Hvad er Headless CMS?

Et Headless CMS fjerner “linket” mellem frontend og backend. Det giver en mere fleksibel IT-arkitektur. Læs hvorfor.

Hvad er Headless CMS? Derfor giver det forretningsværdi - NORRIQ

Headless CMS: et paradigmeskift

Der er ændringer på vej inden for digitale løsninger.

Er du klar til at levere gnidningsfrie oplevelser på tværs af digitale kanaler og platforme? Vil du hurtigt kunne udvikle nye forretningsområder og udnytte nye muligheder i markedet?

Men er din nuværende digitale løsning udfordret på fleksibilitet?

Så er headless CMS muligvis svaret på dine bønner!

Indholdsfortegnelse:

 

Hvad er et headless CMS?

Et headless CMS fjerner “linket” mellem frontend og backend. Med denne måde at tænke IT-arkitektur på, så kan du bruge den samme kerne “krop” (backend) til at bygge så mange “hoveder” (frontends), som du har brug for.

Det er her, hvor navnet “headless” eller hovedløs kommer fra. Du vil her kunne have et utal af “hoveder” (websites, apps, smart watches, shop displays, osv.), som henter data fra den samme “krop”.

Din backend fungerer som en central content og data hub, som hoster det content (billeder, tekster, prislogik, lagerstatus, osv.), som skal publiceres på dine platforme.

Med headless CMS kan du præsentere dine data, produktinformationer, billeder og andet content på tværs af enheder, kanaler og platforme og give brugerne mere værdi.

Headless CMS vs. traditionelt CMS

I det traditionelle CMS er frontend og backend koblet sammen. De er afhængige af hinanden for f.eks. at kunne vise dit content til brugeren på websitet.

Frontend og backend er derfor låst til hinanden og fungerer som et isoleret system. Man kalder også denne IT-arkitektur for ”monolith”, og CMS-løsninger, der som monolith vil løse flere opgaver, kalder man ”All-in-One” suites.

Wordpress og Shopify er eksempler på traditionelle/monolith CMS’er.

Ved et headless CMS er de to ting frakoblet. De er derfor ikke afhængige af hinanden på samme måde.

Dine frontends er uafhængige af hinanden, hvilket betyder, at du kan kode på en frontend uden at det påvirker den anden. Det giver fleksibilitet til at teste nye teknologier og forretningsmuligheder.

 

3 store udfordringer ved traditionel CMS

Brugernes ændrede adfærd giver den traditionelle CMS udfordringer. Her er de tre måske mest alvorlige.

1. Svært og tidskrævende at tilpasse frontend til forskellige enheder

Du har nok allerede hørt, at dit website skal være ”responsivt” eller ”mobil-responsivt”. Det kan være udfordrende for et traditionelt CMS og en monolith IT-arkitektur.

Traditionel CMS har typisk en frontend, som skal optimeres og tilpasses til visning på f.eks. pc, mobil og tablet. Layoutet skal kunne fungere og tilpasse sig både en (lille) telefonskærm, en (mellem) tablet og en (stor) pc-skærm.

Ofte kræver det, at f.eks. billeder og grafik laves i tre versioner, der passer til forskellige enheders skærmstørrelser. Det betyder, at der bruges meget tid på at tilpasse og vedligeholde det samme indhold flere gange. Tid der kunne bruges på at forbedre brugeroplevelsen og optimere websitets interaktion med brugerne – og dermed salget.

2. Tungt og dyrt at udskifte elementer i din IT-arkitektur

Lige så nemt det er at gå i gang med traditionelt CMS i en All-in-One løsning, lige så besværligt er det at ændre eller udvikle den.

Hver gang dit traditionelle CMS skal arbejde sammen med dine andre IT-systemer, skal der programmeres en kode til at skabe integrationen. Og hver gang du har behov for at forny et af systemerne, skal denne kode laves forfra eller ændres. Hvis du for eksempel vil udskifte dit ERP-system, kræver det nye integrationer, før det fungerer med din traditionelle CMS. Og når du en dag får brug for et nyt, tidssvarende website, kræver det sandsynligvis, at du skal programmere forfra med alle systemer.

Det er tungt, og det er dyrt.

Det gør dig mindre agil, så du har svært ved at tilpasse dig nye trends og teknologier på markedet. Det kan være fatalt i en verden, hvor den digitale udvikling går stærkt, og hvor kundernes adfærd og krav til digital interaktion er i evig forandring.

