Hvordan vælger du IT-driftspartner?

Det er heldigvis sjældent, du skal tage beslutninger om din IT-drift. Til gengæld skal den beslutning, du tager, være den rigtige. Velfungerende IT er lig med høj produktivitet og sikkerhed.

Hvad skiller bukkene fra fårene?

Du overvejer at outsource din IT-drift. Men hvordan finder du den rette IT-driftspartner, som kan indfri dine krav? Det får du et par konkrete bud på her. De grundlæggende teknologiske driftsydelser kan du principielt få hos alle professionelle leverandører. Dét, der skiller bukkene fra fårene, er bredden og dybden i driftsleverandørens specialistviden og rådgivning. Brede og dybe kompetencer sikrer, at leverandørens anbefalinger ikke er farvet af bestemte standarder – men af dit behov.

Start indkøbsprocessen rigtigt

At finde den rette IT-driftsleverandør starter med en veltilrettelagt indkøbsproces. Din indkøbsproces bliver lettere at gennemføre med en driftsleverandør, som også har kompetence til at hjælpe dig med at udarbejde og sammenligne udbud. Dermed får du afklaret hvilken tilbudsgiver, der reelt stiller dig bedst med hensyn til driftsservices, kvalitet/pris og vilkår. Det billigste tilbud kan nemlig ofte vise sig at være det dyreste i længden.

Kompetencemix´et er afgørende

Den optimale IT-driftsløsning er ofte en hybridløsning bestående af flere kombinerede driftsservices, der tilsammen dækker dit behov. Det kan være alt fra cloud-hosting, Azure, Amazon, Google docs, lokal drift,Office 365 sammen med individuelt risikotilpassede IT-sikkerhedselementer. Derfor skal du forholde dig kritisk til, om driftsleverandøren har specialisterne, styrken og størrelsen til at favne det hele, og til at levere en skræddersyet løsning, der skaber den rette balance mellem driftsstabilitet, økonomi, IT-sikkerhed og fremtidssikring.

Find nøglen til fremtidig vækst

Forhold dig også til leverandørens evne til løbende at assistere din virksomhed: Er serviceorganisationen kompetent? Er beredskabet til lynhurtigt at afhjælpe eventuelle nedbrud tilstede? Tilbydes der handlingsorienterede forpligtelser, som du er bedre tjent med end bodsaftaler?

Hvordan opnår du den bedste IT-driftsløsning?

Vælg  en professionel, erfaren driftsleverandør, der giver dig frit valg på alle hylder, og som har kompetencerne til at levere og forventningsafstemme hele vejen rundt om dit behov – også efter du er gået i drift.

3 krav du skal stille til din IT-driftspartner:

  • Vælg en IT-driftsleverandør med et omfattende, dybt kompetencemix 
  • Forhold dig kritisk til, om IT-driftsleverandøren kan levere en skræddersyet hybridløsning, der dækker dit behov
  • Vælg en driftsleverandør, som også kan hjælpe dig med indkøbsprocessen

Vil du have mere inspiration?

Få flere gode råd om, hvordan du effektiviserer din forretning med digitale løsninger.