Hvad er PIM, Product Information Management?

PIM står for Product Information Management - eller "Information Supply Chain" :-)

Hvad er PIM, Product Information Management?

PIM er de processer i din virksomhed, der samler, vedligeholder og distribuerer produktdata. PIM og e-handel nævnes ofte i flæng, fordi en af PIMs vigtige opgaver er at levere data til webshoppen og andre salgskanaler og -materialer.

Når løsninger til styring af produktdata bliver mere og mere udbredte i virksomhederne, skyldes det også, at virksomhederne formår at effektivisere produktdata-processerne og dermed spare tid i forskellige afdelinger. 

Ofte er der mange involverede i produktdata, fx produktchefer, indkøb, marketing og e-commerce.

Dét i sig selv stiller krav om struktur og central styring.

Hvornår opstår behovet for en PIM-løsning?

Tidspunktet er i hvert fald kommet, når to ”kurver” krydser hinanden:

  • Den opadgående kurve for øgede krav til data
  • Den nedadgående kurve for effektivitet i arbejdet med produktdata.

Hvis de to kurver får lov til at udvikle sig hver sin vej, styrer virksomheden mod en form for produktdatakaos, som hurtigt kan koste både omsætning og indtjening. Og i hvert fald en masse arbejdskraft, som kunne bruges bedre.

Symptomer på, at det går den forkerte vej, er: 

  • Produktdata har svingende kvalitet
  • Produktdata hentes fra mange forskellige kilder, herunder regneark
  • Produktark ændres forskellige steder
  • Data er ikke klar, når I står og skal bruge dem.

Hvilket udbytte får du af en PIM-løsning?

En PIM-løsning betyder, at I sparer tid og omkostninger i organisationen - og høster disse fordele:

  • Transparens i arbejdet med data, dvs. ingen tvivl om, hvor data kommer fra eller hvem, der ”ejer” data.
  • Data kan nemt fremsøges.
  • Data importeres automatisk fra leverandører, hvilket sparer ”kedeligt” manuelt arbejde og minimerer fejl.
  • Data skal ikke længere administreres i ERP-systemet eller i de tilpasninger af systemet, som ofte er nødvendige, fordi ERP ikke er skabt til styring af produktdata. I stedet er der fuld integration mellem ERP og jeres PIM-løsning.

Summen af alt dette: I kan være mere sikre på kvaliteten af jeres data.

Hvad skal I overveje, før I går i gang med en PIM-løsning?

Det er vigtigt er at komme i gang på den rigtige måde.

For mange virksomheder kan det være en god idé at tage PIM med i projektet ifm. opgradering af en ERP-løsning fx fra Dynamics NAV til Business Central.

Det betyder, at man implementerer en løsning, der er den bedst egnede til formålet – ”best of breed” – og at denne del tages ud af ERP-projektet og dermed ”slanker” det.

Perfion er et af de ledende PIM-systemer på markedet.

Læs mere om Perfion PIM