3. Begrænset samarbejde på tværs af afdelinger

Når din IT-arkitektur består af monolith-løsninger, ligger din virksomheds indhold gentaget i forskellige systemer. Det giver grobund for, at afdelinger glemmer at samarbejde og fokuserer på deres egen silo – med alle de ulemper der følger.

For eksempel bliver lancering af et nyt produkt besværlig: Produktet skal måske matche en specifik trend eller et aktuelt behov hos din målgruppe. Det er vigtigt, at du kan tilbyde det hurtigst muligt, men hvis hver afdeling arbejder isoleret, opstår der nemt problemer og flaskehalse:

 • Produktdesignerne designer produktet, men glemmer at informere indkøbsafdelingen om de materialer, som skal bruges til produktionen – og som de måske skal finde nye leverandører til.
   
 • Marketingafdelingen skal lave marketingtekster og kampagner, men får ikke den nødvendige produktinformation og de seneste ændringer fra designerne og indkøbsafdelingen.
   
 • E-commerce-afdelingen bliver først informeret sidst i processen, så de skal i hast opbygge en produktside til det nye produkt. Vel at mærke den produktside, som er det afgørende touchpoint i salget af det nye produkt.

Du kan undgå problemerne og flaskehalsene, hvis alle afdelinger deler informationer ét og samme sted. Og det gør de med en headless CMS løsning.

 

Best-of-Breed bliver fremtiden - og det er headless verdensmester i

All-in-One tankegangen er på tilbagetog. I dag behøver du ikke købe én stor platform, som skal sørge for din digitale tilstedeværelse. De såkaldte “suites” bliver i dag mere og mere udfordret på funktionalitet og forventninger fra kunderne.

Her kommer “Best-of-Breed”-princippet ind i billedet.

Vi ser i dag et paradigmeskift ift. hvordan virksomheder indkøber IT-systemer. I stedet for at købe et samlet system fra én udbyder, så vælger mange i stedet at kombinerere software fra forskellige udbydere. Det sammensætter deres egen “suite” med de systemer eller services, som giver mening for deres forretning. En sand “Best-of-Breed”-løsning.

Gevinsten ligger i, at du får en løsning med systemer, som er specialiserede i bestemte områder - f.eks. vælger du en separat udbyder til din marketing automation og en anden til dit CRM. Her bindes de sammen med API (mere om det senere i indlægget). Det giver fleksibilitet og giver dig mulighed for f.eks. hurtigt at opgradere dit marketing automation-system, hvis der kommer et nyt, som bedre understøtter dine behov.

Headless CMS omfavner “Best-of-Breed”-tankegangen og sikrer, at du ikke sakker bagud på den digitale udvikling.

MACH-Alliance kæmper for en fremtid med mere agile IT-systemer

MACH er en industri standard, der beskriver teknologier. MACH står for “Micro Services”, “API First”, “Cloud Native SaaS” og “Headless”.

Ideen er, at virksomheder i dag ikke længere behøver at vælge de tunge “All-in-One suite”-løsninger. I stedet skal de have en modulær og udskiftelig IT-arkitektur. En arkitektur, som gør virksomhederne i stand til at levere innovative oplevelser til brugerne og hurtigere indsætte nye værdifulde features til løsningen.

Målet er at bryde de gamle systemer ned og gradvist erstatte dem med specialiserede og modulære systemer, som er lettere at udskifte.

Læs: Hvad er en MACH arkitektur?

 

Hvordan fungerer headless CMS?

I et headless CMS vil din frontend være fuldstændig afkoblet fra din backend.

Alt dit data og content opbevares i din backend. Her skal redaktører ikke tænke i, hvordan content og data præsenteres i frontend (f.eks. desktop, app eller shop display). Ved headless CMS kodes der en visningstemplate til hver frontend.

I stedet for at lave 3 versioner af det samme produktbillede til dine tre frontends, så henter hver frontend det samme produktbillede i din backend og tilpasser det efter den udvagte frontend.

For at blive helt skarp på, hvordan arkitekturen er bygget i et headless CMS, så tager vi et kig på Gartner’s Pace Layered Architecture.

Headless CMS bygger på Gartner’s Pace Layered Architecture

Denne metodologi indenfor IT-arkitektur er udformet af IT-huset Gartner.

