Virtualisering giver Vangsgaard fremtidsikker løsning med fornuftig ROI

Da den grafiske virksomhed Vangsgaard stod over for at skulle udskifte deres gamle servere, valgte de en virtualiseringsløsning med HP Blade og VMware fra NORRIQ. Det har nu givet Vangsgaard en fremtidssikker serverløsning med en god ROI.

Velvidende, at det kan have dramatiske konsekvenser at køre for længe på udtjente servere, stod Vangsgaard for et par år siden over for at skulle udskifte deres serverpark. Nogle af deres udfordringer bestod i, at der blev brugt mange ressourcer på drift og vedligeholdelse, ligesom der løbende skulle investeres i nye servere. Derfor stod et krav til den nye serverinvestering over alle andre; det skulle være en fremtidssikker løsning med mulighed for at skalere op eller ned efter Vangsgaards behov.

 

”Med virtualiseringsløsningen fra NORRIQ har vi fået den fleksibilitet, vi har behov for”

Rene Rafn Hansen, Adm. Direktør, Vangsgaard

 

”Med virtualiseringsløsningen fra NORRIQ har vi fået den fleksibilitet, vi har behov for,” fortæller Rene Rafn Hansen, Adm. Direktør hos Vangsgaard. ”Vi ved, at tingenene kan ændre sig over kort tid, og derfor er det vigtigt, at vi kan tilpasse vores løsning efter vores situation. Det kan vi nu. Hvis vi i dag får brug for en ny server, så kan det nu gøres meget let og meget hurtigt.”

En løsning med god økonomi
Rene Rafn Hansen lægger vægt på, at NORRIQs virtualiserings-løsning er økonomisk rentabel, idet den har en god ROI, bl.a. målt på besparelser på indkøb af nye servere samt på strømforbruget. Han forklarer: ”Som direktør betyder økonomien en del, når der skal investeres i ny IT. Det nye setup betød godt nok en større engangsinvestering, men på relativ kort sigt er det en meget rentabel løsning. En væsentlig fordel er, at løsningen sikrer, at vi kan skalere op og ned efter behov, og alene på området med ændringer og udvidelse med nye servere forventer vi samlet set, at investeringen er tjent hjem på et par år. Derudover giver løsningen her og nu en markant strømbesparelse, som ikke bare kan ses på budgettet, men som også påvirker miljøet i positiv retning.”

NORRIQ var det naturlige valg
Virtualiseringsløsningen blev implementeret af NORRIQ uden problemer, og Vangsgaard mærkede stort set ikke, at der var gang i et større it-projekt. For Vangsgaard var NORRIQ da også det helt naturlige valg, da de gamle servere skulle udskiftes og den nye virtualiseringsløsning implementeres.

Stor tillid til NORRIQ
”Vi har stor tillid til NORRIQ og de personer, vi har kontakt med. Vi har gode erfaringer med deres rådgivning, og de kender vores behov. Så da NORRIQ foreslog en virtualiseringsløsning, var vi ikke et øjeblik i tvivl om, at det var den rigtige løsning” fortæller Rene Rafn Hansen og slutter: ”I dag har vi en meget stabil og fleksibel løsning, der er godt sikret mod nedbrud, og vi er rigtig godt tilfredse med vores valg.”

da-DK