvilket sikrer compliance og samtidig tilbyder et samlet overblik over virksomhedens udvikling. På den måde kan virksomheden opretholde dataintegritet og drage fordel af de avancerede funktioner og den support, Business Central tilbyder. 

Begrænsede budgetter 

Det kræver en betydelig investering at genimplementere et ERP-system. Med begrænsede IT-budgetter kan det være mere økonomisk effektivt at overføre eksisterende data fra NAV til Business Central - især da det er en ukompliceret opgradering og markerer et nødvendigt skifte til mere moderne teknologi. Når virksomheden først er på Business Central, vil den nyde godt af automatiske, halvårlige opgraderinger uden ekstra omkostninger. 

Når tiden er vigtig 

En genimplementering af et ERP-system kan være en tidskrævende proces, der involverer datamigration, konfiguration og testning. Det bliver særligt relevant i de tilfælde hvor tid er en betydelig faktor, f.eks. under travle forretningsperioder eller i scenarier, hvor øjeblikkelig systemadgang og problemfri integration og kompatibilitet med eksisterende teknologi er afgørende for at sikre uafbrudt forretningsdrift. 

 
Vej #2 – En genimplementering 


Den anden vej man kan gå, starter et andet sted. Her genimplementerer man i stedet virksomhedens ERP-system. Den vej er oplagt at overveje for virksomheder i følgende scenarier:   

Nye eller gamle processer? 

Hvis en virksomhed har gennemgået betydelige procesændringer eller omstrukturering siden den første implementering af NAV, kan genimplementering være en mulighed for at tilpasse ERP-systemet til opdaterede processer. Det er særligt relevant, når det der fungerede tidligere, ikke længere understøtter de nuværende forretningsbehov. I de tilfælde hvor forældede processer hæmmer effektiviteten, kan en genimplementering være en god ide.  

Mere nøjagtig rapportering 

En genimplementering er også særlig relevant, hvis historiske data fra en nuværende NAV-løsning er blevet forældede. I de tilfælde kan en opgradering betyde, at man overfører fejlagtige data - hvor man med en genimplementering i stedet starter med en helt ren tavle og sikrer, at rapporteringen bygger på et fundament af korrekte og opdaterede data. 

Effektivitet og ydeevne 

I scenarier hvor eksisterende processer er blevet langsommere på grund af datavolumen eller komplekse tilpasninger af NAV-løsningen vil en genimplementering være en god mulighed for at strømline og optimere. Ved at tænke og designe processerne fra ny, kan man fjerne flaskehalse og overflødige manuelle arbejdsgange og sikrer, at det nye setup understøtter forretningen optimalt.  

En genvej til den nyeste teknologi 

Hvis jeres nuværende NAV er af ældre dato, kan en opgraderingsproces indebære en mindre effektiv rejse gennem flere mellemliggende versioner, før I når frem til Business Central. Her vil en genimplementering også være en genvej til den nyeste teknologi. I det tilfælde vil en genimplementering også minimere kompleksiteten, spare tid og reducere potentielle problemer forbundet med migration på tværs af flere versioner, så I hurtigere kan få fingre i fordelene ved Business Central. 

Ny kontoplan og nye strukturer 

Hvis jeres kontoplan er blevet meget lang, f.eks. fordi I har brugt konti i kontoplanen i stedet for dimensioner, så er genimplementering vejen at gå.  

Ved en genimplementering får I lige præcis chancen for at starte forfra, og begynde at bruge systemet som det er tænkt og designet. Dvs. kontoplanen skal være så kort som overhovedet mulig, og i stedet for at bruge under-konti til styring, så anvendes dimensionerne i systemet. Det giver langt højere fleksibilitet til at justere de ændringer, der opstår. Dimensioner kan nemlig justeres, ændres, nedlægges oprettes – det kan konti ikke.  

Historiske poster 

Ved en gen-implementering kan en særlig udfordring være adgangen til de historiske poster, så det fremadrettet også er muligt at lave analyser og sammenligninger – også med perioder hvor data ikke er i den nye Business Central løsning. Her anbefaler vi at etablere en PowerBI løsning, som har data både fra den gamle NAV-løsning og den nye BC-løsning. På den måde kan vi få lavet de klassiske rapporter med denne måned sammenlignet med samme måned sidste år og forrige år osv.  

Kom i gang med at realisere potentialet 

Uanset hvilken vej I vælger, vil et skifte fra NAV til Business Central for langt de fleste være et vigtigt skridt imod en langt mere effektiv drift. At Microsoft ikke længere supporterer NAV taler for sig selv og understreger behovet for at komme derhen, hvor I realiserer jeres ERP-miljøs fulde potentiale.  Andre relevante artikler:

Alt om Business Central - hvad kan det?

Digital fakturahåndtering med Invoice Workflow

Få ERP og Business Intelligence til at spille sammen


Tal med en ERP-ekspert

Har I brug for sparring om hvilken vej, der er den rigtige for jer? Vores specialiseter tager gerne en uforpligtende snak om jeres muligheder. Og hos os koster gode råd ikke noget. 

Vi glæder os til at høre fra jer.

Kontakt os her