Hele formålet med denne metodologi er at designe en IT-arkitektur, som kan accelerere og drive virksomhedens innovation frem og opnå konkurrencemæssige fordele. Grundlæggende handler det om at kunne administrere, kategorisere og vedligeholde applikationer, som understøtter virksomhedens ønske om at innovere og differentiere deres forretning.

Det er sådan en tilgang, der gør virksomheder i stand til at følge med digitaliseringen af deres forretningsområder i fremtiden.

 

Gartner’s Pace Layered Architecture deles op i 3 lag

Systems of records

Her vil alle dine kritiske master data og kernetransaktioner blive opbevaret. Det kan være data, som f.eks. kundedata, lagerdata eller transaktionsdata fra ERP-systemet eller produktdata i dit PIM-system.

System of records-laget fungerer som fundamentet i din IT-arkitektur.

Her udskiftes systemer oftest med flere års mellemrum. Systemerne fungerer som forretningskritiske data-maskiner i IT-arkitekturen.

Systems of differentiation

I dette lag af arkitekturen ligger alle SaaS-applikationerne og andre mikroservices, som har unik funktionalitet og egenskaber for din løsning. Her bruges “Best-of-Breed”-princippet, når de skal sammensættes. Det sikrer, at forretningen får mest mulig værdi ud af sammenspillet mellem applikationerne og mirkoservices’ene.

Her i laget udskiftes systemer og services oftere sammenlignet med dem i Systems of records-laget. Dog kan der stadigvæk gå nogle år.

Eksempel kunne være at din nuværende betalingsservice i webshoppen ikke kan håndtere nye efterspurgte betalingsmåder fra kunderne. Den kan du så udskifte eller opgradere uden, at den nye betalingsservice bliver tung at integrere i løsningen.

Udskiftning sker typisk, hvis virksomheden laver større ændringer i forretningsstrategien.

Systems of innovation

I det øverste lag bor de kundefokuserede-systemer. Det er her, hvor du kan tilbyde nye innovation måder hvorpå kunden kan interagere med din forretning på. Her vil du som virksomhed være bedre rustet til at kunne udforske nye forretningsmodeller, som er med til at differentiere dig fra konkurrenterne.

Eksempel kunne være at du udvider dine nuværende platforme med en app, som kan scannes af personalet i den fysiske butik og give kunderne personlige tilbud baseret på deres data i dit CRM-system.

I dette lag bliver systemer og services udskiftet oftere for at kunne tilpasse sig og imødekomme kundernes digitale behov. Her kan fleksibiliteten ved headless CMS gøre dig i stand til hurtigere at levere content og data til de platforme, som kunderne bruger - og før dine konkurrenter.

API binder backend og frontend sammen

Når vi snakker headless CMS kommer vi ikke uden om API (Application Programming Interface). I et headless CMS-setup bliver data og indhold i din backend bundet sammen dine frontend(s) via API-kald.

API-kald bruges i sådan et setup for at kunne levere gnidnigsfrie oplevelser på tværs af platforme, enheder og andre digital touchpoints.

Sådan fungerer det:

For at kunne vise content på en frontend, så laves der et API-kald, som gør det muligt for det udvalgte stykke content at blive vist på en given enhed eller platform. F.eks. et billede, der skal vises på en bestillingsportal.

Det betyder at content “hviler” i backenden indtil, der bliver lavet et API-kald efter det.

 

10 fordele ved headless CMS

1. Giv dine kunder en skræddersyet oplevelse

I en stadig stigende konkurrencepræget verden har den gode brugeroplevelse aldrig været vigtigere end nogensinde. Dine kunder ændrer adfærd hele tiden - og det er dit job, som virksomhed at kunne tilbyde dem en skræddersyet oplevelse der, hvor de er til stede (mobil, tablet, app, desktop, osv.)

Headless CMS gør det let for dig at tilbyde brugerne en oplevelse, som differentierer sig fra konkurrenterne.

 

2. Samler content ét centralt sted

Ved at gøre dit content genbrugeligt og samle det ét sted, eliminerer du mange manuelle processer som f.eks. at kopiere og indsætte content eller finde ud af, hvilket content er den senest opdaterede version.

Det gør redigering og opdatering af content meget lettere. Du skal gøre det ét sted - og det bliver opdateret på alle de platforme, som du bruger.

Producer dit content én gang, udgiv det til alle platforme. Arbejdet med content bliver lettere og mindre manuelt med headless CMS.

