10 punkter, du skal have styr på, før I går i gang med jeres Power BI-projekt

Power BI hjælper jer med at samle, strukturere og visualisere data, så det er nemt at dele viden, som alle i virksomheden hurtigt forstår.

Ting du skal have styr på, før du går i gang med et Power BI-projekt - NORRIQ

10 punkter, du skal have styr på, før I går i gang med jeres Power BI-projekt

Power BI er populær, fordi det er et lettilgængeligt rapporteringsværktøj. Det er nemt at sætte op, og så er det billigt. Men hvis du ikke kommer rigtigt i gang eller får det brugt, som du egentlig gerne ville bruge det, da du downloadede det, så ender din BI-løsning på gravpladsen for fejlede IT-projekter.

Hvordan kommer du så rigtigt i gang? Det gør du med noget så forkromet som en strategi og noget så håndgribeligt som en handlingsplan. Og ledelsen skal være med på den.

1. Kom godt i gang

Uden en strategi (hvad vil I med Power BI) og en konkret plan for implementeringen, så bliver projektet ikke en succes. Ud over planen for implementering, så skal I også have en plan for brugen af BI-løsningen. 

2. Skab forankring i organisationen

Få de kommende brugere med på planen. De skal forstå værdien i opsamling, forædling og visualisering af kompleks data. Data, der gengives i grafer, søjler og diagrammer. Når alle nemt kan afkode data og benchmarke på kryds og tværs, så man kan følge udvikling (eller afvikling) med få klik, så skaber Power BI fast værdi. 

3. Sørg for den rette datamodel

Power BI er et analyseværktøj, som har behov for at blive ”fodret” med data på den rigtige måde. Derfor er det vigtigt at få den del på plads fra starten. Vælg en datamodel, der kan give jer præcis de data, I efterspørger i jeres virksomhed. Og husk, at datadisciplin er afgørende for den "sandhed", jeres Power BI-løsning giver jer. Få renset de data!

Ting du skal have styr på, før du går i gang med et Power BI-projekt - NORRIQ

4. Start der hvor det giver mest værdi

Det kræver lidt tid at komme i gang, og et godt råd er at starte der, hvor det giver størst værdi. De fleste starter i økonomi/regnskab eller salg. Logistik og produktion er også gode startsteder. Overvej, hvor I har mest brug for tydelig indsigt i forretningen og sæt det i gang. Dermed kan I også se betydningen af Power BI for jeres virksomhed lige fra starten.

5. Byg på lidt efter lidt

Når I er kommet godt i gang, kan I begynde at udvide brugen efter den plan, I har lavet fra starten. Det er fint, at I har KPIer, men overvej, om I har for mange. Find ud af, hvilke data og tal, der virkelig betyder noget for forretningen og vær kritisk.

Ting du skal have styr på, før du går i gang med et Power BI-projekt - NORRIQ

6. Uddan jeres superbrugere og medarbejdere

Succesen af udrulningen i organisationen er afhængig af, at medarbejderne tager Power BI til sig. Det kræver, at alle ved, hvordan man bruger løsningen. Sørg for, at uddannelse og træning indgår i jeres planlægning.

7.  Del data på en helt ny måde

Power BI-løsningen giver helt unikke muligheder for at dele udvalgte data over hele organisationen. Ikke mindst er det en stor ændring mange steder, at opdaterede data nu kan tilgås på mobilen. Du kan følge med i forretningen uanset, hvor du befinder dig - og du kan også skære ned på mængden af statusmøder. 

8. Sæt ingen grænser for udbredelsen

Traditionelt har det været sådan, at nogle nøglemedarbejdere i virksomhederne har haft adgang til business intelligence-løsningen. Jo mere kompleks, løsningen var, desto færre brugere. Men det vender Power BI heldigvis op og ned på. Hvorfor skjule data? Det er en gammeldags holdning, som aldrig gav nogen andet end et større "jeg er vigtig"-ego. Formålet med business intelligence er indsigt i virksomheden, og manden på gulvet er hurtigere til at se og rapportere på afvigelser i data, end dem der sidder på toppen af kransekagen.

Ting du skal have styr på, før du går i gang med et Power BI-projekt - NORRIQ

9. Ansæt en dedikeret ressource

Det vil være en god idé at ansætte en dedikeret ressource til at stå for udvikling og vedligeholdelse af business intelligence-aktiviteten. Ja, et konsulentbureau (læs= NORRIQ) kan hjælpe med strategi, plan, implementering OG den daglige drift. Men det er rart, at man lige kan gå ind til sin egen BI-ekspert, når man vil have tilpasset en rapport eller lavet en analyse eller hente ny data fra en ny kilde osv. 

10. Hav fokus på at udvikle brugen af data

Power BI giver jer alle muligheder for at visualisere de data, I har behov for fx periodevis rapportering, budgetlægning og ikke mindst her-og-nu-indblik. Sørg for hele tiden at udvikle jeres brug af data og øg dermed løbende værdien af business intelligence-løsningen. Jeres BI-projekt skal naturligvis give en værdi, du kan måle. Du kan nok ikke måle succesen i kroner og ører det første år, så kig hellere på ”objective key results” i form af hurtigere og bedre rapportering, dygtigere og klogere medarbejdere, øget konkurrenceevne osv. 

 

Leg med en interaktiv demo af Power BI

Se hvordan Power BI sætter jeres data i spil

 

Andre spændende artikler:

9 gode grunde til at bruge BI

Hvordan giver Business Intelligence værdi?

3 gode råd til dig der skal vælge Business Intelligence-værktøj