 

3. Eliminerer rigide data siloer

Headless CMS giver mulighed for at strømline adgangen til dine data i forskellige systemer. Du undgår at værdifuldt forretningsdata ender i lukkede siloer, som kun kan tilgås af udvalgte systemer eller platforme.

Headless CMS-tankegangen, hvor du benytter dig af en central data og content hub eliminerer data siloer i din forretning.

F.eks. skal din webshop kunne have adgang til samme produktdata, som din app. Og omvendt. Det sikrer en gnidningsfri digitaloplevelse hos dine kunder.

Det betyder også, at du hurtigere vil kunne opdatere dine data og publicere det på tværs af dine platforme i et headless CMS.

 

4. Headless giver en hurtigere Time-to-Market

Udvikling på en headless CMS-løsning foregår tildels hurtigere og mindre omkostningstungt sammenlignet med et traditionelt CMS. Det skyldes, at der kun er fokus på én frontend ad gangen, når løsningen skal udvikles på.

Headless CMS gør det muligt, f.eks. at teste nye salgskanaler i form af en app uden at skulle pille ved kildekoden til de øvrige løsninger. Det sikrer også, at du undgår at lægge nogle af de nuværende salgskanaler ned imens du udvikler på det nye.

Det giver virksomheder, som benytter headless CMS en konkurrencemæssig fordel, da de kan eksperimentere og implementere nye teknologier hurtigere end konkurrenterne.

 

5. Genbrug og skalér dit content

Det at kunne genbruge dit content er nøglen til at få mest mulig værdi ud af de resurser, som bliver brugt på contentproduktion.

Eftersom dit content bliver centraliseret i en samlet content hub, så vil dit content kunne bruges på tværs af enhver digital platform. Dit team vil hurtigt kunne få adgang til content og publicere det på f.eks. nye platforme og enheder.

Et lille eksempel:

Vi har 2 platforme, som det samme billede skal vises på. Den første er en webshop. Den anden er en app-version af webshoppen til iOS. Billedet ligger i backenden. Ved at lave to separate visningstemplates for de to platforme vil du kunne bruge det samme billede, men styre størrelse, som det skal have på platformene.

Måske skal det skaleres en smule ned på app-versionen, hvor det i stedet kan køre i fuldopløsning på desktop-versionen af webshoppen.

Alt sammen bliver styret i visningstemplaten, så det passer til den platform, som det skal vises på.

Dine redaktører slipper derfor for at skulle lave to versioner af det samme billede. På den måde kan du hurtigere skalere dit content til flere digitale platforme.

 

6. Samarbejd på tværs af afdelinger og udgiv hurtigere nyt content

Med headless CMS skal dine teams og afdelinger kun redigere, opdatere og hente indhold og data ét centralt sted. Der ligger ikke 10 forskellige versioner i lige så mange forskellige afdelinger og systemer. Alle data er samlet i én version på ét sted, som alle involverede har adgang til:

 • Indkøbsafdelingen skal kun indtaste master data for produkter i PIM-systemet.
   
 • Marketingafdelingen behøver kun producere og vedligeholde indhold ét sted – billeder, video og marketingtekst. F.eks. i Digital Asset Management systemet (DAM).
   
 • E-commerce-afdelingen skal kun hente data til webshoppen ét centralt sted – nemlig fra backenden.

Du kan hurtigere lancere nye produkter – og i det hele taget bliver din virksomhed hurtigere til at imødekomme dine kunders behov og ønsker.

Det betyder også, at du kan oprette smarte workflows, så alle de berørte afdelinger kan arbejde parallelt i stedet for at vente på hinanden. Du undgår, at der opstår dyre flaskehalse undervejs i processen.

 

7. Headless kan skalére i takt med at din forretning udvikler sig

Du kan hurtigt ændre på din løsning, hvis din forretning f.eks. vokser fra et mindre ERP-system og skal have et større.

Får du brug for nye salgskanaler vil du let kunne redesigne og tilpasse din webplatform - og helt uden nedetid eller med risiko for at forringe den generelle performance på din løsning.

Alt dette er muligt, fordi din backend og frontend er separeret og bundet sammen via API.

 

8. Mere agil og klar til fremtiden

Teknologi udvikler sig hurtigere og hurtigere. Det der var smart i dag, er forældet i morgen. Virksomheder skal være agile og omstillingsparate til, hvad fremtidens kunder forventer af deres forretning.

Med et headless CMS vil du kunne bygge en IT-infrastruktur, som kan imødekomme dine kunders digitale behov (også dem i fremtiden). Du vil lettere kunne adoptere nye teknologier til din løsning.

Du bliver i stand til at udvikle og tilpasse din forretning til fremtiden.

 

9. Udbyg din Tech-stack

Får du i fremtiden brug for integration til et nyt PIM-system? Vil du have en smartere kurvlogik på din webshop? Eller visualisere dine data med Business Intelligence?

På grund af IT-arkitekturen i Headless CMS, hvor systemer og mikroservices bindes sammen via API-kald, vil du lettere kunne udbygge og opgradere din Tech-stack.

Det giver dig mulighed for at bygge den Tech-stack, som kan vækste og udvikle din forretning.

 

10. Spar på de løbende omkostninger til vedligeholdelse og udvikling

I et headless CMS benytter man sig af API-kald til at sende data og content mellem systemer og frontends. Det gør man i stedet for at bygge en kompleks relation mellem kode og indhold, som man vil gøre det ved et traditionelt CMS.

Derfor er en headless IT-arkitektur ofte lettere at vedligeholde for udviklere, og du sparer på dine løbende omkostning til udvikling og vedligeholdelse. Samtidigt er du meget hurtigere i luften med dine ændringer.

 

Hvornår skal du vælge et Headless CMS?

Giver headless CMS mening for alle? Ikke altid!

Du skal kigge på din forretning og din digitale tilstedeværelse før du kaster dig ud i et headless CMS-projekt.

Nedenfor har vi listet en række områder, hvor headless CMS kan tilføre forretningsværdi.

Leverer du allerede content på tværs af flere kanaler?

Arbejder du med omnichannel og bruger dit content på flere platforme, som f.eks. webshop, app og andre enheder forbundet via IoT (Internet of Things)?

Så vil et headless CMS være mere fordel agtig for dig sammenlignet med et traditionelt CMS.

Det skaber en større brand genkendelighed, fordi dit content bliver optimeret til de forskellige digitale platforme. Dine kunder får en bedre oplevelse med dit brand på tværs af dine platforme.

Et større fokus på innovation og udvikling i fremtiden

Sidder I allerede med planer om at investere i digital forretningsudvikling og måske en udvidelse af de digitale platforme, som I bruger i dag?

Så er headless CMS en god investering, da IT-arkitekturen giver mere frihed til at udvikle nye forretningsområder gennem digitalisering.

Skal dit ERP opgraderes til Business Central? Vil I have tilføjet en Personaliserings-generator til jeres webshop? Eller skal I have en udviklet en bestillingsportal til personalet i jeres fysiske butikker?

Nøgleordet ved headless CMS er agilitet og fleksibilitet. Og det bør du udnytte, hvis du vil følge med dine konkurrenter i fremtiden.

Hvis du ønsker at stå stærkere i det digitale landskab - både nu og i fremtiden, så er headless CMS vejen frem for dig.

Har du budgettet på plads?

Det er ikke nogen hemmelighed at headless CMS ligger i den dyre ende sammenlignet med et traditionelt CMS.

Et headless CMS-projekt starter oftest som et blankt stykke papir, hvor IT-arkitekturen bygges op fra bunden. Værdien i headless CMS ligger i fundamentet, som binder alle dine systemer sammen via API.

Derfor skal der typisk budgetteres med mere, når der er tale om et headless CMS.

Stil dig derfor følgende spørgsmål inden du vælger at kaste dig ud i et headless CMS-projekt:

 • Har du planer om at bygge en omnichannel-strategi?
 • Ønsker du at kunne udskifte systemer uden at skulle skifte større dele af din IT-arkitektur?
 • Har du lavet budget til løbende investeringer i din web-løsning?
 • Vil du arbejde med API-integrationer til dine systemer?

 

Hvem kan bruge et headless CMS?

Egentlig kan alle bruge et headless CMS. Men der er nogle virksomheder, som vil gavne mere af det. Headless CMS er som sagt dyrt at bygge, da man mere eller mindre laver en helt ny IT-arkitektur.

Derfor bør du først og fremmest kigge på din digitale strategi:

 • Sælger du på flere kanaler (eller har ønske om det)?
 • Interagerer dine brugere med dig via forskellige platforme og enheder? (app, desktop, shop display, VR, osv.)
 • Har du en omnichannel-strategi?

Grundlæggende anbefales der, at virksomheder som overvejer headless CMS har et behov for at sælge eller vise content frem på flere kanaler. Og tilføje flere kanaler til deres løsning i fremtiden. Det skal med andre ord være et øget behov for fleksibilitet til at kunne adoptere nye kanaler.

Din måde at arbejde med content på bliver anderledes

Som vi har belyst, er backend og frontend frakoblet. Det betyder også, at det i et 100% headless CMS ikke vil være så nemt at lave forhåndsvisning af content på forskellige frontends.

Det skyldes at du i et headless CMS i stedet indtaster dine tekster, uploader billeder osv. Dit content bliver så hentet og vist på de forskellige frontends alt efter, hvordan den udvalgte frontend er kodet til at fremvise contentet på.

Hvis du for eksempel skal have uploadet et billede til en produktside, som både skal vises på app, website og shop display, så vi du kun kunne se backenden, hvor billedet uploades. Du vil ikke kunne se, hvordan billedet ser ud på de forskellige platforme før du publicerer det.

Dette er værd at have i mente, hvis du overvejer et headless CMS. Det kan nemlig påvirke måden, som dine redaktører arbejder med content på.

Du bliver mere agil og fleksibel med headless, men vær sikker på at dine arbejdsgange passer ind i dette setup. Det kan vi hjælpe dig med at afklare.

Vælg en IT-partner, som forstår din forretning

Hos NORRIQ kender vi din forretning - men også dine udfordringer. Vi vil kunne hjælpe med at afklare om headless CMS vil være en god investering for dig.

Vi har hjulpet mange af vores kunder med at udvide deres aktiviteter i det digitale landskab og vækste deres forretning.

Vi står klar til at tage en snak om dine muligheder. Tag fat i os på info@norriq.dk eller giv os et kald på +45 7020 1212.

Kontakt os her

 

Relaterede artikler:

Succesfuld e-handel – også uden medvind

Digitalisering i handel og engros

Hvorfor vise produktanbefalinger på en B2B-webshop?

 

FAQ om Headless CMS:

Hvad er et Headless CMS?

Et Headless CMS (Content Management System) er et system, der giver dig mulighed for at administrere og organisere indhold uden at være bundet til en bestemt frontend-præsentation. Det fungerer ved at adskille indholdsoprettelsen fra den måde, indholdet vises på, hvilket gør det mere fleksibelt og nemmere at integrere med forskellige platforme og teknologier.

 

Hvordan adskiller et Headless CMS sig fra et traditionelt CMS?

I et traditionelt CMS er indholdsadministration og præsentation tæt knyttet sammen, hvilket betyder, at det kan være begrænset i forhold til integration med andre platforme og teknologier. Med et Headless CMS er indholdet adskilt fra præsentationen, hvilket giver større fleksibilitet og muligheder for at bruge det samme indhold på tværs af forskellige kanaler og platforme.

 

Hvad er fordelene ved at bruge et Headless CMS?

Nogle af de primære fordele ved at bruge et Headless CMS inkluderer fleksibilitet, skalerbarhed, hastighed og bedre integration med forskellige platforme og teknologier. Det giver også bedre muligheder for at levere en ensartet oplevelse på tværs af forskellige enheder og kanaler.

 

Er et Headless CMS egnet til alle virksomheder og projekter?

Et Headless CMS er ideelt for virksomheder og projekter, der ønsker at levere indhold på tværs af forskellige kanaler og platforme, og som værdsætter fleksibilitet og skalerbarhed. Det kan dog være overflødigt for små projekter, der kun kræver en simpel hjemmeside og ikke har brug for den ekstra kompleksitet.

 

Hvordan påvirker et Headless CMS SEO?

Et Headless CMS kan have en positiv indflydelse på SEO, da det giver mulighed for hurtigere indlæsningstider, bedre brugeroplevelse og en mere ensartet præsentation af indhold på tværs af forskellige enheder og kanaler. Det er dog vigtigt at sikre, at du implementerer de nødvendige SEO-optimeringer og teknikker for at opnå de bedste resultater.

 

Hvad er nogle populære Headless CMS-platforme?

Nogle populære Headless CMS-platforme inkluderer Contentful, Umbraco, Dynamicweb og Strapi. Valget af den rigtige platform afhænger af dine specifikke krav og præferencer.